Czy Polska zadłuża się najszybciej w Europie?

Poniedziałkowym Gościem Radia Zet był profesor Leszek Balcerowicz. W rozmowie poruszył on temat tempa wzrostu długu publicznego w relacji do PKB, jaki zanotowała Polska w ciągu ostatnich trzech lat.

Sprawdzone wypowiedzi

Leszek Balcerowicz

Polska w ostatnich trzech latach miała największy przyrost długu publicznego do PKB, 3,1.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Leszek Balcerowicz podczas wywiadu zaprezentował dane dotyczące przyrostu długu publicznego bazując na dokumencie opracowanym przez Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju, a więc instytucji przez niego założonej i w której pełni funkcję kierowniczą, stojąc na czele Rady Fundacji. Z uwagi na istniejący związek pomiędzy osobą Leszka Balcerowicza a Fundacją FOR, dane, na które w pierwszej kolejności powołuje się Leszek Balcerowicz nie spełniają nadrzędnego w metodologii Demagoga kryterium obiektywności i jako takie nie podlegają weryfikacji.

W komunikacie Forum Obywatelskiego Rozwoju 21/2017 „PiS zadłuża Polskę najszybciej w UE” przeczytać możemy jednak, iż dane, na których eksperci FOR opierają tezę o najszybszym tempie zadłużania przez Polskę, którą powtórzył w wywiadzie Leszek Balcerowicz, stanowią opracowanie własne FOR na podstawie prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego z jesieni 2017. W komunikacie stwierdzają oni, że w latach 2016-2017 (a więc w dwóch, a nie trzech, jak w swej wypowiedzi wspomina Leszek Balcerowicz), wśród państw Unii Europejskiej, to właśnie w Polsce dojdzie do największego przyrostu długu publicznego w relacji PKB (3,1 punktu procentowego). W komunikacie podana jest jednak także prognoza Komisji Europejskiej, o której Leszek Balcerowicz w swej wypowiedzi nie wspomina, a która nie jest tak niekorzystna dla Polski –  według niej znajdziemy się na trzecim miejscu od końca w Unii (przed Łotwą i Grecją) z wynikiem 2,1 punkta procentowego wzrostu zadłużenia w relacji do PKB.

Raportem Międzynarodowego Funduszu Walutowego opublikowanym jesienią 2017, na którym mogą bazować szacunki ekspertów FOR, jest Monitor Fiskalny z października 2017 roku. Podaje on między innymi prognozę zmian wysokości długu publicznego w relacji PKB różnych państw do 2022 roku. Według informacji w nim zawartych, między 2015 a 2017 rokiem, w Polsce nastąpi przyrost długu publicznego o 3,1 punktu procentowego, z poziomu 51,1% PKB w 2015 r. do 54,2% w 2017 r. Jednak dalsza część prognozy, o czym nie wspomina w swej wypowiedzi Leszek Balcerowicz, mówi o tym, że w następnych latach następować będzie spadek wysokości tego wskaźnika (z poziomu długu 53,8% PKB w 2018 r. do 51,3% PKB w 2022 r.). W omówieniu metodologicznym prognozy przeczytać można, iż eksperci MFW bazują na budżecie z roku 2016 i wzięli pod uwagę wpływ reformy emerytalnej z 2014 r.

Analizując z kolei dane Eurostatu dotyczące faktycznej wysokości długu publicznego w relacji do PKB z ostatnich trzech lat (od danych za 2. kwartał 2014 roku do danych za 2. kwartał 2017) można stwierdzić, że w omawianym okresie Polska nie była krajem unijnym o najwyższym tempie przyrostu długu publicznego w relacji do PKB. Wyprzedziła nas Bułgaria (Polska w Q2 2014 r.  – 48,4% długu w relacji do PKB do Q2 2017 r. – 53,4% PKB, całkowity przyrost długu o 5 punktów procentowych, wobec Bułgarii w Q2 2014 – 20,5% długu w relacji do PKB do Q2 2017 r. – 27,7% PKB, przyrost długu o 7,2 punktu procentowego)

Z uwagi na fakt, iż Leszek Balcerowicz w swej wypowiedzi opiera się na danych własnej instytucji (a więc na źródle nie mającym charakteru niezależnego), która to z kolei opiera się na danych prognostycznych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, co Leszek Balcerowicz wykorzystuje do formułowania sądów dotyczących przeszłości – “Polska w ostatnich trzech latach miała największy przyrost…”, nie uwzględniając jednocześnie szerszego kontekstu, a więc prognozowanej przez MFW obniżki zadłużenia w kolejnych latach, a zaprezentowana przez niego teza nie znajduje jednocześnie odzwierciedlenia w najbardziej aktualnych danych odnoszących się do faktycznego stanu zadłużenia krajów unijnych, publikowanych przez Eurostat, uznajemy wypowiedź za manipulację.

Share The Facts
Leszek Balcerowicz
były wicepremier


Polska w ostatnich trzech latach miała największy przyrost długu publicznego do PKB, 3,1.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >