Czy Polska plasuje się na drugim miejscu pod względem ilości przyjmowanych uchodźców?

Gościem Poranka RDC był Ryszard Czarnecki, który wypowiadał się na temat wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego. Wiceprzewodniczący PE omawiał również kwestię poparcia polskiego rządu dla ewentualnej kandydatury Donalda Tuska na drugą kadencję na stanowisko Przewodniczącego Rady Europejskiej. Ryszard Czarnecki wspomniał fakt poparcia przez Donalda Tuska propozycji Komisji Europejskiej mówiącej o karaniu finansowo krajów, które nie zgadzały się na przyjmowanie uchodźców. Wydarzenie to osłabia ewentualność poparcia kandydatury Donalda Tuska przez polski rząd w ocenie gościa Poranka RDC. W odpowiedzi na stwierdzenie redaktora programu o chrześcijańskim obowiązku pomocy uchodźcom, Ryszard Czarnecki postawił tezę o 400 tys. uchodźców, których dotychczas przyjęła Polska. Wypowiedź ta została poddana naszej weryfikacji.

Sprawdzone wypowiedzi

Ryszard Czarnecki

Eurostat umieścił Polskę na drugim miejscu w UE, jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców. Padła tam liczba 400 tys. osób. Oczywiście są to ludzie z Ukrainy

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacją zwrotną otrzymaną od Eurostatu, na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, urząd nie prowadzi statystyk dotyczących przyjmowania uchodźców przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Ryszardowi Czarneckiemu najprawdopodobniej chodziło o raport z dnia 27 października 2016 roku dot. wystawiania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej dokumentów pobytowych obywatelom państw spoza wspólnoty. W raporcie tym faktycznie Polska jest na drugim miejscu w UE (na pierwszym znajduję się Wielka Brytania) z liczbą 541 tys. wiz wystawionych dla obcokrajowców. Zdecydowanie największa część dokumentów pobytowych została wystawiona dla obywateli Ukrainy – 430 tys. Oprócz Ukraińców zezwolenia zostały uzyskane również między innymi przez ponad 75 tys. Białorusinów oraz niemal 8 tys. Mołdawian. Wydawane zezwolenia nie mają jednak nic wspólnego z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.

Ponadto tezie postawionej przez Ryszarda Czarneckiego zaprzeczają również dane polskiego Urzędu ds. Cudzoziemców. Zgodnie z raportem dot. udzielenia cudzoziemcom ochrony na terenie RP w roku 2015 (raport za rok 2016 nie został jeszcze opublikowany) wniosek o nadanie statusu uchodźcy złożyło 2305 Ukraińców. 6 z nich udzielono tzw. ochrony uzupełniającej (szef Urzędu ds. Cudzoziemców rozstrzyga o niej w przypadku odmowy udzielenia statusu uchodźcy), a 2 obywatelom Ukrainy udzielono zgody na tzw. pobyt tolerowany. W stosunku do 764 Ukraińców postępowanie o nadanie statusu uchodźcy zostało umorzone. W 2015 roku żadnemu obywatelowi Ukrainy nie nadano statusu uchodźcy.

Zgodnie z tym samym raportem w 2015 roku rozpatrzono pozytywnie 348 wniosków o nadanie statusu uchodźcy (głównie status ten przyznawano obywatelom Syrii – 203 osoby – 58% ogółu pozytywnie rozpatrzonych wniosków), 167 osobom udzielono ochrony uzupełniającej (głównie obywatelom Federacji Rosyjskiej – 106 osób – 62% ogółu) oraz 122 osoby uzyskały zgodę na pobyt tolerowany (głównie obywatele Federacji Rosyjskiej – 91 osób – 83% ogółu).

Wypowiedź została uznana za manipulację, ponieważ Ryszard Czarnecki przytacza liczby i raport, które są prawdziwe jednak wprowadza odbiorców w błąd stwierdzeniem, że odnosi się on do uchodźców.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >