Debata „Beata Szydło – Ewa Kopacz. Rozmowa o Polsce”

19 października 2015r. na antenie TVP 1, Polsat News i TVN24 o godzinie 20:00 odbędzie się debata kandydatek na premiera dwóch największych partii politycznych Beaty Szydło i Ewy Kopacz. Zespół Demagog.pl sprawdza na żywo wypowiedzi obu kandydatek!

Sprawdzone wypowiedzi

Beata Szydło

Za naszych rządów był najwyższy po ‘89 wzrost gospodarczy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na podstawie danych Banku Światowego wzrost produktu krajowego brutto dla Polski w 2005 r. wyniósł 3,5% a w 2006 r. wskaźnik ten wyniósł 6,2%  Wyraźny wzrost nastąpił w 2007 r. -7,2%, gabinet Jarosława Kaczyńskiego rządził do 16 listopada 2007 r.

Beata Szydło

Jest ustawa regulująca stawkę minimalnego wynagrodzenia, to wynagrodzenie w porozumieniu ze stroną społeczną jest waloryzowane

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę stawka minimalnego wynagrodzenia jest “ jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego”. Zgodnie z ustawą “Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego” w skład wyżej wymienionej komisji wchodzą “strona pracowników, strona pracodawców oraz strona rządowej”.

Ewa Kopacz

Nasza gospodarka opiera się na małych przedsiębiorstwach.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014” przygotowany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości wskazuje na to, iż małe i średnie przedsiębiorstwa wygenerowały w tym okresie 48,5% PKB. Spośród wszystkich grup przedsiębiorstw największy udział w tworzeniu PKB mają mikroprzedsiębiorstwa − ok. 30%

Ewa Kopacz

W 22 krajach UE dzieci idą do szkoły w wieku 6 lat, w Wielkiej Brytanii w wieku 5 lat

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacją pochodzącą z  Narodowej Fundacji Badań nad Edukacją w Wielkiej Brytanii W wieku 6 lat obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci z 19 krajów UE (Austria, Belgia, Chorwacja, Republika Czeska, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Republika Irlandii, Włochy, Luxemburg, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Polska). Dzieci z Wielkiej Brytanii idą natomiast do szkoły w wieku 5 lat.

Ewa Kopacz

Na armię wydajemy 2% PKB.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Według danych Banku Światowego z 2014 roku Polska wydaje na obronność 1,9% PKB. Do utrzymywania wydatków na tym poziomie obliguje rządzących Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (nie mniej niż 1,95% PKB z roku poprzedniego). Zgodnie z zapowiedziami rządu pułap 2% ma zostać osiągnięty od 2016 roku.

Ewa Kopacz

Dzisiaj Polska jest szóstą gospodarką w Europie

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi Eurostatu za 2014 rok, Polska jest ósmą gospodarką w Europie. Przed nami jest Holandia, Szwecja, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania. Polska jest 6 krajem pod względem ludności w Unii Europejskiej jednak nie można utożsamiać populacji z wielkością gospodarki.

Ewa Kopacz

Zakończyliśmy budowę gazoportu

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

12 października 2015r. Gazoport w Świnoujściu został oddany do użytku. Decyzja o jego budowie zapadła w 2006 roku. Aktualnie trwa 5-miesięczny rozruch techniczny gazoportu, który jest niezbędny do jego prawidłowego funkcjonowania.

Ewa Kopacz

Na każdego uchodźca dostaniemy bądź to 10 bądź to 6 tysięcy w zależności czy on będzie relokowany czy przesiedlony

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacją podaną przez Komisję Europejską państwa członkowskie korzystające ze specjalnego wsparcia ze strony UE otrzymają kwotę 6 tys. za każdą relokowaną osobę.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >