Debata na Uniwersytecie Jagiellońskim

We wtorek 20.10. odbyła się debata w murach najstarszego polskiego uniwersytetu – Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Na debatę z innymi kandydatami oraz na niebezpieczne i niewygodne pytania z żakowskiej publiczności wystawili się:

 • Piotr Ćwik z Prawa i Sprawiedliwości
 • Szczęsny Filipiak z Platformy Obywatelskiej
 • Jakub Baran z Partii Razem
 • Wojciech Kozak z Polskiego Stronnictwa Ludowego
 • Kazimiera Szczuka ze Zjednoczonej Lewicy
 • Tomasz Brzostowski z Nowoczesnej
 • Norbert Czarnek z Kongresu Nowej Prawicy
 • Norbert Marek z KORWiN
 • Ryszard Kozłowski z KW „Szczęść Boże”
 • Agnieszka Ścigaj z Kukiz ’15

Sprawdzone wypowiedzi

Wojciech Kozak

34 uczelnie wyższe w małopolsce.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Krakowie na rok akademicki 2014/2015 w województwie Małopolskim funkcjonuje 31 szkół wyższych.

Kazimiera Szczuka

W Polsce 27% bezrobocia młodych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Bezrobocie osób młodych na koniec roku 2014 wg. danych Eurostat wyniosło 22%. W latach 2012 i 2013 wartość bezrobocia młodych wynosiła następująco : 26,5%, 27.3%

Zgodnie z naszą metodologią,która zakłada 5% margines błędu, uznajemy wypowiedź Pani Szczuki za prawdziwą.

Kazimiera Szczuka

Polska na pierwszym miejscu w Europie pod względem ilości osób zatrudnionych na umowy śmieciowe.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Korzystając z danych Eurostatu na 2014 r. Polska zajmuje pierwsze miejsce pod względem zawierania umów śmieciowych w Europie (23%). Na drugim miejscu znajduje się Cypr (21,5%), na trzecim Hiszpania (21,2%), a na ostatnim Bułgaria (4,3%).

Norbert Czarnek

Państwo z 4000 zł zabiera wam 1600 zł.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z wyliczeniami dokonanymi za pomocą oficjalnego kalkulatora wynagrodzeń Ministerstwa Finansów, w roku 2015, kwota netto od zarobków wysokości 4 000 zł brutto, wyglądać będzie następująco:

 • umowa o pracę (stała wysokość wynagrodzenia w każdym miesiącu, praca w miejscu zamieszkania, stawka ubezpieczenia wypadkowego na poziomie 1,93%) – 2 853,96 zł. Nasz dochód zmniejszany jest zatem o 1146,04 zł.

 • umowa zlecenie po potrąceniu wszystkich składek (emerytalnej, rentowej, chorobowej i zdrowotnej), przy koszcie uzyskania przychodu 20% i stawce ubezpieczenia wypadkowego na poziomie 1,93% – 2 911,96 zł. Nasz dochód w tym przypadku pomniejszony jest o 1088,04 zł.

 • umowa zlecenie po potrąceniu wszystkich składek (emerytalnej, rentowej, chorobowej i zdrowotnej), przy koszcie uzyskania przychodu 50% i stawce ubezpieczenia wypadkowego na poziomie 1,93% – 3 097,96 zł. Potrącane zostaje 902,04 zł.

 • umowa o dzieło przy koszcie uzyskania przychodu 20% – 3 424,00 zł. Potrącenie o kwotę 576 zł.

umowa o dzieło przy koszcie uzyskania przychodu 50% – 3 640,00 zł. Potrącenie o kwotę 360 zł.

Piotr Ćwik

50% Polaków uważa problem braku mieszkań jako najważniejszy problem w PL.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z badaniem CBOSu z 2010 roku prawie 50% Polaków uważało, że głównym problemem polskich rodzin jest brak mieszkań i perspektyw na rozwiązanie tego problemu. W 2013 roku odsetek ten wynosił już prawie 52,8%.

Piotr Ćwik

Nowy kodeks budowlany przez 8 lat obecnych rządów nie został wprowadzony

Prawda Ukryj uzasadnienie

Premier Ewa Kopacz w swoim expose 1 października zeszłego roku zobowiązała się do wprowadzenia nowego kodeksu budowlanego.

Obecnie projekt ustawy jest na etapie konsultacji publicznych.

Szczęsny Filipiak

22 kraje w Unii Europejskiej posyłają 6-latki do szkoły.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacją pochodzącą z  Narodowej Fundacji Badań nad Edukacją w Wielkiej Brytanii W wieku 6 lat obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci z 19 krajów UE (Austria, Belgia, Chorwacja, Republika Czeska, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Republika Irlandii, Włochy, Luxemburg, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Polska). Dzieci z Wielkiej Brytanii idą natomiast do szkoły w wieku 5 lat.

Jakub Baran

PKB rośnie,a płace stoją w miejscu.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według danych GUS zamieszczonych w opracowaniu “Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2014 r. na tle procesów w gospodarce światowej” przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w roku 2010 wynosiło 3 224 zł, a w roku 3 783 zł. Wzrosły także płace minimalne – z 1 317 zł w roku 2010 do 1680 zł w roku 2014.

W tym czasie wzrost PKB w Polsce to 3,7% w roku 2010, 4,8 % w roku 2011, 1,8% w roku 2012, 1,7% w 2013 i 3,4% w roku 2014.

Wojciech Kozak

20% budżetu to 50 mld zł.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2015 ustalono dochody państwa w wysokości 297 197 818 tys. złotych (czyli 20% przychodów wynosi 59.439.563.600 złotych), a wydatki w wysokości 343 277 818 tys. zł (20% wydatków to 68.655.563.600 złotych)

Piotr Ćwik

Projekt budowy elektrowni atomowej,który rozpoczął się w 2009 roku,miał się zakończyć w 2016 roku.Teraz zakończy się w 2031 roku.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według pierwszej wersji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej z 2010 roku (program jest aktualizowany co 4 lata) etap pomiędzy 2016 a 2020 rokiem miał obejmować wybudowanie pierwszego bloku elektrowni i rozpoczęcie budowy kolejnych. Całość inwestycji (wybudowanie więcej niż jednego bloku elektrowni) natomiast miała trwać do 2030 roku.

Według aktualnie obowiązującej wersji z 2014 roku etap ten został przesunięty na lata 2019-2024. W 2030 mają zostać uruchomione kolejne bloki elektrowni, całość inwestycji natomiast ma się zakończyć w 2035 roku (obejmuje wybudowanie dwóch elektrowni).

Tomasz Brzostowski

Na zachodzie 70% młodych osób mieszka w mieszkaniach wynajętych.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Niestety, nie zostały znalezione żadne dane określające odsetek młodych ludzi w Europie zachodniej, którzy mieszkają w wynajętych mieszkaniach.

Dostępne są  dane Eurostatu z 2013 roku, które mówią, że najwięcej ludzi mieszka w wynajętych mieszkaniach w Szwajcarii (~55%), podobnie w Niemczech (47%) czy w Austrii (42%). Nie przedstawiają jednak one struktury wiekowej osób wynajmujących.

Piotr Ćwik

Komisja Edukacji Nauki i Młodzieży powołała rok temu podkomisję, która miała się zająć kształceniem zawodowym (…) w ciągu ponad roku odbyły się dwa posiedzenia tej podkomisji.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Podkomisja istotnie została powołana 28 sierpnia 2014 roku (czyli nieco ponad rok temu).

Komisja odbyła 6 posiedzeń pomiędzy 24 września 2014 a 9 lipca 2015 roku (w tym jedno na którym wybrano prezydium komisji). Liczbę posiedzeń można sprawdzić wpisując w wyszukiwarkę frazę “Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego”.

Norbert Marek

Pieniądze, które zabiera nam państwo, to jest ponad 50% naszego dochodu.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Najprostszym sposobem na sprawdzenie ile dochodu zabiera państwo, jest sprawdzenie kiedy w danym roku wypada Dzień Wolności Podatkowej, a więc symboliczna data, kiedy obywatele przestają płacić państwu, a zaczynają zarabiać na samych siebie. W tym roku dzień ten wypadał na 11 czerwca, a państwo zabrało 44% dochodu.

Kazimiera Szczuka

W Polsce mamy najniższą ściągalność alimentów w Europie, w Polsce to  16%.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Dane dotyczące najniższej ściągalności alimentów pochodzą głównie z mediów. O problemie pisze m.in. Polskie Radio, podkreślając, iż ściągalność alimentów lokuje się na poziomie 16-17%, czyli najniższym wśród wszystkich państw Unii Europejskiej.

Ten sam odsetek przytaczany jest przez portal Wirtualna Polska, który powołuje się na dane Centrum Praw Kobiet.

Szacunki organizacji pozarządowych zajmujących się tą kwestią, przytaczane przez portal bankier.pl, wskazują na to, że ściągalność alimentów nie przekracza 12,5-13%.
Zostało wystosowane zapytanie w tej sprawie Centrum Praw Kobiet, po otrzymaniu wiarygodnych źródeł uzupełnimy uzasadnienie i ocenimy wypowiedź.

Kazimiera Szczuka

Poniżej 3500 zł zarabia 80% Polaków.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Na podstawie raportu GUS opublikowanego w roku 2014 “Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 r”, który opracowywany jest co 2 lata 66,1% ogółu osób pracujących zarabia mniej niż 3895,72 zł.

 

wynagrodzenia.jpg

 

Według informacji podanej przez portal bankier.pl bazujących na nieokreślonych danych z GUS 80,5% pracowników w Polsce zarabia poniżej 3549 PLN (netto). Niestety, nie jesteśmy w stanie zweryfikować tych danych.

Do czasu pojawienia się oficjalnych danych uznajemy wypowiedź za nieweryfikowalną.

Tomasz Brzostowski

Polskie górnictwo jest o 77% mniej produktywne niż górnictwo w krajach UE.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Dane na jakie Pan Brzostowski się powołał pochodzą z raportu firmy doradczej McKinsey&Company “Polska 2025 – Nowy motor wzrostu w Europie”. Raport uznajemy za wiarygodny, gdyż jest to analiza danych pochodzących z badań Eurostat.

“Największą różnicę produktywności w stosunku do średniej UE-15 –

77 procent – widać w górnictwie, szczególnie w górnictwie węgla kamiennego, do którego odnosimy się w tym raporcie”.

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Tomasz Brzostowski

Średnio polskie kopalnie o 40% mniej pracują,jeśli chodzi o dni robocze niż kopalnie w Czechach lub Stanach Zjednoczonych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Raport wskazuje na dużą liczbę regulacji prawnych w Polsce, które skracają efektywny czas pracy pod ziemią. Różnica procentowa między polskim górnictwem a czeskim i amerykańskim wynosi 39% i 43%.

wykres.jpg

Tomasz Brzostowski

Stosunek pracowników polskich kopalni zatrudnionych pod ziemią do ogółu zatrudnionych to 65%, standard UE to średnio 80%.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Raport wskazuje też, że “Udział robotników, zwłaszcza górników zatrudnionych pod ziemią, w całkowitej liczbie pracowników jest w Polsce stosunkowo niski – wynosi 65 proc. Na świecie za standard przyjmuje się co najmniej 80 proc”.

Zatem główna teza wypowiedzi o niskim odsetku górników zatrudnionych pod ziemią jest prawdziwa, natomiast nie ma dostępnych źródeł, aby sprawdzić taką średnią w Unii Europejskiej. Wypowiedź jest zatem sklasyfikowana jako prawda.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >