CBOS o bezpieczeństwie Polaków

W poniedziałek Centrum Badania Opinii Społecznej opublikowało komunikat z badań „Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością”. Do oceny poziomu bezpieczeństwa przez Polaków odniósł się na twitterze minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Z kolei premier Beata Szydło na otwarciu targów przemysłowych w Hanowerze wspomniała o wynikach sondażu CBOS badającego nastroje wśród Polaków.

Sprawdzone wypowiedzi

Mariusz Błaszczak

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z najnowszym komunikatem z badań „Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością” Centrum Badania Opinii Społecznej, zdaniem 89% ankietowanych Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie. Jest to najwyższy wynik w historii badań CBOS, a w porównaniu z ubiegłym rokiem stanowi wzrost o 9 punktów procentowych. Odsetek osób twierdzących, że w Polsce nie żyje się bezpiecznie w porównaniu z ubiegłym rokiem spadł z poziomu 16% do 9% i jest obecnie najniższym w historii.

Zgodnie z powyższym, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Beata Szydło

W tej chwili blisko 60 proc. Polaków ocenia swoją sytuację jako dobrą, pozytywną.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według raportu Centrum Badania Opinii Społecznej „Nastroje społeczne w marcu” na pytanie „Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:” 55% respondentów odpowiedziało „dobrze”. Przeciwnego zdania było 7% badanych. 38% ankietowanych odpowiedziało z kolei, że żyje im się „ani dobrze, ani źle”.

Z kolei na pytanie „Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego?” 53% ankietowanych udzieliło odpowiedzi „dobrze”, 40% badanych „ani dobrze, ani źle”. Negatywnie o warunkach materialnych swojego gospodarstwa domowego wypowiedziało się 7% badanych.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >