Bronisław Komorowski w RMF FM

Prezydent Bronisław Komorowski był gościem Kontrwywiadu RMF FM. Czy faktycznie Kancelaria Prezydenta wnioskowała o wprowadzenie tzw. emerytur częściowych?

Sprawdzone wypowiedzi

Bronisław Komorowski

I tak działałem konsekwentnie w zgodzie z tym, o czym mówiłem, że należy dążyć do tego, żeby ludzie mieli maksymalny wybór w kwestiach emerytur, dlatego jest w ustawie wprowadzony na wniosek Kancelarii Prezydenta, rozwiązanie tak zwanej emerytury częściowej.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

14 kwietnia zaraz po wywiadzie wysłaliśmy do kancelarii prezydenta wiadomość z uwagi na weryfikację wypowiedzi, ponieważ nie odnaleźliśmy w ustawach dotyczących emerytur na stronach sejmowych żadnego wniosku od Prezydenta RP.

Odpowiedź od Biura Prasowego otrzymaliśmy 4 maja i stawia ona wypowiedź Bronisława Komorowskiego w dwojakim świetle. Z udzielonych nam informacji wynika, że „wprowadzenie tzw.emerytury częściowej było jedną z rekomendacji sformułowanych w wyniku zorganizowanej w Kancelarii Prezydenta RP, w ramach Forum Debaty Publicznej, debaty pt. „Jak zapewnić godziwe dochody na starość dla przyszłych pokoleń”.

O takim rozwiązaniu, jako swoistym kompromisie łączącym podwyższenie wieku emerytalnego z możliwością stopniowego przechodzenia na emeryturę, wielokrotnie mówiła również Irena Wóycicka – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W momencie podjęcia przez rząd prac nad podwyższeniem i zrównaniem wieku emerytalnego, Kancelaria Prezydenta RP zwróciła się do przedstawicieli rządu z propozycją uwzględnienia w przygotowywanej reformie emerytur częściowych. Nie występowała jednak w tej sprawie z żadnym oficjalnym wnioskiem.”

Wypowiedź uznajemy więc za manipulację, ponieważ propozycja, a wniosek to według nas dwie zupełnie różne sprawy.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >