Czego dotyczą i skąd pochodzą cele barcelońskie?

Adrian Zandberg był gościem programu Tak jest TVN24 w środę, 8 listopada 2017 r. Członek Zarządu Krajowego partii Razem komentował stan opieki nad dziećmi do lat 3 w Polsce i porównywał go do zobowiązań, których podejmowała się Polska w zakresie jego poprawy w ciągu ostatnich lat.

Materiał powstał w ramach projektu Instytutu Polityk Publicznych „Zostań Społecznym Komandosem!”. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sprawdzone wypowiedzi

Adrian Zandberg

Według celów barcelońskich, które PO zgodziła się realizować, powinniśmy mieć 33% gwarantowanych miejsc dla dzieci w żłobkach.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wspomniane przez polityka cele barcelońskie, jak wynika z danych Ośrodka Dokumentacji i Informacji Europejskiej są zobowiązaniami państw członkowskich UE przyjętych na szczycie w Barcelonie w 2002 r. Oficjalnie potwierdziła je Rada Europejska w 2003 r. na posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie; rozszerzone cele zostały ujęte oficjalnie w dokument nazwany „Strategią lizbońską„. Zgodnie z tymi założeniami, państwa członkowskie miały podjąć działania m.in. zmierzające do zapewnienia opieki dla co najmniej 33% dzieci w wieku poniżej 3. roku życia. W tym czasie Polska nie była jednak członkiem Unii Europejskiej.

Strategia lizbońska nie została jednak wdrożona w wyznaczonym do tego terminie (2010 r.). Jej założenia zostały powtórzone w Strategii Europa 2020, przyjętej przez Komisję Europejską 3 marca 2010 r. jako część Europejskiego programu walki z ubóstwem. Rada Europejska zatwierdziła strategię 17 czerwca 2010 r., zatem nastąpiło to za rządów Platformy Obywatelskiej. Wypowiedź Adriana Zandberga uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Adrian Zandberg
Członek Zarządu Krajowego Razem


Według celów barcelońskich, które PO zgodziła się realizować, powinniśmy mieć 33% gwarantowanych miejsc dla dzieci w żłobkach.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >