Czy Ryszard Czarnecki jest najbardziej aktywnym europosłem z Polski?

19.01.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ryszard Czarnecki w swej wypowiedzi odnosi się do rankingu aktywności i działalności europosłów przygotowywanego przez portal mepranking.eu. Według tego rankingu, Ryszard Czarnecki z wynikiem 148,4 punktu zajmuje pierwsze miejsce wśród europosłów z Polski oraz jedenaste miejsce w klasyfikacji generalnej. W rankingu uwzględnia się między innymi frekwencję na sesjach Parlamentu Europejskiego, uczestnictwo w głosowaniach, wypowiedzi, pracę nad raportami legislacyjnymi.

Share The Facts
Ryszard Czarnecki
wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego


W takim raporcie, który został opublikowany na temat wagi i znaczenia aktywności europarlamentarzystów wszystkich 751, ja jestem na pierwszym miejscu z Polski, na jedenastym miejscu w ogóle.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.