Błaszczak w Salonie politycznym Trójki

30.03.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z oświadczeniem wydanym 18.03.2016 r. przez Biuro Ochrony Rządu oraz z wypowiedzią wiceszefa BOR, płk Jacka Lipskiego z dnia 19.03.2016 r. dla „Wiadomości” zostały wszczęte postępowania dyscyplinarne wobec dwóch funkcjonariuszy zarządu transportu. Umowa o pracę ma również być rozwiązana z naczelnikiem wydziału odpowiedzialnego za obsługę techniczną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.