Dawid Jackiewicz w TVP INFO

26.05.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W 2010 roku minister skarbu w rządzie Donalda Tuska, Aleksander Grad (na stanowisku MS od 16 listopada 2007 do 18 listopada 2011), ogłosił ofertę w sprawie nabycia akcji spółki GRUPA LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. Termin składania ofert wiążących w procesie prywatyzacji spółki Grupa Lotos S.A. został także przedłużony. Decyzję tę podjął na stanowisku ministra skarbu Aleksander Grad, jednak zadanie doprowadzenie procesu do końca, przejął od niego nowy minister w rządzie Donalda Tuska – Mikołaj Budzanowski (na stanowisku MS od 18 listopada 2011 do 24 kwietnia 2013). Do MS nie wpłynęła jednak żadna wiążąca oferta. Z informacji zawartych na stronie Ministerstwa Skarbu oraz informacji prasowych wynika, że pomimo nieudanej próby prywatyzacji GRUPY LOTOS, minister Budzanowski nadal zajmował się tym tematem, dlatego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.