Bronisław Komorowski o wsparciu dla innowacyjności

Bronisław Komorowski podczas spotkania z przedsiębiorcami w Lublinie opowiadał o roli innowacyjności i swojej inicjatywie ustawodawczej w tym kontekście, co zrelacjonował także za pośrednictwem Twittera.

Sprawdzone wypowiedzi

Bronisław Komorowski

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na stronie Sejmu można znaleźć złożony przez Prezydenta projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Druk nr 3286) – projekt ten został złożony 16 marca br., obecnie został skierowany do zaopiniowania przez organizacje samorządowe.

Założeniami tego projektu są m.in.:

– Zwolnienie z CIT przedsiębiorstw inwestujących wyłącznie w innowacyjne przedsięwzięcia;

– Wprowadzenie ulgi podatkowej na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (B+R) w Polsce. Przedsiębiorcy bez względu na wynik prowadzonych badań będą mogli odliczyć od przychodów 120% poniesionych nakładów badawczo-rozwojowych w przypadku dużych firm oraz 150% w odniesieniu do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw;

– Możliwość wnoszenia do spółki jako nieopodatkowanego wkładu także własności intelektualnej w zamian za udziały;

– Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego i otwarcie się na doktorantów niestacjonarnych spoza UE.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >