Bronisław Komorowski o inwestowaniu w obronność kraju

18.02.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Polska nie jest prymusem Sojuszu Północnoatlantyckiego jeżeli chodzi o wydatki na obronność. Od lat na pierwszym miejscu znajdują się Stany Zjednoczone. Według danych NATO, w 2013 roku USA wydawały na obronę 4,4% PKB (735,15 mld USD), podczas gdy Polska wydaje na ten cel 1,8% PKB (9,08 mld USD). Całkowite wydatki na obronność wszystkich sygnatariuszy NATO wynoszą 102,33 mld dolarów.

Podsumowując, Polska pod względem wydatków na obronność przedstawionych jako procent PKB zajmuje 6 miejsce (po USA, Wielkiej Brytanii, Grecji, Estonii, Francji) na równi z Turcją. W skład NATO wchodzi 28 państw członkowskich.

Przypominamy również, że w Sojuszu wymagane jest utrzymanie wydatków na obronność na poziomie 2% PKB. Średnio państwa NATO wydają na ten cel 1,6% PKB.

Należy nadmienić, że dane mogą różnić się w zależności od metody liczenia. Polska w ustawie zobowiązuje się do przekazywania 1,95% PKB na obronność (zatem procentowy cel NATO nie jest spełniony).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.