Bezpieczeństwo energetyczne Polski

W programie „Po przecinku” na antenie TVP2 głos w dyskusji na temat bezpieczeństwa energetycznego Polski zabrali: wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan (Polska Razem) oraz były minister skarbu państwa, poseł Andrzej Czerwiński (Platforma Obywatelska). Rozmowa odbyła się w kontekście wizyty premier Beaty Szydło w Norwegii, która dotyczyła m.in. planu budowy gazociągu Skanled (Norwegia-Polska). Zweryfikowaliśmy przytoczone przez polityków fakty.

Sprawdzone wypowiedzi

Adam Bielan

Polska zużywa w tej chwili 15 mld m3 gazu – 5 mld [m3] sami wydobywamy, 10 [mld m3] importujemy z Rosji.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Aktualne dane dotyczące rynku gazu w Polsce nie są ogólnodostępne. Skierowaliśmy do Ministerstwa Energii wniosek o udostępnienie informacji publicznej w tej sprawie.

Jednak zgodnie ze sprawozdaniem ministra gospodarki z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. (nie opublikowano jeszcze sprawozdania za rok 2015):

  • roczne zużycie gazu w Polsce wynosiło około 15 mld m3
  • 4,4 mld m³ gazu rocznie pochodziło z krajowego wydobycia
  • 11,2 mld m³ gazu rocznie pochodziło z importu, z czego 8,5 mld m3 pochodziło z Rosji.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, wypowiedź byłaby uznana za fałszywą.

Adam Bielan

Ten gazoport [w Świnoujsciu] może mieć większą przepustowość niż ma w tej chwili, to jest 5 mld m3, możemy tę przepustowość zwiększyć o 50% do mniej więcej 7,5 mld m3.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacją na stronie spółki Polskie LNG odpowiedzialnej za budowę i eksploatację gazoportu w Świnoujściu, jest on w stanie początkowo odbierać 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie, przy czym istnieje możliwość zwiększenia zdolności wysyłkowej do 7,5 mld m3.

Adam Bielan

Płacimy za gaz [od Gazpromu] więcej, niż Niemcy, które leżą przecież od Rosji dalej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Ceny po jakich Gazprom dostarcza w tej chwili gaz państwom zachodnioeuropejskim nie są dostępne, ale zdaniem ekspertów (Marcin Roszkowski – prezes Instytutu Jagiellońskiego) różnica między cenami dla Polski i Niemiec sięga kilkudziesięciu procent, na korzyść zachodniego sąsiada.

Z danych przedstawionych przez Radio Wolna Europa (m.in. za Gazpromem) wynika, że w 2013 roku Polska płaciła 526 USD, a Niemcy 379 USD za 1000 m3.
Natomiast zgodnie z danymi opublikowanymi przez portal Biznes Alert (za Interfaxem), Niemcy w 2014 roku płacili za gaz średnio 323 USD za 1000 m3, zaś Polska 379 USD, a więc o 56 USD za 1000 m3 sześciennych więcej.

Andrzej Czerwiński

Mamy powierzchnię magazynową (…) o pojemności prawie 3 mld m3 gazu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie ze sprawozdaniem ministra gospodarki z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. (nie opublikowano jeszcze sprawozdania za rok 2015), pojemność magazynowa według stanu na koniec 2014 r. wynosiła 2,685 mld m3.

Pod koniec września 2015 r. spółka PGNiG poinformowała, że dysponuje łączną pojemnością około 2,9 mld m3.

W związku z tym wypowiedź jest prawdziwa.

Andrzej Czerwiński

Świeży prezes Orlenu podpisał na 3 lata umowę z Rosnieftem na dostawę ropy i to w ilościach około 20 mln ton (…).

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jak informuje spółka PKN Orlen na posiedzeniu zarządu w dniu 16 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza odwołała dotychczasowego prezesa Jacka Krawca i jednocześnie powołała na to stanowisko Wojciecha Jasińskiego.

W dniu 30 grudnia 2015 r. poinformowano o podpisaniu aneksu do długoterminowej umowy na dostawy ropy naftowej z Rosnieft Oil Company. Zakłada on dostawę od 18 do 25,2 mln ton ropy naftowej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2019 r.

Andrzej Czerwiński

Od dwóch lat zarówno PGNiG jak i Lotos eksploatują złoża w szelfie norweskim i eksploatują złoża na Bałtyku.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Grupa PGNiG rozpoczęła wydobycie ropy i gazu na norweskim szelfie kontynentalnym 31 grudnia 2012 r., natomiast Grupa Lotos w wyniku nabycia aktywów obejmujących złoża z prowadzonym na nich wydobyciem, od 5 listopada 2013 r.
PGNiG nie prowadzi jednak eksploatacji złóż na Morzu Bałtyckim.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >