Czy w prawie przewidziana jest odpowiedzialność konstytucyjna prezesa Trybunału Konstytucyjnego?

W wywiadzie przeprowadzonym przez portal 300polityka prezydent Andrzej Duda wypowiedział się na tematy związane z działalnością Trybunału Konstytucyjnego. W rozmowie prezydent przyznał iż jest zwolennikiem pociągnięcia byłego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego do odpowiedzialności prawnej zaznaczając jednocześnie, że procedurę tę ogranicza instytucja immunitetu obejmująca sędziów oraz brak przewidzianej w prawie odpowiedzialności konstytucyjnej prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Andrzej Duda ocenił również swoje oczekiwania wobec nowo wybranej prezes trybunału. W wywiadzie wypowiedział się na temat kompetencji Julii Przyłębskiej twierdząc, że w swoim doświadczeniu zawodowym nie pełniła jedynie funkcji sędziego lecz również funkcje administracyjne.

Sprawdzone wypowiedzi

Andrzej Duda

O ile pamiętam, nie jest w ogóle przewidziana odpowiedzialność konstytucyjna prezesa Trybunału.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z art.198. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedzialność konstytucyjną przed trybunałem stanu ponoszą:Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, a także posłowie i senatorowie w zakresie określonym w artykule 107 Konstytucji RP.

Zgodnie z art. 196. Sędziom Trybunału Konstytucyjnego przysługuję również immunitet, który uniemożliwia pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz pozbawienia wolności sędziego bez uprzedniej zgody Trybunału Konstytucyjnego.

Andrzej Duda

[Julia Przyłębska] jest sędzią w Trybunale, który ma poważne doświadczenie sędziowskie. Co ważne, pełniła również i administracyjne funkcje w sądzie. Była przez lata wiceprzewodniczącą i przewodniczącą wydziału i to bardzo specyficznego, bo wydziału – o ile pamiętam – ubezpieczeń społecznych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z życiorysem Julii Przyłębskiej zamieszczonym na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego nowo wybrana prezes TK W latach 1984-1988 odbyła aplikację sędziowską i asesurę w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. Od 1988 do 1991 r. była sędzią Sądu Rejonowego w Poznaniu, w Wydziale Cywilnym Nieprocesowym. W latach 1991-1998 orzekała najpierw jako sędzia delegowany, a następnie sędzia Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu w Wydziale Ubezpieczeń Społecznych. Od 1990 do 1992 r. była Przewodniczącą Rady Pracowniczej w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Zgodnie z informacjami medialnymi (Głos Wielkopolski, wyborcza.pl) Julia Przyłębska po kilkuletniej pracy w konsulacie w Berlinie i chęci powrotu do orzecznictwa została negatywnie oceniona przez sędziego wizytatora oceniającego jej orzeczenia. Sędzia wizytator wskazał, że wątpliwości w wyrokach sędzi Przyłębskiej budzą częste ich uchylenia oraz brak ich stabilności. Następnie negatywną ocenę na temat przywrócania Julii Przyłębskiej do orzecznictwa wskazały Kolegium Sądu Okręgowego oraz Zgromadzenie Ogólne Sędziów.  

Julia Przyłębska, na podstawie postanowienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2007 roku, wróciła  na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu w Wydziale VIII Ubezpieczeń Społecznych. Od 2009 r. Pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącej Wydziału, a od 1 lipca 2015 r. przewodniczącej Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >