Debata parlamentarna Radia TOK FM we Wrocławiu

Kolejna debata parlamentarna odbyła się we Wrocławiu.
Zaproszeni zostali na nią:
Alicja Chybicka z Platformy Obywatelskiej

Mirosława Stachowiak – Różecka  z Prawa i Sprawiedliwości

Małgorzata Tracz ze Zjednoczonej Lewicy

Krzysztof Mieszkowski z partii Nowoczesna.PL

Kornel Morawiecki z komitetu wyborczego Kukiz ’15

Kandydaci zajęli stanowiska w sprawie ograniczenia ilości kadencji prezydentów miast do dwóch oraz przyjęcia uchodźców do Polski. Następnie nastąpiła seria pytań z sali na różnorakie tematy.

 

Sprawdzone wypowiedzi

Alicja Chybicka

Odsetek zarobków, które wydajemy na kulturę to zaledwie 3,4 %.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według raportu GUS w 2014 r. odsetek wydatków gospodarstw domowych na “rekreację i kulturę” wynosił 6,5%, zatem w przeliczeniu na jedną osobę wynosił on ok. 3,25%. W 2013 r. sytuacja miała się podobnie: w gospodarstwach pracowników na stanowiskach nierobotniczych odsetek ten wynosił 3,2%, natomiast w gospodarstwach osób pracujących na własnych rachunek 3%.

GUS.jpg

Małgorzata Tracz

Krajowe referendum kosztowało 84 miliony.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podczas konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej 07.09.15 zastępca przewodniczącego PKW, sędzia Wiesław Kozielewicz, oświadczył, że koszt referendum wyniósł około 83 mln zł.

Kornel Morawiecki

Liczba ludności w Afryce przekroczyła miliard.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Aktualne szacunki wskazują, że populacja Afryki wynosi  około  1,13 miliarda ludzi (2014 rok). Dane  zebrane przez Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA) szacuje  ludność Afryki na 1.132 miliarda.  Z kolei US Population Reference Bureau (PRB) szacuje wielkość populacji mieszkańców Afyki na  1.136- mld, a szacunki Banku Światowego  na 1,13 mld (z wyłączeniem Zachodniej Sahary).

Mirosława Stachowiak-Różecka

W ciągu tego i poprzedniego roku przyjęliśmy ok. 6 tysięcy Ukraińców.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według informacji Urzędu ds. Cudzoziemców (str. 9) zalegalizowane zostały różne rodzaje pobytu Ukraińców w Polsce w liczbie znacznie wyższej niż 6 tysięcy osób.

 

W 2014 r. w sprawach dotyczących legalizacji pobytu obywatelom Ukrainy wydano:

• 6 098 decyzji o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,

• 590 decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

• 1 071 decyzji o udzieleniu zezwolenia na osiedlenie się,

• 11 010 decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy,

• 2 413 decyzje o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały.

od 1.01.2015 r. do 13.09.2015 r. w sprawach dotyczących legalizacji pobytu obywatelom Ukrainy wydano:

• 21 872 decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy,

• 426 decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

• 4 570 decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały.

 

Alicja Chybicka

W tym momencie mamy dodatni przyrost naturalny.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według danych dostępnych na m.in. na Index Mundi od 2006 r. mamy ujemny przyrost naturalny- population growth rate. W 20014 r. wyniósł on -0,11%. Podobne statystyki i dane widnieją również na portalu World Population Review, czy też Bank Światowy.

 

Kornel Morawiecki

Pana lider (Ryszard Petru – przyp. red.) jest za prywatyzacją teatrów.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Propozycje Nowoczesnej.PL to rozwiązania sprzyjające rozwijaniu mecenatu i finansowania prywatnego, m.in odpis 1% podatku CIT na wspieranie kultury  (nie jest to 1% z budżetu państwa na kulturę). Jest mowa o “odpolitycznieniu kultury” a nie o prywatyzacji.
Jednak nie dotarliśmy do bezpośredniego zapisu z konwencji programowej, bądź innego wydarzenia, w którym to właśnie lider partii Nowoczesna.PL wypowiadałby się na temat prywatyzacji teatrów, stąd właśnie kategoria nieweryfikowalne.

Alicja Chybicka

W poprzednim roku urodziło się o 4 tysiące dzieci więcej niż w 2013.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Wedle danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 roku na świat przyszło 369 576 dzieci, a w 2014 roku 375 160. Wynika z tego, że w poprzednim roku urodziło się o 5584 dzieci więcej niż w 2013.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >