Borys Budka na posiedzeniu Sejmu

Borys Budka odniósł się na posiedzeniu Sejmu, w trakcie debaty nad kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Zbigniewa Jędrzejewskiego, do wątpliwości jakie pojawiły się w związku ze zgłoszeniem kandydata.

Sprawdzone wypowiedzi

Borys Budka

Panie Marszałku chciałbym się dowiedzieć, dlaczego Pan dopuszcza do głosowania kandydaturę, która została zgłoszona wbrew temu, co państwo mówicie, czyli została zgłoszona tylko przez grupę posłów, a państwo z ministrem sprawiedliwości na czele twierdziliście, że użyty spójnik “oraz” w art. 19 ust. 1 ustawy o TK nakłada obowiązek na to, by kandydatury były zgłoszone wspólnie przez grupę posłów i Prezydium Sejmu

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Art 19 ust.1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, o którym mówi Borys Budka znajduje się w pierwotnej wersji ustawy z 25 czerwca 2015 r. i brzmi “1. Prawo zgłaszania kandydata na sędziego Trybunału przysługuje Prezydium Sejmu oraz grupie co najmniej 50 posłów”.

W ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o TK artykuł ten został usunięty.

Trybunał Konstytucyjny w dniu 9 marca 2016 r. orzekł o niezgodności ustawy z dnia 22 grudnia z Konstytucją RP.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, jak i Zbigniew Ziobro wypowiadali się na temat zgłoszenia 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego pod koniec poprzedniej kadencji Sejmu i uznawali ten wybór za nieważny ze względu na niezgłoszenie kandydata przez grupę posłów wspólnie z Prezydium Sejmu.

Zbigniew Ziobro 8 grudnia 2015 roku w programie “Tak jest” na antenie TVN24 stwierdził, że:

“Regulamin Sejmu mówił i mówi nadal, że aby zgłosić kandydata [na sędziego TK] do Sejmu może to zrobić Prezydium Sejmu albo co najmniej 50 posłów. Poprzednia ustawa w 1997 roku uchwalona mówiła, że zgłasza tych sędziów co najmniej 50 posłów Sejmu lub Prezydium Sejmu. A teraz obowiązująca ustawa mówi, że zgłasza tych sędziów Prezydium Sejmu oraz 50 posłów. Tu jest problem związany z zastosowaniem prawa, bo nasi eksperci w czasie prac nad tą ustawą odkryli, że Ci sędziowie na gruncie tej ustawy, która została w tym zakresie uznana za zgodną z Konstytucją nie prawidłowo ją zastosowali w praktyce, czyli nie zgłosili tych kandydatów na sędziów w ten sposób jak mówi ta ustawa czyli przez Prezydium Sejmu oraz 50 posłów, a zgłosiło tylko Prezydium Sejmu. W związku z tym cały proces dalszego procedowania nad wyborem tych 5 sędziów poprzedniej kadencji nie mógł być skuteczny, bo nieprawidłowo został zgłoszony”.

Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości nie uznają wyroku z 9 marca 2016 r. za wiążący, a więc uważają, że ustawa z 22 grudnia nadal obowiązuje. Z tej perspektywy należałoby uznać, że przepisu o zgłoszeniu kandydata wspólnie poprzez Prezydium Sejmu oraz grupę posłów nie ma i należy procedować zgodnie z Regulaminem Sejmu.

Z perspektywy Borysa Budki, który uznaje wyrok Trybunału Konstytucyjnego i uważa, że ustawa z 22 grudnia nie obowiązuje, a więc art.19 ust. 1 znajduje się w ww. ustawie należałoby stwierdzić, że rzeczywiście zgłoszenie prof. Zbigniewa Jędrzejewskiego stoi w sprzeczności z tym co PiS mówił o danym artykule.

Z racji różnych zdań i opinii w tym sporze, wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >