Bożena Kamińska o wydatkach na Wojska Obrony Terytorialnej

Podczas 62. posiedzenia VIII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się dnia 10 maja 2018 r., dyskutowano m.in. o wyposażeniu polskiego lotnictwa wojskowego. Posłanka Bożena Kamińska zabrała głos w sprawie przeznaczenia części pieniędzy z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Sprawdzone wypowiedzi

Bożena Kamińska

W ubiegłym roku, panie ministrze, wydano 1,5 mld zł na Wojska Obrony Terytorialnej kraju.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z odpowiedzią na interpelację w sprawie Wojsk Obrony Terytorialnej (21002), wydaną przez sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciecha Skurkiewicza, w 2017 r. na zabezpieczenie procesu formowania Wojsk Obrony Terytorialnej z budżetu resortu obrony narodowej wydatkowano kwotę 879,3 mln zł.

Sekretarz Stanu MON informuje również, że na 2018 r. na utrzymanie WOT przewidziano budżet w wysokości 1 491,8 mln zł.

Share The Facts
Bożena Kamińska
poseł


W ubiegłym roku, panie ministrze, wydano 1,5 mld zł na Wojska Obrony Terytorialnej kraju.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >