Bartosz Arłukowicz – #InVitro

Bartosz Arłukowicz – wystąpienie z 9 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu Sejmu RP dotyczącym in vitro.

Sprawdzone wypowiedzi

Bartosz Arłukowicz

W czasie trwania rządowego programu urodziło się ponad 1650 dzieci. [in vitro]

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi otrzymanymi z Ministerstwa Zdrowia, od dnia 1 lipca 2013 roku w Polsce dzięki finansowaniu zapłodnienia poza ustrojowego in vitro w ramach Programu na lata 2013-2016 urodziło się 1668 dzieci (stan na 13 kwietnia 2015 roku).

Mając takie informacje uznajemy wypowiedź Pana Ministra Arłukowicza za prawdziwą.

in vitro.pngWcześniejsze komunikaty o liczbie takich urodzeń:

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >