Czym jest depozyt adwokacki?

W ostatnich dniach narosły kontrowersje wokół Michała Królikowskiego – prawnika, pomagającego Prezydentowi w pisaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Królikowski reprezentuje jedną ze spółek związaną z tzw. mafią paliwową i miał przyjąć od niej ok. 1 mln zł. W Porannej Rozmowie RMF FM tłumaczył, że pieniądze zostały zdeponowane u niego w ramach depozytu adwokackiego. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski podkreślił, że prokuratura będzie badać tę sprawę, w szczególności czy mecenas prawidłowo dysponował przekazanymi mu środkami i czy pochodziły one z przestępstwa.

W toku dalszych działań ustaliliśmy, że pan mecenas część środków miał przekazać na swoje cele prywatne, a nie na dalsze postępowanie

powiedział Bogdan Święczkowski

Sprawdzone wypowiedzi

Michał Królikowski

To jest legalny depozyt adwokacki.(…)Normalna procedura, przewidziana w regulaminie wykonywania zawodu adwokata. Deponuję środki na cele postępowania przygotowawczego, ja je przechowuję, ale jestem jak bank. Muszę te pieniądze wydać na każde jego(klienta przyp. Demagog) żądanie.(…)Muszę te pieniądze ulokować na specjalnym koncie, na którym nie ma moich pieniędzy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z Regulaminem wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach wydanym w tekście jednolitym przez Naczelną Radę Adwokacką dnia 7 lipca 2015 roku adwokat może wchodzić w posiadanie środków pieniężnych od swoich klientów w ramach powiernictwa lub depozytu. Zgodnie z §6 Regulaminu musi on zdeponować te środki w banku na oddzielonym rachunku bankowym od wszystkich innych rachunków adwokata. Adwokat musi posiadać pełną dokumentację i zapisy ukazujące wszystkie czynności podejmowane z funduszami klienta. Z środków tych nie można wykonywać potrąceń lub połączeń z innymi rachunkami bankowymi, nie mogą również bez zgody klienta posłużyć na pokrycie honorarium prawnika. Przyjęcie depozytu musi łączyć się z umową na piśmie określającą okoliczności i sposób w jaki adwokat jest uprawniony lub zobowiązany do dysponowania środkami.

Sąd Najwyższy zajmował się sprawą depozytu adwokackiego w 2003 roku i stwierdził, że może on zawierać zastrzeżenie przekazania pieniędzy osobie trzeciej.

Share The Facts
Michał Królikowski
były wiceminister sprawiedliwości


Legalny depozyt adwokacki(…)przewidziany w regulaminie wykonywania zawodu adwokata. Deponuję środki na cele postępowania przygotowawczego, ja je przechowuję, ale jestem jak bank. Muszę te pieniądze wydać na każde jego(klienta przyp. Demagog) żądanie.(…)Muszę te pieniądze ulokować na specjalnym koncie, na którym nie ma moich pieniędzy.

Bogdan Święczkowski

Tak zwany depozyt adwokacki – instytucja nieznana polskiemu porządkowi prawnemu.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z Regulaminem wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach wydanym w tekście jednolitym przez Naczelną Radę Adwokacką dnia 7 lipca 2015 roku adwokat może wchodzić w posiadanie środków pieniężnych od swoich klientów w ramach powiernictwa lub depozytu. Zgodnie z §6 Regulaminu musi on zdeponować te środki w banku na oddzielonym rachunku bankowym od wszystkich innych rachunków adwokata. Adwokat musi posiadać pełną dokumentację i zapisy ukazujące wszystkie czynności podejmowane z funduszami klienta. Z środków tych nie można wykonywać potrąceń lub połączeń z innymi rachunkami bankowymi, nie mogą również bez zgody klienta posłużyć na pokrycie honorarium prawnika. Przyjęcie depozytu musi łączyć się z umową na piśmie określającą okoliczności i sposób w jaki adwokat jest uprawniony lub zobowiązany do dysponowania środkami.

Sąd Najwyższy zajmował się sprawą depozytu adwokackiego w 2003 roku i stwierdził, że może on zawierać zastrzeżenie przekazania pieniędzy osobie trzeciej.

Share The Facts
Bogdan Święczkowski
Prokurator krajowy


Tak zwany depozyt adwokacki – instytucja nieznana polskiemu porządkowi prawnemu.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >