Czy Federica Mogherini należała do młodzieżówki partii komunistycznej we Włoszech?

04.12.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Federica Mogherini, urodzona w roku 1973, w wieku 15 lat dołączyła do Młodzieżowej Federacji Komunistycznej Włoch (Federazione Giovanile Comunista Italiana, w skrócie FGCI), która stanowiła młodzieżowe zaplecze Włoskiej Partii Komunistycznej (Partito Comunista Italiano). Młodzieżówka została rozwiązana w roku 1990, tuż przed przekształceniem PCI w Demokratyczną Partię Lewicy (Democratici di Sinistra (DS). Nowo powstałe ugrupowanie opierało swoją działalność o poglądy socjalistyczne i proeuropejskie.

Federica Mogherini była zatem członkinią Młodzieżowej Federacji Komunistycznej Włoch przez okres 2 lat, pomiędzy 15 a 17 rokiem życia.

Jej późniejsza aktywność, po przekształceniach na lewicy, które miały miejsce na początku lat 90., związana była z ruchem socjalistycznym. W wieku 23 lat Mogherini, już jako studentka politologii, dołączyła do Młodej Lewicy (Sinistra Giovanile), organizacji uznawanej za sukcesorkę FGCI i stanowiącej młodzieżowe zaplecze Demokratycznej Partii Lewicy. Jako aktywna członkini koncentrowała swoją działalność na współpracy ze światem uniwersyteckim i relacjach z innymi podmiotami.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.