Czy najbardziej dynamicznie rozwijające się gospodarki w Europie należą do strefy euro?

Ryszard Czarnecki wystąpił w Gościu Poranka w TVP Info. W programie mówił o aktualnej sytuacji w kraju oraz Unii Europejskiej. Poruszone zostały tematy migracji, Brexitu oraz  Europy dwóch prędkości. Europoseł PiS przytoczył również dane Eurostatu na temat wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej.

Sprawdzone wypowiedzi

Ryszard Czarnecki

Przytaczam tutaj ostatnie dane Eurostatu, jeśli chodzi o 5 najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek, Polska tam jest w tej piątce, cztery z nich są spoza strefy euro, a tylko jedna ze strefy euro, a pięć najgorszych jeśli chodzi o najgorszy wzrost gospodarczy gospodarek te wszystkie pięć jest ze strefy euro.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Ryszard Czarnecki powołuje się na badania wzrostu gospodarczego wśród państw Unii Europejskiej przeprowadzonych w ostatnim kwartale 2016 roku, najnowsza publikacja Eurostatu na ten temat pochodzi z 7 marca 2017 r..

Biorąc pod uwagę dane przedstawiające wzrost PKB w czwartym kwartale 2016 w porównaniu z tym samym kwartałem roku poprzedniego, najwyższy wzrost osiągnęły Rumunia, Słowenia, Chorwacja, Bułgaria i Polska, z tego jedynie Słowenia należy do strefy euro. Natomiast najgorszy wynik osiągnęły Grecja, Włochy, Belgia, Francja oraz Finlandia, a więc kraje należące do strefy euro. Powyższe dane potwierdzają wypowiedź Ryszarda Czarneckiego.

W publikacji przedstawiono także wzrost PKB w czwartym kwartale 2016 r. w porównaniu do wzrostu PKB w trzecim kwartale 2016 r.. Wg tego zestawienia największy wzrost zanotowały kolejno Estonia, Polska, Litwa, Rumunia i Słowacja. W trzech z wymienionych państw walutą jest euro (Estonia, Litwa, Słowacja). Ostatnich 5 państw w zestawieniu to Grecja, Finlandia, Dania, Włochy i Czechy, gdzie w 3 z tych 5 państw (Grecja, Finlandia i Włochy) obowiązującą walutą jest euro.

Wypowiedź zostaje uznana za prawdziwą z uwagi na to, że dane rok do roku potwierdzają słowa Ryszarda Czarneckiego.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >