Beata Szydło w TVP1 o szkolnych gabinetach stomatologicznych

Beata Szydło opowiadała w TVP Info o przywróceniu funkcjonowania gabinetów stomatologicznych w szkołach na przykładzie praktyki gminy Pcim w powiecie myślenickim.

Sprawdzone wypowiedzi

Beata Szydło

W Małopolsce, w gminie Pcim, od kilku lat wójt miejscowy uruchomił taki program: w szkołach funkcjonują gabinety stomatologiczne, które są dotowane przez gminę w ten sposób, że gmina zabezpieczyła wyposażenie tego gabinetu i zatrudnia panią dentystkę

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Powiat myślenicki, w którym znajduje się gmina Pcim, realizuje w szkołach Program profilaktyki próchnicy. Powiat w styczniu 2009 uzyskał 85% współfinansowanie programu „Wdrożenie idei szkół promujących zdrowie na terenie Powiatu Myślenickiego poprzez realizację wybranych programów profilaktyki i promocji zdrowia” przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W ramach programu powiat myślenicki zakupił sprzęt, natomiast do zadań gminy należy nadzór, umożliwienie funkcjonowania sprzętu poprzez pokrycie kosztów mediów oraz ubezpieczenie urządzeń. Gmina zatrudnia również stomatologa i pomoc dentystyczną.

Beata Szydło

Wszystkie dzieci w gminie Pcim objęte są opieką stomatologiczną.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Nie udało nam się dotrzeć do danych liczbowych mówiących o liczbie dzieci objętych opieką stomatologiczną.  Aby przystąpić do programu profilaktyki próchnicy, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach m. in. w gminie Pcim, wystarczy, aby rodzic pisemnie wyraził zgodę na udział jego dziecka w programie. Dostęp do niego mają wszystkie dzieci w gminie.

Beata Szydło

Około 150 tys. rocznie kosztuje utrzymanie takiego gabinetu [stomatologicznego w szkole], z wyposażeniem włącznie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wypowiedź można uznać za prawdziwą, gdyż budżet gminy Pcim na rok 2015 w pozycji Lecznictwo stomatologiczne zakłada na wydatki jednostek budżetowych (tj. m.in. szkół – przyp. red) 152 tys. złotych. Program profilaktyki próchnicy powiatu myślenickiego obejmuje jedną szkołę w gminie Pcim, skąd można wnioskować, że są to koszty przeznaczone na utrzymanie jednego szkolnego gabinetu stomatologicznego.

Sawiązując do ww. programu, serwis infodent24.pl podaje, że roczne koszty utrzymania gabinetu stomatologicznego to 200 tys. zł. Natomiast według Anny Markowicz, dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, utrzymanie gabinetu stomatologicznego w szkole (bez uwzględnienia wynagrodzeń dla pracowników) wiąże się z rocznym wydatkiem ok. 16 tys zł. (ok. 10 tys. zł na przegląd sprzętu, sterylizacja i wywóz nieczystości, a ok. 6 tys. zł na zakup materiałów medycznych).

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >