Bartłomiej Sienkiewicz o ruchu na granicy polsko-ukraińskiej

Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz był gościem Kontrwywiadu RMF FM. Poruszył kwestię ruchu transgranicznego między Ukrainą a Polską przytaczając kilka statystyk. Sprawdzamy ich poprawność!

Sprawdzone wypowiedzi

Bartłomiej Sienkiewicz

Ruch jest absolutnie w normie, waha się miedzy 38-42 tys. przekroczeń dobowo, na całej wschodniej granicy. Mamy równocześnie – od początku lutego – jakieś 214 wniosków o status uchodźców złożony ze strony obywateli ukraińskich. Miesięcznie – przeciętnie – to jest około 1 tys. 500 wniosków, w związku z czym w ogóle nie istnieje ten problem.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Wypowiedź Ministra opiera się na nieaktualnych danych i niezgodnych z prawdą uogólnieniach i szacunkach.

 

Jak wynika z informacji udostępnionych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (w tabeli poniżej), ruch na całej wschodniej granicy od początku roku do marca, z którego pochodzi najnowsza średnia dziennych przekroczeń, waha się między 74 949 a 88 598. Co więcej, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę kontekst rozmowy dotyczącej niepokojów społecznych na Ukrainie, przedstawione liczby są po prostu nieaktualne- o ile bowiem w styczniu i lutym liczbę dziennych przekroczeń granic można było oszacować jako 38-42 tysiące osób, to marcowa średnia 47 tysięcy zdecydowanie nakazuje uznać powyższą wypowiedź za fałsz.

 

Średnia dobowa liczba przekroczeń granic

Granica z…

Rosją

Białorusią

Ukrainą

Łącznie

Styczeń

18 200

19 604

37 145

74 949

Luty

17 384

20 600

41 430

79 414

Marzec

17 625

23 950

47 023

88 598

Jak wynika zaś z danych udostępnianych przez Urząd ds. Cudzoziemców (dostępne tutaj, w zakładce “Bieżąca sytuacja dotycząca Ukrainy”) od początku lutego do 30 kwietnia 2014 roku o status nadania uchodźcy w Polsce ubiegało się 299 obywateli Ukrainy. Ponownie więc przedstawiane przez ministra Sienkiewicza liczby znacznie odbiegają od tych aktualnych.

 

Szacunkowa liczba 1500 wniosków o status uchodźcy także nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Udostępniane zestawienia roczne mówią o – w przybliżeniu – 15 tysiącach potencjalnych uchodźców w roku 2013, 10 700 w 2012 i 6900 w 2011, co daje odpowiednio średnio 1250, 892 i 575 wniosków miesięcznie. Nawet w obliczu braku danych dotyczących I kwartału 2014, nietrudno stwierdzić, iż liczba uchodźców wzrasta.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >