Beata Szydło w Radiu Maryja

Premier Beata Szydło była gościem „Rozmów niedokończonych” na antenie Radia Maryja oraz Telewizji Trwam. Podczas audycji odpowiadała na pytania związane z 100 dniami jej rządu.

Sprawdzone wypowiedzi

Beata Szydło

Nie tak dawno wiek emerytalny obniżyły Niemcy.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

W Niemczech trwa wydłużanie wieku emerytalnego z 65 do 67 lat na podstawie reformy emerytalnej z 2007 r.. Jej wdrażanie rozpoczęło się w 2012 r., a zakończy się w 2029 r.

Natomiast w dniu 23 maja 2014 r., Bundestag uchwalił możliwość dla osób urodzonych przed 1964 r., przejścia na emeryturę w wieku 63 lat, które płaciły składki na ubezpieczenie społeczne przez 45 lat.

Beata Szydło wskazuje na Niemcy w kontekście planowanego cofnięcia reformy emerytalnej w Polsce. Zasadniczo moment przejścia na emeryturę ma wynosić tam jednak 67 lat, w związku z tym wypowiedź jest manipulacją – wypowiedź zawiera informację prawdziwą, ale pomija kluczowy aspekt (jakim jest wymóg długiego, 45-letniego okresu składowego) oraz szerszy kontekst (trwający proces wydłużania wieku emerytalnego do 67. roku życia).

Beata Szydło

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z art. 1 ust. 1 * statutu, Komisja Wenecka jest ciałem doradczym. Zgodnie z art. 3 ust. 2 **, Komisja wydaje opinie.

W języku prawniczym, na mocy wykładni językowej, kompetencja doradcza oraz czynność wydawania opinii co do zasady nie mają mocy wiążącej. Dla czynności wiążących w języku prawniczym zarezerwowane są takie pojęcia jak decyzja, orzeczenie, postanowienie.

Powyższą wykładnię potwierdza Wolfgang Hoffmann-Riem w publikacji The Venice Commission of the Council of Europe – Standards and Impact w European Journal of International Law, ukazującego się nakładem Oxford University Press.***

W związku z tym wypowiedź jest prawdziwa.

Warto zaznaczyć, że Komisja Wenecka jest ciałem Rady Europy, a więc niepowiązanym bezpośrednio z Unią Europejską.


 

* “The European Commission for Democracy through Law shall be an independent consultative body”

** The Commission may supply, within its mandate, opinions upon request […]

*** Common to all opinions of the VC is the fact that they are not legally binding (str. 580)

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >