Bilans rządów Donalda Tuska

W obszernym wywiadzie dla „Gazety Polskiej” Mariusz Błaszczak dokonał bilansu 7 lat rządów Donalda Tuska. Demagog sprawdził czy przewodniczący Błaszczak punktował porażki byłego premiera bez osobistych wpadek.

Sprawdzone wypowiedzi

Mariusz Błaszczak

W trzech okręgach gdzie odbywały się wybory wygrali kandydaci Prawa i Sprawiedliwości.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza wybory uzupełniające do Senatu odbyły się 7 września 2014 roku w okręgach nr 47, 73, 82.

W każdym ze wskazanych okręgów zwycięstwo odnieśli członkowie Prawa i Sprawiedliwości. W okręgu nr 47 wygrała Koc Zofia Maria, w okręgu 73 Kloc Helena Izabela, a w okręgu nr 82 Rusiecki Jarosław.

 

Mariusz Błaszczak

Ten licznik, który Pan Balcerowicz umieścił w centrum Warszawy przekroczył kwotę biliona złotych.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Według oficjalnych danych Ministerstwa Finansów zadłużenie sektora finansów publicznych wynosi  na koniec drugiego kwartału 2014 roku 858 622,5 mln.

Liczba ta jest wynikiem umorzenia obligacji przejętych przez ZUS z OFE. Przewodniczący Błaszczak powołał się na wskaźnik profesora Balcerowicza, który po pierwsze opiera się na szacunkach, a po drugie nie uwzględnia wyżej wymienionego umorzenia z powodu oczekiwania na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który sprawdza czy przejęcie obligacji odbyło się zgodnie z prawem.

Mariusz Błaszczak

Szpital w Mysłowicach kupionych przez radnych Platformy Obywatelskiej za bezcen, za równowartość kawalerki, szpital z kilkumilionowym kontaktem z NFZ.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

W dniu 30.12.2013 Mysłowickie Konsorcjum Medyczne nabyło od gminy 100% udziałów w kapitale zakładowym Mysłowickiego Centrum Zdrowia (dawniej Szpital nr 1). Radna PO z Mysłowic Jolanta Charchuła oraz radny PO z Gliwic Kajetan Goring istotnie byli udziałowcami spółki Olk-med, która weszła w skład konsorcjum.

Jak podaje NFZ, wartość kontraktu z MCK na 2014 rok wynosi 7 685 900,80 zł. Udziały w kapitale zakładowym spółki o wartości 4 497 500 zł (8 995 udziałów o cenie nominalnej 500 zł) sprzedano za 134 925 zł (15 zł za udział).

Poseł Błaszczak nie wspomniał w swojej wypowiedzi, że razem z udziałami konsorcjum przejęło długi szpitala, na dzień 30.09.2013 wynoszące 2 788 939,89 zł, oraz że w umowie sprzedaży kupujący zobowiązał się do dokapitalizowania spółki kwotą 450 tys. zł. Nakłady inwestycyjne, które dzierżawca placówki zobowiązał się ponieść w latach 2014 – 2017 mają wynieść co najmniej 3,5 mln zł. Wszystkie te zobowiązania powodują, że koszty zakupu w istocie są wielokrotnie wyższe niż 135 tys. zł.

Mariusz Błaszczak nie wziął także pod uwagę, że niezależny rzeczoznawca wycenił wartość spółki na 105 000,00 zł wg metody wartości skorygowanej aktywów netto. Istotny jest też fakt, że właścicielem budynków i gruntów pozostaje gmina.

Mariusz Błaszczak

Na Pendolino wydali (…) 2,5 miliarda złotych, tak lekką ręką.

Prawda Ukryj uzasadnienie

“Koszt 20 pociągów Pendolino zakupionych przez PKP Intercity to ok. 400 mln euro. Kontrakt o wartości 665 mln euro obejmuje także budowę zaplecza technicznego w Warszawie oraz koszty utrzymania technicznego pociągów przez 17 lat.”

Po przeliczeniu to prawie 2,8 miliarda złotych. Pierwsze informacje co do kosztów zakupu Pendolino podane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opiewały na 1 956 390 030 złotych.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >