Członkowie rządu Mateusza Morawieckiego podczas 58. posiedzenia Sejmu

6 lutego 2018 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Sprawozdanie na temat sytuacji niepełnosprawnych podczas posiedzenia składał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz. Tego samego dnia Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki przytaczał dane dotyczące osób pozbawionych wolności.

Sprawdzone wypowiedzi

Krzysztof Michałkiewicz

W 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wzrósł o 1,2 punktu procentowego w stosunku do wyniku z 2015 r. i tym samym osiągnął rekordową wartość 23,7%.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według badań aktywności ekonomicznej ludności w wieku produkcyjnym, realizowanych przez GUS i potwierdzonych przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2015 r. wynosił 22,5%. W roku 2016 zwiększył się on o 1,2 p.proc. do najwyższego w historii pomiarów, poziomu 23,7%.

Share The Facts
Krzysztof Michałkiewicz
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej


W 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wzrósł o 1,2 punktu procentowego w stosunku do wyniku z 2015 r. i tym samym osiągnął rekordową wartość 23,7%.

Patryk Jaki

Kara pozbawienia wolności w systemie stacjonarnym obecnie w Polsce jest wykonywana wobec ok. 75 tys. osób.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według ostatnich danych Służby Więziennej, obecnie (stan na 16 lutego 2018 r.) w zakładach karnych i aresztach śledczych przebywa w sumie 75 027 osób, z czego 7377 osób to tymczasowo aresztowani.

Share The Facts
Patryk Jaki
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości


Kara pozbawienia wolności w systemie stacjonarnym obecnie w Polsce jest wykonywana wobec ok. 75 tys. osób.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >