Czas czytania: około min.

Czy najbardziej dynamicznie rozwijające się gospodarki w Europie należą do strefy euro?

22.03.2017 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ryszard Czarnecki powołuje się na badania wzrostu gospodarczego wśród państw Unii Europejskiej przeprowadzonych w ostatnim kwartale 2016 roku, najnowsza publikacja Eurostatu na ten temat pochodzi z 7 marca 2017 r..

Biorąc pod uwagę dane przedstawiające wzrost PKB w czwartym kwartale 2016 w porównaniu z tym samym kwartałem roku poprzedniego, najwyższy wzrost osiągnęły Rumunia, Słowenia, Chorwacja, Bułgaria i Polska, z tego jedynie Słowenia należy do strefy euro. Natomiast najgorszy wynik osiągnęły Grecja, Włochy, Belgia, Francja oraz Finlandia, a więc kraje należące do strefy euro. Powyższe dane potwierdzają wypowiedź Ryszarda Czarneckiego.

W publikacji przedstawiono także wzrost PKB w czwartym kwartale 2016 r. w porównaniu do wzrostu PKB w trzecim kwartale 2016 r.. Wg tego zestawienia największy wzrost zanotowały kolejno Estonia, Polska, Litwa, Rumunia i Słowacja. W trzech z wymienionych państw walutą jest euro (Estonia, Litwa, Słowacja). Ostatnich 5 państw w zestawieniu to Grecja, Finlandia, Dania, Włochy i Czechy, gdzie w 3 z tych 5 państw (Grecja, Finlandia i Włochy) obowiązującą walutą jest euro.

Wypowiedź zostaje uznana za prawdziwą z uwagi na to, że dane rok do roku potwierdzają słowa Ryszarda Czarneckiego.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.