Czy Francja ma najtańszy prąd?

W dzisiejszym artykule factchecku energetycznego realizowanym wspólnie z Instytutem Polityk Publicznych sprawdzamy wypowiedzi Krzysztofa Kurka Dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych z konferencji EuroPOWER 2016. Arkadiusza Krężela Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A, John’a Buggenhagen’a Prezesa Grupy Palomar Natural Resources, Władysława Mielczarskiego, Wiceministra Energii Grzegorza Tobiszowskiego, Janusza Jureczkę Dyrektora Oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu i Tomasza Gawlika Prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Działanie realizowane w ramach projektu „Obywatel z energią!” Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Sprawdzone wypowiedzi

Krzysztof Kurek

Francja ma najtańszy prąd w Europie.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Ceny energii elektrycznej różnią się w zależności od tego, czy nabywana jest do celów przemysłowych czy użytku domowego. Poniższa tabela przedstawia porównanie cen energii elektrycznej w pierwszej połowie 2016 roku w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Kraj Cena dla przemysłu       Cena dla gospodarstwa domowego
Wielka Brytania 0,1315 0,1859
Hiszpania 0,1051 0,1718
Portugalia 0,0943 0,1239
Francja 0,0714 0,1087
Finlandia 0,0614 0,1017
Rumunia 0,0635 0,0916
Średnia wartość dla 28 krajów UE 0,0839 0,1353

Analizując tabelę, można dojść do wniosku, że ceny energii elektrycznej we Francji nie są najniższe ani dla przemysłu, ani dla gospodarstw domowych.

Krzysztof Kurek

Francja ma 75% energetyki jądrowej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według opracowania opublikowanego przez World Nuclear Association w listopadzie 2016 roku, Francja obecnie produkuje około 75% swojej energii elektrycznej z energetyki jądrowej.

Arkadiusz Krężel

W samym tylko 2015 r. utratę ich wartości (wielkiej czwórki) – liczoną wyceną ich akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych – rzędu 22 mld zł.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Mianem “wielkiej czwórki” określa się cztery spółki Skarbu Państwa zaangażowane w proces naprawy górnictwa tj.: PGE, Tauron, Enea i Energa. Poniżej w tabeli prezentujemy wycenę wymienionych spółek liczoną według kursów akcji z dnia 2 stycznia 2014 r. i z dnia 30 grudnia 2015 roku dostępnych na tej stronie.

Data PGE Tauron Enea Energa
02.01.2015 r.         35,7 mld PLN          8,8 mld PLN          7 mld PLN          9,6 mld PLN
30.12.2015 r. 24,9 mld PLN 5,1 mld PLN 5 mld PLN 5,2 mld PLN
Różnica 10,8 mld PLN 3,7 mld PLN 2 mld PLN 4,4 mld PLN

Sumaryczny spadek wartości tych firm według przedstawionych obliczeń wynosi 20,9 mld PLN.

John Buggenhagen

Polska jest naszym zdaniem krajem atrakcyjnym inwestycyjnie i jeśli się nie mylę jedynym rynkiem w Europie gdzie popyt na gaz ziemny stale rośnie – zgodnie z prognozami do 2030 roku może sięgnąć nawet 20 mld m3 rocznie.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z artykułem naukowym ‘GAZ ZIEMNY W POLSCE – WYDOBYCIE, ZUŻYCIE I IMPORT DO 2030 ROKU’, prognoza do 2030r. rzeczywiście ukazuje znaczny wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny, aż do 20 mld m3/rok. Takie same dane zostały opublikowane w Serwisie Informacyjnym PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ, cytat: W 2014 roku zużyto 15 mld m3. Za pięć lat, czyli w 2020 r. zużycie gazu w Polsce ma sięgnąć poziomu 17,1 mld m3, a w 2025 r. – 19 mld m3.  Aż 20 mld m3 zużywać mamy w 2030 roku – prognozuje resort gospodarki.  

O ile zgodne z prawdą jest to, że na polskim rynku popyt na gaz rośnie, co wykazano powyżej, o tyle sformułowanie, że jest to jedyny taki rynek można podważyć na podstawie raportów Eurogas gdzie: wg aktualnych danych w Polsce nastąpił wzrost o 2,8% w porównaniu z rokiem 2014, natomiast przykładowo w Słowenii nastąpił wzrost aż o 22,5%. Dodatkowo porównując raporty z lat 2011-2015, można zaobserwować wzrost konsumpcji gazu również w innych państwach, przykładowo dane dla Niemiec:

2011r. – 48,7Mtoe , 2012 r.- 49,7 Mtoe, 2013 r. -74,2 Mtoe , 2014r.- 63,8 Mtoe , 2015 r. – 66,8 Mtoe.  Podobnie jak w Niemczech, w 2014 w Polsce również nastąpił spadek zapotrzebowania na gaz o 0,3 Mtoe, więc stwierdzenie, że popyt na gaz „stale rośnie” również nie jest zgodne z prawdą.

Wypowiedź zawiera stwierdzenia wprowadzające w błąd z tego powodu kwalifikujemy ją jako manipulację.

Władysław Mielczarski

Niemcy, wiodący w produkcji OZE kraj, wciąż ponad 50 proc. energii elektrycznej produkuje z węgla.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Z raportu ren21, gdzie zestawiono pięć państw o największej światowej produkcji energii z oze widać, że Niemcy to rzeczywiście wiodący kraj w tej dziedzinie. Znajdują się na 4 miejscu w zestawieniu całkowitej generacji energii odnawialnej w roku 2015, zaraz po Chinach, USA i Brazylii.

Z danych publikowanych na stronie energy-charts.de można odczytać wartość chwilowej wyprodukowanej energii z konkretnego źródła. Na podstawie tych danych widać, że rzeczywiście udział energii z węgla jest znaczny, jednak nie jest to ponad 50%.
Wartość 50% istotnie jest przekraczana w grudniu, np. dnia 3.12.16 r. o godz. 12:00 uzyskano  52,5%  energii z węgla: jednak na przestrzeni roku wartość ta wg energy information administration wyniosła w 2015 r. 44%.

Zatem mówiąc generalnie o produkcji energii przez Niemcy, udział energii z węgla wynosi mniej niż 50 %.

Grzegorz Tobiszowski

Gdyby ktoś mi powiedział w czerwcu, w lipcu po powstaniu Polskiej Grupy Górniczej, że w październiku będzie w Polskiej Grupie Górniczej plus, a jest 15 mln, że listopad kończy się plusem […], powiedziałbym bardzo bym pragnął żeby tak było.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według informacji prasowej opublikowanej na oficjalnej stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej, w październiku PPG po raz pierwszy wypracowała zysk, wynoszący 15 mln zł i podobnego wyniku spodziewała się w listopadzie i grudniu bieżącego roku.

Janusz Jureczka

Nie bez znaczenia jest także zmniejszenie emisji metanu z kopalń, która obecnie wynosi ok. 700 mln m3 i z roku na rok się zwiększa

Prawda Ukryj uzasadnienie

W raporcie zawartym w publikacji: Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, gdzie przedstawiono metodykę obliczania emisyjności metanu z kopalń, oraz obliczono wskaźniki emisyjności tego gazu, zestawiono wartości emisji metanu dla konkretnych lat. W roku 2014 emisyjność metanu wyniosła: 665,311 mln m3, czyli ok 700 mln m3.

W tej samej publikacji dowiadujemy się o zwiększaniu się tej emisji, Cytat: należy stwierdzić, że największy udział i wpływ na wartość sumaryczną wskaźnika emisji posiada emisja wentylacyjna. Ze względu na jej wartość przyjmuje się, że pomimo spadku wydobycia węgla w latach 2001–2014, wskaźnik emisji z systemu węgla kamiennego posiada tendencję wzrostową.
Co jest zgodne z analizowaną wypowiedzią.

Janusz Jureczka

Do tej pory mimo znacznego potencjału zasobowego, sięgającego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym 170 mld m3, nie był (metan) przedmiotem eksploatacji przemysłowej.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi dostępnymi w raporcie Bilans zasobów złóż Kopalin w Polsce wg. stanu na 31 XII 2015 r. od strony 27 do 29, zasoby bilansowe i pozabilansowe wynoszą kolejno: 90,8 mld m3 oraz 11,4 mld m3. Ponadto cytując powyższy raport:

Górnośląskie Zagłębie Węglowe (GZW) charakteryzuje się największym potencjałem złożowych koncentracji MPW. Geologiczne zasoby prognostyczne i perspektywiczne metanu pokładów węgla w GZW oceniane były na koniec 2009 r. na ok. 107 mld m3.

Obecnie strona internetowa PGNiG podaje informację o 170 mld m3 według szacunków PIG-PIB (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy), ale oficjalna strona PIG-PIB podaje dane mniejsze o 63 mld m3.

W związku z tym że jedyną informacją potwierdzającą wypowiedź jest źródło pośrednie, a w źródłach pierwotnych podawana jest wielkość niższa, wypowiedź kwalifikujemy jako fałszywą.

Janusz Jureczka

W skali przemysłowej można szacować wielkość jego wydobycia (metanu) w granicach 1-2 mld m3 rocznie.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi dostępnymi w raporcie Bilans zasobów złóż Kopalin w Polsce wg. stanu na 31 XII 2015 r. i oficjalną stroną PIG-PIBobecna produkcja metanu znajduje się na poziomie 843 mln m3 z czego przemysłowo wykorzystywane jest jedynie ok. 320 mln m3.

Tomasz Gawlik

Kopalnia Krupiński przez ostatnie 10 lat wygenerowała stratę prawie miliarda złotych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według informacji prasowej, opublikowanej na stronie internetowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, dnia 22 września 2016 roku w Suszcu odbyło się spotkanie ze stroną społeczną w celu poinformowania o planach związanych z przyszłością kopalni Krupiński. Ogłoszono, że kopalnia zostanie przeniesiona do Spółki Restrukturyzacji Kopalń w związku z faktem, że łączna suma jej strat w ciągu ostatnich 10 lat sięga ok. 900 mln zł.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >