Barbara Nowacka w Kontrwywiadzie RMF

Gościem red. Konrada Piaseckiego w Kontrwywiadzie RMF była Barbara Nowacka. Odpowiadała między innymi na pytania dotyczące jej uczestnictwa w manifestacji Komitetu Obrony Demokracji w obronie Lecha Wałęsy oraz publikacji informacji dotyczących współpracy Lecha Wałęsy z Służbami Bezpieczeństwa.

Sprawdzone wypowiedzi

Barbara Nowacka

Pan jako dziennikarz być może, może [mieć dostęp do dokumentów IPN dotyczących innych osób – red.]. Ja, jako obywatelka, nie mogę poczytać teczek, które by nie dotyczyły mnie lub moich najbliższych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu można wystąpić z wnioskiem o wgląd do archiwów IPN w sprawie swojej współpracy (art. 30 Ustawy), jak i osób spokrewnionych (art. 35a ust. 4), pod warunkiem, że krewni nie żyją. Osoby spokrewnione w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego przywołanego przez Ustawę o IPN to:

“małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu”.

Możliwe jest również oglądanie archiwów dla celów naukowych oraz dziennikarskich, co dokładnie opisują: art. 36 ust. 1, pkt 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 2, 3, jak również art. 37 ust. 5 wspomnianej wyżej Ustawy. Jednakże rzeczywiście zwykły obywatel nie ma możliwości wglądu do każdej teczki, która znajduje się w IPN.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >