Bezrobocie za rządów Donalda Tuska

Adam Andruszkiewicz był gościem programu Twit WP 23 kwietnia 2018 r. Polityk wypowiadał się na temat spraw socjalnych oraz swojej kandydatury na prezydenta Białegostoku.

Sprawdzone wypowiedzi

Adam Andruszkiewicz

Nie wiem jak można mówić, że za rządów Donalda Tuska w Polsce było lepiej, bo choćby bezrobocie sięgało wtedy 14%, znacznie więcej niż dzisiaj.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W momencie zawiązania rządu Donalda Tuska w listopadzie 2007 roku bezrobocie w Polsce wynosiło 11,2%. Pierwszy rok kadencji nowego premiera to systematyczny spadek stopy bezrobocia aż do momentu, gdy w październiku 2008 roku sięgnęło ono 8,8% w skali kraju. To był najniższy punkt w całej kadencji rządu Donalda Tuska. Wraz z początkiem 2009 r. bezrobocie obejmowało 10% ludności i do końca roku oscylowało w granicach 11%, aż w grudniu dosięgnęło 12% w skali kraju. W lutym 2010 r. stopa bezrobocia przekroczyła 13% i już do końca roku utrzymywała się w granicach 12%.

Drugi rząd Donalda Tuska uformowano w listopadzie 2011 roku. Odtąd zauważamy znaczący wzrost bezrobocia i przez cały rok 2012 oscylowało ono w granicach 13%. W grudniu sięgnęło rzędu 13,4% i wraz z nowym rokiem przekroczyło 14%. Pod tym względem to był najgorszy okres dla rządu Donalda Tuska, kiedy od stycznia do kwietnia 2013 roku bezrobocie sięgało 14% w skali kraju, a w szczytowym momencie wyniosło 14,4%. Od tego momentu bezrobocie utrzymywało się na poziomie powyżej 13% i na początku 2014 r. ponownie oscylowało w granicach 14%. W ostatnim półroczu rządów Donalda Tuska odnotowujemy tendencję spadkową i w momencie rozwiązania rządu Donalda Tuska bezrobocie w skali kraju wynosiło 11,5%.

W związku z powyższym wypowiedź Adama Andruszkiewicza oceniamy jako prawdziwą, mając na względzie, że to w ostatnich dwóch latach rządów Donalda Tuska bezrobocie utrzymywało się na najwyższym poziomie i sięgało rzędu 14%. Obecnie (ostatnie dane pochodzą z lutego 2018 r.) bezrobocie utrzymuje się na poziomie 6,8%, jest to zatem poziom niższy, niż za rządów Donalda Tuska.

 

Share The Facts
Adam Andruszkiewicz
Poseł Wolnych i Solidarnych


Nie wiem jak można mówić, że za rządów Donalda Tuska w Polsce było lepiej, bo choćby bezrobocie sięgało wtedy 14%, znacznie więcej niż dzisiaj.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >