Beata Szydło – #100dniNaPlus

26.02.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Podczas debaty pomiędzy Beatą Szydło, a Ewą Kopacz 19.10.2015 r. obecna premier przedstawił teczkę zatytułowaną – “Ustawy na pierwsze 100 dni”. Jednocześnie powiedziała jakie ustawy są w niej zawarte:

“To jest moja umowa z obywatelami, to są projekty ustaw, które w ciągu pierwszych dni, stu dni rządu Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli państwo nam zaufacie, zrealizujemy. Tutaj jest właśnie ta ustawa, o której wcześniej była mowa. Dająca prawo rodzicom do decydowania, kiedy ich dzieci pójdą do szkoły. Tutaj jest ustawa dla przedsiębiorców – piętnastoprocentowy CIT. Przedsiębiorcy będą wiedzieli doskonale jak zainwestować w rozwój swojej firmy te pieniądze. Tutaj jest ustawa Rodzina 500+ dająca właśnie pomoc, wsparcie materialne dla rodzin. 500 zł na każde dziecko. Tutaj też jest ustawa: darmowe leki dla ludzi po 75. roku życia”.

Beata Szydło wskazała więc na cztery projekty ustaw. Co warte uwagi, w exposé wymieniła ich osiem, przy czym znalazły się wśród nich wszystkie projekty z teczki za wyjątkiem tego, wprowadzającego 15% stawkę CIT. Przedstawiamy stan ich realizacji:

  1. Cofnięcie obowiązku szkolnego dla sześciolatków – ustawa 29 grudnia 2015 r. została uchwalona przez parlament i 7 stycznia 2016 r. podpisał ją Prezydent RP.
  2. 15% CIT – projekt ustawy został złożony w Sejmie 10 lutego 2016 r. i skierowany do pierwszego czytania w dniu dzisiejszym.
  3. 500 złotych na dziecko – ustawa została już uchwalona przez parlament oraz podpisana przez prezydenta. Wejdzie w życie 1 kwietnia 2016 r.
  4. Bezpłatne leki od 75. roku życia – 11 lutego 2016 r. projekt ustawy został złożony do Sejmu.

W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą. Wszystkie projekty ustaw są już uchwalone, bądź złożone w Sejmie.

Należy jednak przypomnieć, że premier Beata Szydło w swoim exposé obiecała przeprowadzić trzy z czterech obecnych w teczce projektów ustaw w ciągu 100 dni rządu, o czym szeroko pisaliśmy w specjalnym poświęconym temu wydarzeniu raporcie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.