Bartosz Marczuk w porannych programach

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk był gościem Sygnałów dnia programu pierwszego Polskiego Radia oraz Poranka Radia TOK FM. Komentował doniesienia o braku pieniędzy na realizację programu 500+ w 2017 r. oraz odnosił się do zarobków Polaków.

Sprawdzone wypowiedzi

Bartosz Marczuk

Mediana zarobków w Polsce to jest ok. 2700 zł brutto czyli ok. 2000 zł netto.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Mediana to wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Jeśli mowa o zarobkach, pojęcie “mediana” oznacza, iż 50% Polaków zarabia mniej, a 50% więcej niż podana kwota.

Szczegółowe dane na temat wynagrodzeń są publikowane przez Główny Urząd Statystyczny raz na dwa lata (comiesięczne raporty o przeciętnym wynagrodzeniu nie zawierają informacji o medianie). Najbardziej aktualne dane pochodzą z roku 2014. Mediana wynagrodzeń ogółem brutto wyniosła wówczas 3291,56 zł. Dotyczy to wynagrodzeń 7746,8 tys. osób zatrudnionych w październiku 2014 roku w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

Główny Urząd Statystyczny przytacza tę informację w szeregu dokumentów:

Znacznie wyższą wartość znajdziemy w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (za rok 2014) przygotowanym przez firmę Sedlak & Sedlak. Wskazuje on, iż mediana całkowitego wynagrodzenia brutto wyniosła 4 150 zł. Tak znacząca różnica w wyniku może mieć swoje źródło w odmiennej metodologii lub oparciu badania o mniejszą grupę (firma zebrała dane o 125 624 osobach). Warto jednak przyjrzeć się raportowi Sedlak & Sedlak pod kątem zróżnicowania zarobków na różnych stanowiskach i szczeblach zarządzania. Wartość najbardziej zbliżona do 2 700 zł, podanej przez wiceministra Bartosza Marczuka to mediana pracownika szeregowego (osoby pracującej na stanowisku wykonawczym) wynosząca 2 600 zł. Raport Sedlak & Sedlak wskazuje także na niższą medianę zarobków osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym oraz zasadniczym zawodowym, wynoszących odpowiednio 2 400 zł i 2 650 zł.

Bartosz Marczuk

Mamy w tym momencie w 2016 r. w I. półroczu wpływy wyższe z samych podatków o ponad 9 mld zł. niż w analogicznym okresie 2015 r.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Dochody podatkowe budżetu w pierwszym półroczu 2015 i 2016 przedstawiały się następująco:

Okres miesięcy 2015 w tys. zł 2016 w tys. zł Różnica
I 26 041 875 29 299 754 3 257 879
I-II 42 741 205 46 074 534 3 333 329
I-III 61 248 321 64 829 435 3 581 114
I-IV 86 472 322 90 295 955 3 823 633
I-V 105 030 018 112 548 847 7 518 829
I-VI 122 983 406 132 142 616 9 159 210

Istotnie, dochody podatkowe budżetu państwa w I. półroczu były wyższe o 9 159 210 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015. Wypowiedź jest prawdziwa.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >