Czy uchwała ZNP zawiera postulat o wycofanie się z reformy edukacji?

Gościem Radia Zet była Anna Zalewska. W rozmowie dotyczącej przede wszystkim reformy edukacji oraz nowych podstaw programowych poruszony został również temat strajku Związku Nauczycielstwa Polskiego i postulatów zawartych w uchwale ZNP.

Sprawdzone wypowiedzi

Anna Zalewska

Anna Zalewska: Te postulaty, które są, dwa, mówiące o podwyżce wynagrodzeń, ja po prostu od kilku miesięcy realizuję w tym sensie, że również ZNP, ale to wszystko dzieje się na wniosek Solidarności.
Konrad Piasecki: No, a drugi postulat to są właśnie gimnazja.
Anna Zalewska: Nie, nie, nie panie redaktorze, to nieprawda. Proszę zajrzeć do uchwały. Uchwała mówi tylko i wyłącznie o podwyżce wynagrodzeń.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Uchwała nr 23/2016 Zarządu Głównego ZNP z dnia 20 grudnia 2016 została podjęta w wyniku niespełnienia postulatów z uchwały nr 20/2016 Zarządu Głównego ZNP z dnia 18 października, które dotyczyły wycofania uchwalonych przez Parlament zmian systemowych dotyczących nowego ustroju szkolnego (likwidacja gimnazjów) wraz ze wszystkimi zapisami dotyczącymi stosunków pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkół, a także zwiększenia nakładów na oświatę w tym podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty. Uchwała z października rozpoczynała w szkołach i placówkach oświaty akcję protestacyjną ZNP pod hasłem: „NIE dla chaosu w szkole”

W załączniku uchwały nr 23/2016 ZNP określa 4 postulaty. 1 i 2 postulat dotyczy niedokonywanie do 31 sierpnia 2022 r. wypowiedzeń stosunków pracy i podmiotowych zmian w stosunkach pracy, a także jednostronnych zmian na niekorzyść warunków pracy z pracownikami oświaty określonymi w Karcie Nauczyciela. 3 i 4 postulat dotyczą podwyższenia zasadniczych wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników oświaty o 10%, a także wzrost udziału wynagrodzenia zasadniczego w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli i innych pracowników oświaty od 1 stycznia 2017 r.

Uchwała ZNP z 18 października 2016 r. oprócz żądania podwyższenia wynagrodzenia mówi także o wycofaniu się z proponowanych przez Rząd zmian systemowych dotyczących nowego ustroju szkolnego czyli de facto likwidacji gimnazjów, w związku z powyższym wypowiedź Anny Zalewskiej jest uznana za fałszywą.


Dalsza część rozmowy Konrada Piaseckiego i Anny Zalewskiej, która wskazuje  kontekst ocenianej wypowiedzi:

Anna Zalewska: Nie, panie redaktorze, bo mieszamy pojęcia. Pan redaktor zapytał o strajk i o postulaty związku mówiąc, że wśród tych postulatów jest…
Konrad Piasecki: Są gimnazja… no są.
Anna Zalewska: Nie ma.
Konrad Piasecki: Być może pod uchwałą, w uchwale dotyczącej akurat tego strajku nie ma, ale generalnie to jest postulat ZNP, żeby nie likwidować gimnazjów.
Anna Zalewska: Nie, musimy być bardzo rzetelni, musimy…
Konrad Piasecki: Tak, musimy być bardzo rzetelni…
Anna Zalewska: …rozmawiać…
Konrad Piasecki: ZNP domaga podtrzymania gimnazjów…
Anna Zalewska: Podwyżki.
Konrad Piasecki: A podtrzymania gimnazjów?
Anna Zalewska: Podwyżki.
Konrad Piasecki: A podtrzymania gimnazjów, nie?
Anna Zalewska: Nie ma uchwały na ten temat, panie redaktorze.
Konrad Piasecki: To, że nie ma uchwały, ale postulaty są.
Anna Zalewska: A nie, to nie możemy się… nie, panie redaktorze, mówimy…
Konrad Piasecki: Siedział tutaj szef ZNP i powtarzał zostawmy gimnazja, pokochałem gimnazja.
Anna Zalewska: Mówimy o uchwałach ZNP.
Konrad Piasecki: A ja pytam teraz o rodziców.
Anna Zalewska: I w tej uchwale jest tylko i wyłącznie o podwyżce.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >