Debata parlamentarna LoveKraków!

Dziś sprawdzamy na żywo pojedynek kandydatów – krakowskich jedynek na listach do Sejmu.

 

Swój udział potwierdzili:

Jakub Baran – Partia Razem
Konrad Berkowicz – KORWiN
Wojciech Kozak – Polskie Stronnictwo Ludowe

Jerzy Meysztowicz – Nowoczesna

Marcel Kwaśniak – Zjednoczona Lewica
Rafał Trzaskowki – Platforma Obywatelska
Andrzej Adamczyk – Prawo i Sprawiedliwość
Krzysztof Zając – Kukiz’15
Norbert Czarnek – Kongres Nowej Prawicy

 

Pierwsze pytanie:

Udało się zakończyć proces legislacyjny ustawy antysmogowej. Teraz piłeczka w poprawie jakości powietrza jest wyłącznie po stronie samorządów. Zarząd województwa przygotował projekt uchwały zakazującej palenia węglem w Krakowie. Największym problemem jest jednak powolna wymiana pieców w stolicy Małopolski. Czy w tej kwestii powinno być wsparcie ze strony przyszłych posłów i jak powinno ono wyglądać?

 

Drugie pytanie:

Krakowianie w zeszłorocznym referendum opowiedzieli się za budową metra. Jak wszyscy tutaj siedzimy dobrze wiemy, że nie można zrealizować tego zadania wyznaczonego przez społeczeństwo, bez wsparcia rządu, a w szczególności finansowania z budżetu centralnego. Czy Państwo popieracie budowę metra i jak doprowadzić, aby ta podziemna kolejka powstał w naszym mieście?

Sprawdzone wypowiedzi

Andrzej Adamczyk

Jestem jednym z tych,którzy byli przeciw tej ustawie antysmogowej  w tej postaci.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W głosowaniu nad zmianą ustawy o ochronie środowiska poseł Andrzej Adamczyk głosował przeciw

Rafał Trzaskowski

Jest program rządowy,który zapewnia wsparcie [w walce ze smogiem-przyp. red.].

Prawda Ukryj uzasadnienie

Istnieje program ministerstwa środowiska, którego celem jest poprawa jakości powietrza.

Rafał Trzaskowski

Dziś rano dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń przekroczone były w Krakowie dwukrotnie

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o godzinie 7 rano stężenie pyłu PM10 zmierzone na stacji pomiarowej przy Al. Krasińskiego wyniosło 122ug/m3 (244% normy), pyłu PM2,5 wyniosło 84 ug/m3 (336% normy), dwutlenku azotu 46 ug/m3 (23% normy).

 

Jerzy Meysztowicz

Tereny dawnej  Huty im.Sędzimira są przeznaczone pod inwestycję.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Studium Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa przewiduje na terenie Huty im.Sędzimira:

Tereny usług (U);

Tereny przemysłu i usług (PU);

Tereny zieleni urządzonej (ZU);

Tereny zieleni nieurządzonej (ZR);

Tereny kolejowe (KK);

Tereny komunikacji (KD).

Jakub Baran

Wymiana pieców grzewczych jest refundowana w zależności od typów pieca i metrażu, nie od dochodu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w Rozd. 2. ust. 2. stanowi, że “dotację przyznaje się do kwoty:

 

1) 900 zł za każdy kW obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło budynku (lokalu, pomieszczenia)

 

2) 900 zł za każdy kW mocy niezbędnej do przygotowania centralnej ciepłej wody użytkowej,

 

3) 900 zł za każdy kW obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło budynku (lokalu, pomieszczenia)

 

4) 1 000 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni apertury – w przypadku zainstalowania kolektora

słonecznego.”

 

Również na stronie projektu http://wymienpiec.pl/ prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie widnieje informacja, że kryterium przyznawania dotacji jest posiadanie pieca węglowego, a nie dochody.

 

Norbert Czarnek

Fundusze na wymianę piecyków są obligatoryjne do wydania.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Punkt 13, ust. 2. Uchwały Rady Miasta Krakowa z 5 listopada 2014 stanowi, że beneficjent dotacji jest zobowiązany do realizacji zadania po podpisaniu umowy potwierdzającej udzielenie dotacji w terminach, zakresie i w sposób określony w umowie

Rafał Trzaskowski

S7 jest w planie inwestycji dla najbliższych lat.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/k/konsultacje-spoleczne-prognozy-o_18875/TOM%20D%20-%20Projekt%20PBDK_Konsultacje.pdf) planowane jest wybudowanie 382km drogi ekspresowej S7 na odcinkach:

 • Gdańsk – Płońsk

 • Warszawa – Kraków (odcinek   S7   Kraków – gr.   województwa małopolskiego/świętokrzyskiego  zostanie  skierowany  do  realizacji  w ramach obowiązującego limitu 92,8mld zł dla Programu)

 • Lubień – Rabka

Wojciech Kozak

420 mln euro w latach 2014-2020 przeznaczono [w Małopolsce] na ograniczenie niskiej emisji

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zaplanowano przeznaczenie łącznie 420 mln euro na działania związane z regionalną polityką energetyczną, w tym:

 • 65 mln euro na działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

 • 19 mln euro na działanie 4.2 Eko-przedsiębiorstwa,

 • 96 mln euro na działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,

 • 100 mln euro na działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,

 • 140 mln euro na działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski.

Wojciech Kozak

Komunikacja niskoemisyjna – również mamy 100 mln zł (w MRPO)

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zaplanowano przeznaczenie łącznie 420 mln euro na działania związane z regionalną polityką energetyczną, w tym:

 • 65 mln euro na działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

 • 19 mln euro na działanie 4.2 Eko-przedsiębiorstwa,

 • 96 mln euro na działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,

 • 100 mln euro na działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,

 • 140 mln euro na działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski.

Konrad Berkowicz

Zwracałem uwagę na to,gdyby wszystkie pieniadze przeznaczone na inwestycje w Krakowie przeznaczyć na budowe metra to  40 lat bez inwestycji. Wystarczyłoby to na budowe 1 nitki metra

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Budżet Miasta Krakowa na rok 2015 przeznaczył na wszystkie inwestycję 313 mln złotych. Gdyby Kraków oszczędzałby wszystkie te pieniądze przez 40 lat na linię metra to zebrałby 12 mld złotych. Według dokumentu autorstwa Stanisława Albrichta koszt 20 km trasy metra w Krakowie kosztowałby 10,6 mld złotych. Oznacza to, że w ciągu 34 lat Kraków zebrałby pieniądze na pierwszą linię metra.

Jerzy Meysztowicz

Statystyki mówią,że przeciętna rodzina w PL przeznacza 30 procent swojego dochodu na żywność.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z raportem GUS (str 4 wykres numer 5)  w 2014 roku udział wydatków na żywność i napoje alkoholowe wyniósł 24,4 %

Jerzy Meysztowicz

15 lat temu Kraków już miał okazję walczyć ze smogiem,wtedy Kraków otrzymał pieniądze od Prezydenta USA

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Faktycznie USA zaproponowały Krakowowi pieniądze na cele ekologiczne, działo się to jednak nie 15, a 25 lat temu.

Prezydent USA w latach 1989-1993 George H. W. Bush wyszedł z programem pomocy finansowej dla polepszenia warunków ekologicznych w Krakowie, która zawierała m.in. zespół urządzeń mokrego oczyszczania spalin w elektrociepłowni Skawina oraz system monitoringu atmosfery, zakładał też likwidację 125 tysięcy pieców domowych opalanych węglem . W 1990 r. Kongres USA zatwierdził program i  przyznał na ten projekt 20 mln dolarów. Program miał doprowadzić do obniżenia zanieczyszczenia środowiska o 90%  Było to 25 a nie 15 lat temu.

Krzysztof Zając

Większość pieniędzy z naszych podatków idzie do budżetu centralnego niż do samorządów.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, źródłem dochodów gminy są wpływy z podatków:

od nieruchomości,

rolnego,

leśnego,

od środków transportowych,

dochodowego od osób fizycznych – w roku 2015 udział gmin we wpływach z PIT płaconego przez jej mieszkańców wynosi 37,67%

od spadków i darowizn,

od czynności cywilnoprawnych,

dochodowego od osób prawnych – udział wynosi 6,71% od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy.

 

Dochodem powiatu, zgodnie z ustawą jest 10,25% wpływu z PIT płaconego przez mieszkańców. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40%.

 

Województwo samorządowe otrzymuje 1,60% wpływu z PIT. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa, wynosi 14,75%.

W sumie do jednostek samorządu terytorialnego trafiło w 2014 r. 49,39% wpływu z podatków dochodowych.

Dodatkowo wyłączny dochód Skarbu Państwa stanowią podatek VAT, akcyza, cła i podatek od gier.(wpływy za 2014 r.)

Rafał Trzaskowski

Prezydent Majchrowski obiecał analizy ws. budowy metra i tych analiz nie ma.

Prawda Ukryj uzasadnienie

14 lipca 2014 r. Urząd Miasta Krakowa poinformował m.in. o powołaniu przez Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego zespołu zadaniowego ds. budowy metra – jego praca miała koncentrować m.in. się na identyfikacji uwarunkowań realizacji tego przedsięwzięcia.

Jak wynika z informacji udzielanych mediom przez Zastępcę Prezydenta Krakowa, Tadeusza Trzmiela, studium wykonalności metra w Krakowie ma powstać w 2016 r.

Rafał Trzaskowski

Lista rezerwowa (w Programie Budowy Dróg Krajowych)została zniesiona. Jest jedna lista.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W najnowszej wersji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 z 24 sierpnia 2015 r. nie ma listy inwestycji rezerwowych.

Jerzy Meysztowicz

PiS ma liście osobę skazaną, co prawda nieprawomocnie,ale na 3 lata więzienia.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Chodzi o Mariusza Kamińskiego, który 30 marca br. został skazany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia na trzy lata więzienia oraz 10-letni zakaz zajmowania stanowisk w związku z przekroczeniem uprawnień przy aferze gruntowej w 2007 r.

Mariusz Kamiński startuje w wyborach do Sejmu z 2. miejsca listy PiS w okręgu nr 19 w Warszawie.

Andrzej Adamczyk

Sejmowa komisja śledcza oddaliła wszystkie zarzuty pod adresem Mariusza Kamińskiego,tak samo prokuratura.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Z raportu komisji śledczej ds. afery gruntowej: “Ponadto oczyszcza się także szefa CBA, pana Mariusza Kamińskiego, stwierdzając, że nie podejmował on działań, które można by ocenić jako wymuszanie przekroczenia uprawnień wobec podległych mu

funkcjonariuszy.”

Nie doszło jednak do oddalenia zarzutów wobec Mariusza Kamińskiego przez prokuraturę – we wrześniu 2010 roku Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia akt oskarżenia przeciw Mariuszowi Kamińskiemu w związku z aferą gruntową. W czerwcu 2012 r. sąd niejednogłośnie umorzył postępowanie, przychylając się do twierdzenia obrony o braku znamion czynu zabronionego. W grudniu 2012 r. Sąd Okręgowy uwzględnił zażalenie prokuratora i pokrzywdzonych na umorzenie i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Rafał Trzaskowski

Kraków był pierwszy,który miał własną autostradę.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Kraków uzyskał połączenie z autostradą w listopadzie 1986 r. oddano do użytku 30 km odcinek między węzłami Chrzanów i Balice (Kraków).

Nie jest to jednak pierwszy w Polsce odcinek autostrady łączącej miasta – wcześniej powstały:

w latach 1936-37 odcinek Krzyżowa-Krzywa-Bielany Wrocławskie

oddany do użytku w październiku 1985 r. odcinek A2 Września-Sługocin.

 

 

Norbert Czarnek

⅔ Państwa pieniędzy wpada do budżetu państwa.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Najprostszym sposobem na sprawdzenie ile dochodu zabiera państwo, jest sprawdzenie kiedy w danym roku wypada Dzień Wolności Podatkowej, a więc symboliczna data, kiedy obywatele przestają płacić państwu, a zaczynają zarabiać na samych siebie. W tym roku dzień ten wypadał na 11 czerwca, a państwo zabrało 44% dochodu.

W oficjalnym zeszłorocznym raporcie Centrum im. Adama Smitha „Dzień Wolności Podatkowej 2014” zostało wyjaśnione, że Dzień Wolności Podatkowej to „symboliczny moment, w którym statystyczny obywatel przestaje wreszcie pracować na rzecz rządu (płacąc wszystkie nałożone na niego podatki, nie tylko podatek PIT i VAT) i zaczyna pracować dla siebie i swojej rodziny”.
Wykres na stronie CAS ukazuje także graficznie,że w tych wyliczeniach zostały uwzględnione podatki bezpośrednie, jak i pośrednie.

Wojciech Kozak

Kraków (województwo Małopolskie) jako prekursor w Polsce przyjął uchwałę ograniczającą spalanie opału stałego.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Województwo Małopolskie jako pierwsze w Polsce uchwało zakaz palenia w piecach drewnem i węglem.

Warto jednak zaznaczyć, że uchwałę tą w sierpniu 2014 r. unieważnił Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >