Co wiemy o mechanizmie relokacji uchodźców?

02.06.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Na mocy Decyzji Rady o środkach tymczasowych w dziedzinie ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji, w procedurze relokacji nie biorą udziału Wielka Brytania i Dania. Siłą rzeczy, nie partycypują w niej także Grecja i Włochy. Oznacza to, że pozostałe 24 państwa członkowskie UE są zobowiązane do implementacji tej procedury (do procedury włączyły się także 4 kraje spoza UE: Norwegia, Liechtenstein, Islandia i Szwajcaria). Już w związku z tym faktem, należy uznać powyższą wypowiedź za fałszywą, ponieważ 26 jest liczbą wyższą niż rzeczywista ilość państw które powinny wykonać decyzję Rady.

danych udostępnionych przez Komisję Europejską wynika, iż na ten moment (stan na 31 maja 2017 r.) udało się relokować w sumie 20,283 osób (13,825 z Grecji i 6,458 z Włoch). Oprócz Polski, jedynymi krajami, które nie przyjęły ani jednego uchodźcy są Austria i Węgry. Fakt, iż pozostałe państwa UE nie spełniły jeszcze w 100% założeń decyzji o relokacji nie oznacza, że jej nie wykonują. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w swojej wypowiedzi Konrad Szymański posługuje się trybem niedokonanym. Nie mówi za tym o tym, ile państw zakończyło wykonywanie decyzji, tylko o tym, ile z nich podjęło się jej implementacji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.