Debata parlamentarna Radia TOK FM w Krakowie

Ruszamy w ślad za Radiem TOK FM, które postanowiło organizować debaty parlamentarnych jedynek w określonych punktach na mapie Polski. Na stronie Demagoga będą regularnie pojawiać się analizy z tych debat, które noszą nazwę „Usłysz swojego posła”.

Dziś zapraszamy na analizę pierwszej z nich, która odbyła się w Krakowie. W słowne szranki stanęli:

Kazimiera Szczuka  ze Zjednoczonej Lewicy

Agnieszka Ścigaj z komitetu wyborczego Kukiz ’15

Piotr Ćwik z Prawa i Sprawiedliwości

Józef Lassota z Platformy Obywatelskiej

Jakub Baran  z partii Razem

Zgodnie z ustalonym porządkiem kandydaci zagłosowali i wybrali dwa  tematy rozmowy:
1) Finansowanie Kościoła z pieniędzy publicznych
2) Przyjęcia imigrantów do Polski

Następnie obecni na debacie widzowie mogli zadać pytania, na które politycy chętnie odpowiadali.
Analizę prawdziwości wypowiedzi przedstawiamy poniżej.

Sprawdzone wypowiedzi

Kazimiera Szczuka

Polska przyjęła w tamtym roku 1,5 tys. osób głównie z Czeczeni.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Na podstawie Zestawienia liczbowego dotyczącego postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2014 r. , dostępnych na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców, wiemy, iż 3147 złożyło wniosek o nadanie statusu uchodźcy w naszym państwie. Z kolei patrząc na decyzje Szefa Urzędu w sprawach o nadanie statusu uchodźcy, to pozytywnie rozpatrzył 262 wnioski, ochronę uzupełniającą dał 170, zgodę na pobyt tolerowany – 300 osobom.

Poza tym w statystykach jako kraj pochodzenia widnieje Rosja, tak więc trudno jest dociec, czy są to akurat Czeczeni.

 

Kazimiera Szczuka

Polska jest najbardziej homogenicznym państwem w Europie, mamy najmniej imigrantów.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według Europejskiego Urzędu Statystycznego (dane na rok 2014) w Polsce mieszka  około 102,2 tyś. imigrantów – 0,3% populacji całego kraju. Stanowi to najmniejszy odsetek imigrantów żyjących wśród poszczególnych państw Unii Europejskiej.

Kazimiera Szczuka

ABW ma 30 dni na sprawdzenie każdego imigranta.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z treścią Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach, a dokładnie z art. 62 ust. 5 tejże ustawy. Wojewoda zwraca się do wybranego organu spośród: komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o sprawdzenie osoby proszącej o pobyt stały lub czasowy w kraju.

Jakub Baran

Mandat poselski daje możliwość interwencji w sprawach lokalnych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z artykułem 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora:

Poseł lub senator ma prawo podjąć – w wykonywaniu swoich obowiązków poselskich lub senatorskich – interwencję w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania. Oprócz wyżej wymienionego, rónież art. 19 i 22 wspominają o prawach posółów odnośnie samorządów terytorialnych.

Piotr Ćwik

Z Małopolski w zeszłym roku wyemigrowało ponad 200 tys. osób.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według danych Urzędu Statystycznego w Krakowie (maj 2015) województwo małopolskie w 2014 roku opuściło 30 tys. osób.

Agnieszka Ścigaj

70% uchodźców to mężczyźni.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie ze statystykami UNHCR mężczyźni stanowią ok. 72% osób które docierają do terenów UE przez Morze Śródziemne.

Piotr Ćwik

88% Polaków boi się przyjęcia imigrantów.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Nie przeprowadzono dotąd sondażu, który wprost mówiłby o strachu Polaków przed imigrantami. Można wnioskować taki rozkład niepokoju z badania CBOS-u, ale interpretacja tych odpowiedzi pozostaje kwestią subiektywną.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >