Debata liderów

20 października 2015 r. na antenie TVP 1, TVP Info, Polsat News i TVN24 odbyła się debata liderów ośmiu ogólnopolskich komitetów wyborczych. Udział w niej wzięli następujący politycy:

  • Ewa Kopacz (Platforma Obywatelska)
  • Janusz Korwin-Mikke (KORWiN)
  • Paweł Kukiz (Kukiz’15)
  • Janusz Piechociński (Polskie Stronnictwo Ludowe)
  • Adrian Zandberg (Razem)
  • Barbara Nowacka (Zjednoczona Lewica)
  • Ryszard Petru (Nowoczesna)
  • Beata Szydło (Prawo i Sprawiedliwość)

W ciągu 100 minut każdy z przedstawicieli miał możliwość wypowiedzenia się w sprawach społeczno-gospodarczych, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wizji i ustroju państwa. Zespół Demagoga sprawdził prawdziwość przytaczanych argumentów.

Sprawdzone wypowiedzi

Janusz Piechociński

W ciągu 25 lat wydłużył nam się wiek życia o 7 lat.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (tabela nr 16), długość trwania życia wydłużyła się w Polsce latach 1990-2014 o 7,5 roku u mężczyzn i o 6,5 roku u kobiet.

Ewa Kopacz

Polska jest szóstą gospodarką Europy.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi Eurostatu za 2014 rok, Polska jest ósmą gospodarką w Europie. Przed nami jest Holandia, Szwecja, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania. Polska jest 6 krajem pod względem ludności w Unii Europejskiej jednak nie można utożsamiać populacji z wielkością gospodarki.

Ryszard Petru

Jeżeli kupujemy kawę w filiżance płacimy 23% VATu, jeżeli w tekturce – 8% VATu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, kawa sprzedawana w sklepie znajduje się w grupie produktów w załączniku nr 3 do których stosuje się niższą, 8% stawkę VAT. Natomiast sprzedaż kawy w ramach usług związanych z wyżywieniem objęta jest 23% VAT-em.

Janusz Piechociński

Gdzie 1% PKB to 17 mld.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Szacunek ministra gospodarki dotyczący wartości 1% PKB Polski jest poprawny, z wyliczeń GUS-u wynika, że w 2014 r. Produkt Krajowy Brutto wyniósł około 1 729 mld złotych.

Janusz Korwin-Mikke

Jarosław Kaczyński domagał się utworzenia silnej armii europejskiej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jarosław Kaczyński udzielał na przestrzeni lat licznych wypowiedzi w których postulował utworzenie armii europejskiej. Przykładowo w wywiadzie dla niemieckiej gazety Welt am Sonntag z 6 czerwca 2010 roku stwierdził, że “Unia musi zdobyć się na stworzenie wspólnej armii i zadanie to nie może być nieustannie odkładane”. Podczas rozmowy z Andrzejem Gajewskim dla Gościa Niedzielnego w grudniu 2011 roku powiedział: “Jesteśmy za Europą, która będzie posiadała własne, silne i sprawne siły zbrojne, podlegające prezydentowi Unii Europejskiej. Dawałoby to Unii rzeczywistą pozycję światowego mocarstwa”.

Beata Szydło

W maju 2006 roku Rada Ministrów Prawa i Sprawiedliwości podjęła uchwałę w której protestowała przed podpisaniem umowy Nord Stream.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Oficjalne stanowisko rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie budowy gazociągu Nord Stream zostało wyrażone w uchwale Rady Ministrów z nr 88/2006 z dania 31 maja 2006 r.. § 3 uchwały brzmi: ˝Rada Ministrów stoi na stanowisku, że projekt Gazociągu Północnoeuropejskiego łączącego bałtyckie wybrzeże Federacji Rosyjskiej i Republiki Federalnej Niemiec nie leży w interesie Rzeczypospolitej Polskiej. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie powinien być zainteresowany udziałem kapitałowym w tym przedsięwzięciu. Rzeczpospolita Polska nie powinna być również zainteresowana odbiorem gazu rosyjskiego z gazociągu Nord Stream”.

Ryszard Petru

Najszybciej rozwijaliśmy się w tempie 7, a nie 8%.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Rzeczywiście, w ujęciu rocznym na podstawie danych Banku Światowego w 2007 r. mieliśmy najwyższy wzrost PKB wynoszący 7,2 %.

Jednak biorąc pod uwagę dane kwartalne Głównego Urzędu Statystycznego, najwyższy wzrost gospodarczy wynosił 7,7% w I kwartale 2007 roku.

Ewa Kopacz

Ta ekipa rządowa uchwaliła narodowy program transplantacji ratując tysiące istnień ludzkich.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Uchwała 164/2010 Rady Ministrów z dnia 12 października 2010 r. ustanowiła program wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

Według danych Ministerstwa Zdrowia tylko w 2014 roku wykonano 1616 przeszczepów. W 2013 roku liczba wykonanych przeszczepów wynosiła 1611, natomiast w 2012 – 1610 (źródło).

Ryszard Petru

SLD połączył kasy chorych w NFZ.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Za rządów SLD-Unia Pracy-Polskie Stronnictwo Ludowe uchwalono ustawę z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; w artykule 202 czytamy: “Fundusz [Narodowy Fundusz Zdrowia] z dniem wejścia w życie ustawy staje się podmiotem wszelkich praw i obowiązków kas chorych”.

Barbara Nowacka

Uważamy, że należy wyprowadzić religię ze szkół, a te 1,5 miliarda spożytkować na coś lepszego.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

We wrześniu 2010 roku poseł Jan Widacki złożył interpelację do Ministra Edukacji Narodowej w której pada pytanie o “roczny koszt ponoszony przez budżet państwa z tytułu zatrudnienia wszystkich nauczycieli religii, w tym rzymskokatolickiej”. W odpowiedzi możemy dowiedzieć się, że koszty wynagrodzeń wypłacanych nauczycielom religii zatrudnionym w szkołach i placówkach systemu oświaty, zostały oszacowane na rok szkolny 2009/2010 na kwotę 1 mld 132 mln zł.

W archiwach portalu natemat.pl czytamy, że w 2014 roku Artur Dębski (wtedy poseł Twojego Ruchu, dzisiaj PSL) publikuje na swojej stronie – niedostępne już dzisiaj zestawienie z którego wynika, że w 2013 roku pensje katechetów wyniosły 1 mld 364 mln zł.

Według portalu money.pl ponad 1 mld 600 mln zł kosztowały w 2010 roku łącznie nauczanie lekcji religii oraz dotacje na uczelnie, szkoły i przedszkola prowadzone przez kościół. Z kolei inicjatorzy akcji “Świecka Szkoła” twierdzą, że obecnie koszty związane z prowadzeniem lekcji religii to 1 mld 400 mln zł. Są to jednak kwoty szacunkowe i niepotwierdzone oficjalnie, w związku z czym wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Ryszard Petru

Niemcy płacą znacznie mniej za gaz niż my mimo że są dużo dalej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez portal Biznes Alert, Niemcy w 2014 roku płacili za gaz średnio 323 USD za tys. m sześciennych, Polska natomiast 379 USD, a więc o 56 USD za tys. m sześciennych więcej.

Ewa Kopacz

Fundusze w Narodowym Funduszu Zdrowia, środki na leczenie Polek i Polaków się zwiększyły – tak, blisko trzydzieści miliardów w ciągu ostatnich ośmiu lat.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia wskazuje, iż wydatki poniesione przez fundusz w roku wynosiły 43 425 806 351,42 PLN. W roku 2015, po zmianie planu finansowego NFZ z 29 września 2015, przyjęto iż wydatki w tym roku będą lokowały się na poziomie ok. 71 314 374 000. Różnica pomiędzy wydatkami na służbę zdrowia na przestrzeni ostatnich ośmiu lat wynosi zatem 27 888 567 649. Jest to kwota zbliżona do 30 mld zł.

Janusz Korwin-Mikke

Natomiast, co do konkordatu, tam jest jedna rzecz, która mi się nie podoba w konkordacie, konkretnie dwieście tysięcy dolarów na Papieską Akademię Teologiczną, ale z powodu dwustu tysięcy dolarów nie będę zrywał konkordatu.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W Konkordacie między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską w artykule 15 ustępie 3 zapisane jest, że Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (dzisiaj Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) jest dotowana przez państwo. Nie ma przepisu mówiącego ile ma wynosić taka dotacja, przykładowo w roku 2012 wynosiła ona 21 225 900,00 zł, czyli więcej niż przedstawione przez Janusza Korwin-Mikkego 200 000 dolarów.

Beata Szydło

(…) to przedsiębiorstwo [KGHM] jako jedyne w Polsce zostało specjalnym podatkiem obciążone.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Beacie Szydło chodziło o podatek od wydobycia niektórych kopalin, który jest pobierany od kwietnia 2012 roku (ustawa o wprowadzeniu tego podatku weszła w życie w marcu 2012 roku). Podatek ten nakładany jest na osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność gospodarczą w postaci wydobycia miedzi i srebra. Mimo iż w tekście ustawy spółka KGHM nie jest wspominana, to jest to jedyna spółka objęta tym podatkiem, ponieważ jest ona absolutnym liderem wydobycia miedzi i srebra w Polsce.

 

Janusz Piechociński

Członek tej formacji [Beata Szydło – PiS], która 10 lat temu na mównicy sejmowej mówiła “idziemy do Iraku, bo to jest nasza wojna”.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W czasie 40 posiedzenia Sejmu IV kadencji 22.01.2003 r. jednym z punktów porządku obrad była informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2003 roku. Minister Spraw Zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz podczas swojego wystąpienia poruszył m.in. kwestię napiętych relacji pomiędzy Irakiem, a Stanami Zjednoczonymi (jak się okazało na dwa miesiące przed wybuchem wojny):

Nie muszę zapewniać, że z uwagą śledzimy sytuację wokół Iraku. Pełna realizacja rezolucji Rady Bezpieczeństwa 1441 ma kluczowe znaczenie dla sukcesu starań o powstrzymanie proliferacji i stabilizację sytuacji na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Z niepokojem odbieramy sygnały wskazujące na luki i nieścisłości w irackich deklaracjach dotyczących programów zbrojeniowych. Czekamy na pełną opinię inspektorów międzynarodowych, która niebawem ma zostać przedstawiona na forum Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jesteśmy zdania, że poważne naruszenie rezolucji 1441 przez Irak wymagałoby stanowczej reakcji. Polska gotowa jest ją poprzeć. Wierzymy nadal, że problemy te da się rozwiązać drogą pokojową. Akcję zbrojną traktować należy jako ostateczność, lecz z jej koniecznością liczyć się trzeba”.

Podczas debaty nad informacją szefa dyplomacji głos w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zabrał Jarosław Kaczyński. Powiedział wtedy m.in.:

Sądzę, że w kontekście naszych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi trzeba mówić także o naszym udziale w wojnie z terroryzmem. Musimy wziąć tu udział, to jest oczywiste, musimy być tutaj zdecydowani. Ten wymiar naszych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi ma, można powiedzieć, charakter globalny i dotyczy także naszego dalekosiężnego interesu. Tak, dzisiaj Polska nie jest na pierwszej linii tej walki. Nic nie wskazuje na to, żebyśmy byli jakimś szczególnym celem planowanych ataków, chociaż każdego dnia możemy się przekonać, że jest inaczej. Ale w perspektywie historycznej, w perspektywie, która odnosi się do Polski jako części cywilizacji euroatlantyckiej, mającej swoje korzenie w starożytnej kulturze obszaru Morza Śródziemnego, ta wojna jest także naszą wojną. I stąd bez zastrzeżeń powinniśmy popierać nawet drastyczne przedsięwzięcia, które są konieczne, by tę wojnę wygrać. (Oklaski) Nie należy w żadnym wypadku nawiązywać do monachijskiego syndromu, który dzisiaj niestety wydaje się ożywać w niektórych sytuacjach. W tej sprawie popieramy deklaracje ministra Cimoszewicza.”

Stwierdzenie Janusza Piechocińskiego zgodnie z tymi wystąpieniami przywołanymi powyżej jest prawdziwe, w związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdę, pomimo błędnego określenia czasu jaki minął – nie 10, a 12 lat.

Janusz Korwin-Mikke

Z Ukrainy jest u nas około pół miliona uchodźców.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według raportu przygotowanego przez Urząd ds. Cudzoziemców obywatele Ukrainy posiadają blisko 60 tys. ważnych kart pobytu, wśród nich status uchodźcy posiada 3 tys. osób.

Janusz Korwin-Mikke

Parę dni temu David Cameron przeprowadził ustawę w parlamencie brytyjskim zakazującą ustalanie budżetu z deficytem.

Prawda Ukryj uzasadnienie

14 października 2015 r. brytyjski parlament przegłosował Kartę Odpowiedzialności Budżetowej zgodnie, z którą wprowadzono zakaz tworzenia deficytu budżetowego. Do 2019 roku w Wielkiej Brytanii ma zostać zlikwidowany deficyt budżetowy, natomiast w późniejszych latach ma być tworzona nadwyżka bądź przynajmniej zrównanie wydatków i przychodów budżetowych.

Ewa Kopacz

Termin diagnostyki w chorobach onkologicznych to 9 tygodni.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Przepisy wprowadzające tzw. pakiet onkologiczny obowiązują od 1 stycznia 2015 r., jest to rozwiązanie mające na celu szybsze diagnozowanie i leczenie osób u których lekarz podejrzewa lub stwierdza nowotwór złośliwy. Pakiet nakłada na świadczeniobiorców 9 tygodniowy termin na wykonanie diagnostyki onkologicznej. Statystyki dotyczące wykonania poszczególnych etapów dostępne są na stronie http://pakietonkologiczny.gov.pl/

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >