Borys Budka w RDC

Były minister sprawiedliwości Borys Budka był gościem redaktora Łukasz Mężyka na antenie radia RDC.

Sprawdzone wypowiedzi

Borys Budka

Podkomisja [ds. zbadania katastrofy smoleńskiej], bo to nawet nie może być komisja, bo osoby w skład wchodzące nie mają tytułu by tam zasiadać.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo Lotnicze w art. 17 określa kształt komisji badających wypadki lotnicze:  

“Przy ministrze właściwym do spraw transportu działa niezależna, stała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, prowadząca badania wypadków i incydentów lotniczych, zwana dalej „Komisją””.

Według art. 17 ust. 10. pkt. 4 osoba wchodząca w skład komisji musi spełniać wymagania w zakresie wykształcenia, a art 17 ust. 13 oraz 14 precyzują, że:

“13. W skład Komisji powinni wchodzić:

1) specjaliści z zakresu prawa lotniczego;

2) specjaliści z zakresu szkolenia lotniczego;

3) specjaliści z zakresu ruchu lotniczego;

4) specjaliści z zakresu eksploatacji lotniczej;

5) inżynierowie – konstruktorzy lotniczy;

6) lekarze specjaliści z zakresu medycyny”.

“14. Za specjalistów z danego zakresu uważa się osoby posiadające odpowiednie wykształcenie wyższe oraz udokumentowaną minimum pięcioletnią praktykę w danej dziedzinie, a w przypadku lekarzy udokumentowaną specjalizację”.

Rozporządzenie Ministra Obrony z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego w paragrafie 28 pkt. 2 wskazuje, że:

“W przypadku wznowienia badania wypadku lub incydentu lotniczego w związku z ujawnieniem nowych okoliczności lub dowodów mogących mieć istotny wpływ na ich przyczyny Minister Obrony Narodowej może powołać podkomisję do ponownego zbadania tego wypadku lub incydentu”.

A pkt. 3: “W skład podkomisji mogą wchodzić jedynie członkowie Komisji Lotnictwa Państwowego”.

Zgodnie z powyższym, aby znaleźć się w składzie podkomisji, należy być jednocześnie członkiem Komisji Lotnictwa Państwowego. Z tego względu przyznajemy ocenę “fałsz”.

Borys Budka

Dwoje sędziów wybranych w grudniu orzeka, jest w składzie TK.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Spośród pięciu sędziów wybranych w grudniu 2015 roku przez większość parlamentarną Prawa i Sprawiedliwości w rozprawach orzeka dwoje sędziów:

  1. Julia Przyłębska
  2. Piotr Pszczółkowski

Zarówno Julia Przyłębska jak i Piotr Pszczółkowski orzekali w rozprawie dotyczącej grudniowej nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Status (wraz z datą wyboru) pozostałych sędziów określony jest na stronie Trybunału:

Sędziowie, których status wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 r. w sprawie o sygn. K 34/15 (Dz. U. poz. 2129):

Prof. Henryk Cioch  2015.12.02  oczekuje na podjęcie obowiązków sędziowskich

Prof. Lech Morawski 2015.12.02  oczekuje na podjęcie obowiązków sędziowskich

Prof. Mariusz Muszyński 2015.12.02  oczekuje na podjęcie obowiązków sędziowskich

Prof. Roman Hauser  2015.11.07  oczekuje na złożenie ślubowania

Prof. Andrzej Jakubecki 2015.11.07  oczekuje na złożenie ślubowania

Prof. Krzysztof Ślebzak 2015.11.07  oczekuje na złożenie ślubowania

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >