Czy po Brexicie wzrosło poparcie dla Unii Europejskiej?

Radosław Sikorski był gościem programu Horyzont na antenie TVN24. Były minister Spraw Zagranicznych w wywiadzie podsumowywał najważniejsze wydarzenia w polityce zagranicznej ubiegłego roku. Radosław Sikorski był pytany między innymi o stosunkek obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej do jej instytucji po wynikach referendum przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii, którego efektem było rozpoczęcie procesu wychodzenia Zjednoczonego Królestwa ze struktur unijnych. Były marszałek Sejmu stwierdził iż na kontynencie w rezultacie Brexitu poparcie dla Unii Europejskiej wzrosło. Wypowiedź została poddana naszej weryfikacji.

Sprawdzone wypowiedzi

Radosław Sikorski

Na kontynencie w rezultacie Brexitu poparcie dla Unii Europejskiej wzrosło.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Referendum dotyczące opuszczenia UE przez Wielką Brytanię odbyło się w 23 czerwca 2016 roku. Zwyciężyli w nim zwolennicy opuszczenia UE.

Według sondażu IFOP przeprowadzonego kilka dni po referendum, od 28 czerwca do 6 lipca 2016 roku poparcie dla członkostwa w UE wzrosło w Niemczech (do 81%) i Francji (67%) osiągając najwyższy poziom odkąd IFOP prowadzi badania na ten temat, czyli od grudnia 2010. We Włoszech poparcie wzrosło do 59%, najwyższego poziomu od czerwca 2012. W Hiszpanii poparcie dla Unii Europejskiej wzrosło do 81%, czyli o 9 punktów procentowych w ciągu około 2 lat. W Danii w sondażu przeprowadzonym przez Voxmeter niedługo po Brexicie o 9 punktów procentowych wzrosło poparcie dla członkostwa w UE, osiągając poziom 69%.

Według sondażu Bertelsmann Stiftung przeprowadzonego kilka tygodni po referendum, w sierpniu, w sześciu największych krajach Unii Europejskiej odsetek osób, które stwierdziły że zagłosowałoby za pozostaniem, gdyby podobne referendum odbywało się  w ich kraju wzrósł od marca w Niemczech (z 61% do 69%), Wielkiej Brytanii (z 49% do 56%), Francji (z 50% do 53%), Polsce (z 68% do 77%) i Włoszech (z 49% do 51%). Zmniejszył się jedynie w Hiszpanii (z 71% do 69%). Jednakże, odsetek  ogółu respondentów popierających pozostanie w UE wzrósł od marca i w sierpniu wyniósł 62 procent.

Również w Polsce poparcie dla Unii Europejskiej utrzymuje się na wysokim poziomie. 84% badanych według sondażu z listopada 2016 roku popiera członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Według badań CBOS z 5 lipca 2016 roku, 83% Polaków popiera obecność Polski w Unii Europejskiej.

W lutym 2016 roku poparcie dla Unii Europejskiej w Polsce wynosiło 81%, jak wynika z badań prowadzonych w lipcu i  listopadzie poparcie do UE wzrosło również w Polsce.

Jak wynika z sondaży, po referendum w Wielkiej Brytanii rzeczywiście poparcie dla UE wzrosło w krajach, w których były prowadzone tego typu  badania.

Radosław Sikorski

Pamiętajmy co oznaczała finlandyzacja. Oznaczała neutralność wojskową ale też możliwość przystępowania do ekonomicznej integracji z zachodem.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Finlandyzacja to termin oznaczający ograniczenie przez mocarstwo niezależnej polityki zagranicznej innego państwa w zamian za brak interwencji w politykę wewnętrzną. Termin ten używany był jako opis relacji między Finlandią a ZSRR w czasie zimnej wojny.

Po II wojnie światowej Finlandia (która była wśród państw, które przegrały wojnę) nie stała się częścią ZSRR. W zamian Finlandia prowadziła politykę zagraniczną, która opierała się na ograniczaniu własnych celów tak aby nie drażnić ZSRR, nie wchodzić w sojusze, które mogłyby nie spodobać się ZSRR, itd. Z drugiej strony Finlandia prowadziła niezależną politykę wewnętrzną.

Finlandia, w ramach polityki zagranicznej pozostała neutralna w sensie wojskowym. Ponadto, miała możliwość prowadzenia handlu zagranicznego nie tylko z ZSRR, ale i z państwami Europy Zachodniej. Miała również możliwość ekonomicznej integracji z Zachodem, np. W 1961 roku Finlandia stała się członkiem stowarzyszonym w Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu (EFTA).

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >