Ilu syryjskich uchodźców przebywa w Turcji?

28.03.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z raportem przygotowanym przez UNHCR liczba uchodźców w Turcji osiągnęła 2,9 miliona.

Raport przygotowany przez IOM (International Organization for Migration) potwierdza te dane z wyszczególnieniem, że 2,8 miliona z wszystkich uchodźców w Turcji to właśnie Syryjczycy.

Z racji, że liczby uchodźców syryjskich w krajach ościennych są szacunkowe, a powyższe dane mieszczą się w zakresie wyrażenia „około 3 miliony”  wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.