Beata Szydło – #100dniNaPlus

W 100 dni od wygłoszenia exposé premier Beata Szydło podsumowuje dziś stan prac nad realizacją złożonych obietnic. Sprawdzamy wypowiadane przez nią słowa na ten temat.

Jednocześnie przypominamy o raporcie, który opracowaliśmy w związku z tym wydarzeniem. Na osiem zadeklarowanych projektów ustaw przeprowadzonych w tym czasie, do tej pory udało się przeprowadzić dwie z nich.

Sprawdzone wypowiedzi

Beata Szydło

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podczas debaty pomiędzy Beatą Szydło, a Ewą Kopacz 19.10.2015 r. obecna premier przedstawił teczkę zatytułowaną – “Ustawy na pierwsze 100 dni”. Jednocześnie powiedziała jakie ustawy są w niej zawarte:

“To jest moja umowa z obywatelami, to są projekty ustaw, które w ciągu pierwszych dni, stu dni rządu Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli państwo nam zaufacie, zrealizujemy. Tutaj jest właśnie ta ustawa, o której wcześniej była mowa. Dająca prawo rodzicom do decydowania, kiedy ich dzieci pójdą do szkoły. Tutaj jest ustawa dla przedsiębiorców – piętnastoprocentowy CIT. Przedsiębiorcy będą wiedzieli doskonale jak zainwestować w rozwój swojej firmy te pieniądze. Tutaj jest ustawa Rodzina 500+ dająca właśnie pomoc, wsparcie materialne dla rodzin. 500 zł na każde dziecko. Tutaj też jest ustawa: darmowe leki dla ludzi po 75. roku życia”.

Beata Szydło wskazała więc na cztery projekty ustaw. Co warte uwagi, w exposé wymieniła ich osiem, przy czym znalazły się wśród nich wszystkie projekty z teczki za wyjątkiem tego, wprowadzającego 15% stawkę CIT. Przedstawiamy stan ich realizacji:

 1. Cofnięcie obowiązku szkolnego dla sześciolatków – ustawa 29 grudnia 2015 r. została uchwalona przez parlament i 7 stycznia 2016 r. podpisał ją Prezydent RP.
 2. 15% CIT – projekt ustawy został złożony w Sejmie 10 lutego 2016 r. i skierowany do pierwszego czytania w dniu dzisiejszym.
 3. 500 złotych na dziecko – ustawa została już uchwalona przez parlament oraz podpisana przez prezydenta. Wejdzie w życie 1 kwietnia 2016 r.
 4. Bezpłatne leki od 75. roku życia – 11 lutego 2016 r. projekt ustawy został złożony do Sejmu.

W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą. Wszystkie projekty ustaw są już uchwalone, bądź złożone w Sejmie.

Należy jednak przypomnieć, że premier Beata Szydło w swoim exposé obiecała przeprowadzić trzy z czterech obecnych w teczce projektów ustaw w ciągu 100 dni rządu, o czym szeroko pisaliśmy w specjalnym poświęconym temu wydarzeniu raporcie.

Beata Szydło

Wszystkie te zapowiedzi, które w czasie mojego exposé ja wskazałam, że będą realizowane w ciągu pierwszych stu dni, myśmy rozpoczęli. (…) Natomiast są też ustawy takie, które przecież przeprowadziliśmy (…). A część ustaw jest w tej chwili albo w procesie legislacyjnym w Sejmie, albo jest po uzgodnieniach międzyresortowych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Premier Beata Szydło w swoim expose wymieniła 8 ustaw na pierwsze 100 dni pracy rządu. Były to:

 1. 500 złotych na dziecko. Ustawa została już uchwalona przez parlament oraz podpisana przez prezydenta. Wejdzie w życie 1 kwietnia 2016 roku.
 2. Cofnięcie reformy emerytalnej. Projekt ustawy został złożony do Sejmu przez Prezydenta Andrzeja Dudę 30 listopada 2015 roku i  9 grudnia odbyło się jego pierwsze czytanie. Od tego czasu jest przedmiotem prac komisji.
 3. Podniesienie kwoty wolnej od podatku. Projekt ustawy 30 listopada 2015 r. został złożony do Sejmu przez Prezydenta Andrzeja Dudę i 2 grudnia odbyło się jego pierwsze czytanie. Od tego czasu projekt jest w Komisji Finansów Publicznych.
 4. Bezpłatne leki od 75. roku życia 11 lutego 2016 roku projekt ustawy został złożony do Sejmu.
 5. Minimalna stawka godzinowa 12 zł. Rządowy projekt jest już po konsultacjach społecznych i od 20 stycznia 2016 r. jest na etapie opiniowania. Nie wiadomo, kiedy trafi do Sejmu.
 6. Ubezpieczenia rolnicze. Projekt ustawy 23 lutego 2016 r. został przyjęty przez Radę Ministrów, ale nie skierowano go jeszcze do Sejmu.
 7. Ochrona polskiej ziemi. Projekt został uchwalony przez Radę Ministrów. Nie wiadomo, kiedy trafi do Sejmu.
 8. Cofnięcie obowiązku szkolnego dla 6-latków. Ustawa 29 grudnia 2015 r. została uchwalona przez parlament i 7 stycznia 2016 r. podpisał ją Prezydent.

Podsumowując:

 • 2 ustawy są już uchwalone oraz podpisane przez Prezydenta (500 złotych na dziecko oraz cofnięcie reformy 6-latków)
 • 3 projekty ustaw są w Sejmie (kwota wolna od podatku, bezpłatne leki 75+, obniżenie wieku emerytalnego)
 • 3 projekty są na etapie prac w ramach rządu, dostępnych na stronach Rządowego Centrum Legislacji (płaca minimalna, ubezpieczenia rolnicze, ochrona polskiej ziemi)

W związku z faktem, że warunek odbycia uzgodnień międzyresortowych został spełniony we wszystkich przypadkach prezentowanych powyżej, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >