Czy Polacy popierają dwukadencyjność w samorządach?

Głównym tematem poruszanym dzisiaj w mediach była kwestia zmian w ordynacji wyborczej proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość w zaplanowanych na 2018 rok wyborach samorządowych. Znaczące kontrowersje dotyczące tego tematu wśród polityków budzą postulaty ograniczenia kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów do dwóch, z uwzględnieniem już tych trwających. Jak wynika z wypowiedzi Rafała Bochenka zweryfikowanej przez zespół Demagoga, który był dzisiejszym gościem Sygnałów Dnia Polskiego Radia większość osób badanych w sondażach jest za wprowadzeniem ograniczeń kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów. W Polskim Radiu 24, marszałek senatu Stanisław Karczewski również odnosił się do zmian proponowanych przez PiS mówiąc, iż postulat ten jest w programie partii rządzącej od wielu lat. Wypowiedź ta również została sprawdzona.

 

Sprawdzone wypowiedzi

Rafał Bochenek

Jeszcze całkiem niedawno robiony był taki sondaż przez CBOS i tam zdecydowana większość Polaków opowiadała się za tym, aby wprowadzić dwukadencyjność w samorządach.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według badań CBOS 25 lat państwa obywatelskiego. Społeczne oceny samorządowości lokalnej z maja 2015 roku, na pytanie:

Czy Pana(i) zdaniem, powinno się wprowadzić prawo, które ograniczy maksymalny czas sprawowania funkcji wójta/burmistrza/prezydenta miasta do dwóch kadencji, czyli ośmiu lat bez przerwy, czy też nie?

32% ankietowanych odpowiedziało zdecydowanie tak, 25% raczej tak, co daje łącznie 57% ankietowanych opowiadających się za dwukadencyjnością w samorządach.

xxxxxxxxx

[źródło:25 lat państwa obywatelskiego. Społeczne oceny samorządowości lokalnej, CBOS, str. 10, rys. 8.]

W weryfikacji wypowiedzi zostało pominięte stwierdzenie “niedawno”, gdyż jest ono niekonkretne i trudno jest stwierdzić, do którego sondażu się odnosi.

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster na zlecenie Super Expressu i Nowej TV, dnia 23 stycznia 2017 roku zostało zadane pytanie dotyczące wprowadzenia ograniczenia do dwóch kadencji dla samorządów.

Wyniki pokazują, iż za wprowadzeniem takich ograniczeń opowiedziało się 54% ankietowanych, przeciw było 29%, 17% nie miało zdania na ten temat.

Ankietowani odpowiadali na pytanie:

“Czy należy wprowadzić ograniczenia do dwóch kadencji dla prezydentów miast, wójtów i burmistrzów?”

Ponadto badanym zostało zadane pytanie dotyczące kadencyjności posłów:

“Czy należy wprowadzić ograniczenia do dwóch kadencji dla posłów?”

Odpowiedź “tak” wskazało 72% osób, “nie” 14%, 14% nie ma zdania.

Stanisław Karczewski

W naszym programie, programie PiS dwukadencyjność była już od wielu lat.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wzmianka o dwukadencyjności w samorządach po raz pierwszy pojawia się w Programie Prawa i Sprawiedliwości w 2009 roku:

“Aby przeciwdziałać powstawaniu skostniałych lokalnych układów władzy, doprowadzimy do ustawowego ograniczenia – do dwóch kadencji – czasu pełnienia tej samej funkcji samorządowej pochodzącej z wyborów powszechnych”(s.51).

Zapis ten powtórzony został w Programie PiS z 2011 roku (s.89).

W nieco odmienny sposób postulat ten został sformułowany i rozszerzony w Programie PiS z 2014 roku:

“Dążąc do poprawy jakości demokracji lokalnej, spełnimy coraz powszechniejszy postulat ustawowego ograniczenia w czasie – do dwóch kadencji – nieprzerwanego pełnienia tej samej funkcji przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; po przerwie trwającej co najmniej jedną kadencję zainteresowana osoba będzie mogła kandydować na to samo stanowisko ponownie. Rozwiązanie to będzie reakcją na powstawanie w wielu miastach i gminach wiejskich spetryfikowanych układów władzy, sprzyjających różnym nieprawidłowościom”.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >