Bronisław Komorowski – Kontrwywiad RMF FM

Bronisław Komorowski w wywiadzie z Konradem Piaseckim – Konrtrwywiad RMF FM. Głównym tematem rozmowy było referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych.

Sprawdzone wypowiedzi

Bronisław Komorowski

Niech pan zwróci uwagę, że zgłaszam referendum, czy zarządzam referendum, po raz pierwszy w Polsce po 11 latach. Mój poprzednik nie zrobił tego ani razu.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W orędziu z dnia 07.10.2008 ówczesny Prezydent RP Lech Kaczyński ogłosił, że zgłosi do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie prywatyzacji szpitali – faktycznie został on złożony i podczas 20. posiedzenia Senatu VII kadencji podjął on uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunku reformy służby zdrowia. W dniu 29. października Senat nie wyraził zgody na przeprowadzenie takiego referendum co poparł odpowiednią uchwałą.

 

Bronisław Komorowski

Tak jest skonstruowany w Polsce mechanizm referendalny, że on daje wskazówki politykom i parlamentowi. Nie ma mocy wiążącej – to wynika z konstytucji.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Wszystkie referenda w Polsce, o których mówi Konstytucja RP (Referendum z art. 90 ust. 3, Referendum z art. 125, Referendum lokalne z art. 170, Referendum z art. 235 ust. 6) mają charakter fakultatywny. Oznacza to, że jego przeprowadzenie jest możliwe, ale niekonieczne. Bronisław Komorowski myli kwestie mocy wiążącej referendum z nie wywoływaniem skutków prawnych przez tę formę demokracji bezpośredniej.

Prawdą jest, że w Polsce nie istnieje referendum, które wywołuje od razu skutki prawne, ale zgodnie z art. 67 ustawy o referendum ogólnokrajowym organy państwowe mają obowiązek podjęcia niezwłocznie czynności w celu realizacji wyniku referendum poprzez wydanie aktów normatywnych. Nie można, więc powiedzieć, że referendum daje tylko wskazówki politykom i parlamentowi, ale także zobowiązuje ich według ustawy do podjęcia działań, które urzeczywistnią decyzje podjętą przez obywateli w referendum. Ponadto wiążący charakter, o którym mówi Prezydent Komorowski ma każde referendum, w którym wzięła udział odpowiednia ilość obywateli (w przypadku referendum ogólnokrajowego musi wziąć w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, żeby miało ono moc wiążącą) lub jak w przypadku referendum dotyczącego zmiany Konstytucji RP wiążący charakter ma referendum bez względu na frekwencje.

Bronisław Komorowski

Pieniądze na renowację zabytków Krakowa, które nie służą Kancelarii tylko Krakowowi. One są wliczane w budżet Kancelarii.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Prawdą jest, że w kwocie przeznaczonej dla Kancelarii Prezydenta RP wliczone są środki na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.W roku 2015 była to kwota 30 mln zł co stanowi około 18% całkowitego budżetu Kancelarii Prezydenta RP.

kancelaria prezydenta

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >