Beata Szydło o zadłużeniu Polski

Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera – Beata Szydło była gościem porannej audycji „Sygnały Dnia” w Programie Pierwszym Polskiego Radia. Podczas rozmowy z Kamilą Terpiał odniosła się m.in. do tematu zadłużenia Polski oraz budowy gazoportu w Świnoujściu.

Sprawdzone wypowiedzi

Beata Szydło

Ewa Kopacz powinna przede wszystkim pamiętać, że za rządów Platformy i PSL-u te 8 lat to jest zadłużenie Polaków i polskiego państwa zwiększyło się prawie, niektórzy wyliczają, 500 miliardów złotych, dwukrotnie przekroczyli to zadłużenie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych Ministerstwa finansów dług publiczny w roku 2007 wyniósł 527,4 mld zł (źródło 1, 2). Na koniec II kwartału 2015 r. wyniósł 858.151,6 mln zł. Według danych Ministerstwa Finansów dług ten od 2007 r. nie wzrósł więc dwukrotnie.

Jednakże według wyliczeń organizacji Forum Obywatelskiego Rozwoju dług publiczny na koniec czerwca 2015 r. wynosił 1025,3 mld zł i może wzrosnąć do 1113,0 mld zł do końca 2015 roku. Przy uwzględnieniu tych danych wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

Beata Szydło

Z drugiej strony można by powiedzieć w ten sposób, że pani premier ten budżet na 2016 rok skonstruowała właśnie jako budżet wyborczy, również zwiększa zadłużenie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Rada Ministrów przyjęła 29.09.2015 r. projekt ustawy budżetowej na rok 2016, który zakłada deficyt budżetu na kwotę nie większą niż 54.620.000 tys. zł. oraz wzrost państwowego długu publicznego o 54,3 mld zł.

Beata Szydło

Najwyższa Izba Kontroli każdego roku przy konstrukcji budżetu wskazywała na to, że problem się powiększa, narasta to zadłużenie, narasta ten problem ściągalności podatków z podatku VAT (…).

Prawda Ukryj uzasadnienie

Z kontekstu rozmowy wynika, że Beata Szydło mówiła o problemie uszczelnienia systemu podatkowego. Problem narastania zadłużenia jest ujęty w najnowszym raporcie NIK (Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 roku), który przedstawia tabela poniżej.

Zaległości budżetu państwa w mln zł

2011

32.872,6

2012

38.237,3

2013

45.925,0

2014

57.460,1

Na podstawie raportów NIK-u dotyczących wykonania budżetu należy stwierdzić, że od kilku lat narasta tendencja do pogorszenia się skuteczności poboru podatków, w tym wspomnianego przez wiceprezes PiS podatku od towarów i usług. Poszczególne zmiany w ciągu ostatnich 4 latach przedstawiają poniższe tabele.

Ściągalność podatków*

2011

97,98%

2012

97,3%

2013

96,6%

2014

96,0%

*Wskaźnik realizacji podatków, liczony jako relacja wpływów bieżących pomniejszonych o nadpłaty wymagalne do należności powstałych w okresie bieżącym w urzędach skarbowych

 

Zaległości VAT w mln zł

2011

12.352,8

2012

15.298,3

2013

19.824,2

2014

27.769,4

W związku z powyższymi danymi wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

Beata Szydło

(…) niestety, takie działania, które na przykład dotyczą gazoportu, który był tą inwestycją zabezpieczającą, zwiększającą nasze bezpieczeństwo energetyczne, przedłużanie realizacji tej inwestycji, która miała być ukończona w 2013 roku (…).

Prawda Ukryj uzasadnienie

Z informacji dostępnych na stronie internetowej spółki Polskie LNG S.A., która zajmuje się budową gazoportu w Świnoujściu wynika, że zgodnie z pierwotnym harmonogramem prac przyjętym 12 maja 2009 r. zakładano uruchomienie terminalu LNG na przełomie 2013/2014 roku.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >