Debata prezydencka #CzasDecyzji

Śledzimy starcie Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudy w II przedwyborczej debacie! 70 minut pytań dotyczących sfery polityki, gospodarki i polityki zagranicznej na antenach TVN, TVN 24 oraz TVN BiS. #factcheck

Sprawdzone wypowiedzi

Andrzej Duda

Ochrona życia ludzkiego jest wpisana do polskiej Konstytucji.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z art. 38 Konstytucji RP „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”.

Andrzej Duda

Pan prezydent kilkakrotnie podpisywał ustawy, które okazywały się z Konstytucją sprzeczne, chociażby ustawa o Zgromadzeniach, którą zakwestionował Trybunał Konstytucyjny.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Ustawa o zgromadzeniach publicznych została podpisana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego i dwa lata później  zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny.

 

Andrzej Duda

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, na czas urlopu stosunek pracy ulega zawieszeniu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2009 roku wyjaśnia, iż w czasie przebywania pracownika na  bezpłatnym urlopie, wzajemne obowiązki i relacje stosunku pracy ulegają zawieszeniu.
„Na czas urlopu bezpłatnego następuje zawieszenie obowiązków obu stron stosunku pracy: pracownika i dotychczasowego pracodawcy, mimo że sam stosunek pracy nadal istnieje”.

 

Bronisław Komorowski

Chciał pan karać ludzi 2 latami więzienia za stosowanie in vitro.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Andrzej Duda jako poseł podpisał poselski projekt Poselski projekt ustawy o zakazie zapłodnienia pozaustrojowego i manipulacji ludzką informacją genetyczną, zgłoszony do Sejmu 22 czerwca 2012 roku, którego art. 57 zakładał karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat za stosowanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego.

Andrzej Duda

Pan podpisywał wszystko, co Platforma chciała, żeby Pan podpisał.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Bronisław Komorowski zawetował cztery ustawy, uchwalone za czasów rządów koalicji PO-PSL. [źródło_1] [źródło_2] [źródło_3] [źródło_4].

Andrzej Duda

NIK stwierdza, że w 60% umów kredytowych są klauzule niedozwolone.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Trzy skontrolowane instytucje (UOKiK, UKNF i Rzecznik Ubezpieczonych) rzetelnie kontrolowały wzorce umów stosowane przez podmioty rynku finansowego w relacjach handlowych z konsumentami. Ponad 60% wzorców poddanych ocenie zawierało postanowienia niezgodne z  przepisami lub naruszające interesy konsumentów.

Bronisław Komorowski

Za czasów PIS- u najniższe wynagrodzenie wynosiło 960 zł, dziś jest 1750 zł.

Prawda Ukryj uzasadnienie

PiS rządził w latach 2005-2007 – wg danych ZUS- u najniższe wynagrodzenie w 2007 wynosiło 936 zł, od 1 stycznia 2015 obowiązujące minimalne wynagrodzenie – 1750 zł.

Bronisław Komorowski

Co roku liczba ofiar przemocy domowej sięga 100 tys.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie ze statystykami Policji liczba ofiar przemocy domowej w Polsce w roku 2014 wyniosła 105 332.

Andrzej Duda

2/3 polskich banków znajduje się w rękach obcego kapitału.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wedle Raportu o sytuacji banków w 2013 r. przygotowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w 2013 r. 63,2% banków działających w Polsce było kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych.

Andrzej Duda

Dla tych, którzy dostają choćby najniższą emeryturę, te przysłowiowe 880 złotych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Najniższa stawka gwarantowanych świadczeń emerytalnych od 1 marca 2015 roku wynosi 880,45 zł.

Andrzej Duda

Pan prof. Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego… podniósł zarzuty także natury konstytucyjnej, jasno je z resztą wskazał.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Profesor Zoll w wywiadzie z listopada 2014 roku dla KAI wypowiadał się na temat Konwencji przeciw przemocy.

W swoich wypowiedziach zawarł obawy o niebezpieczeństwo zamachu na cywilizację – “Rodzi się podejrzenie, że jest to zamach na naszą cywilizację. Widzę to niebezpieczeństwo.”.

Nie ma jednak bezpośredniej wypowiedzi profesora mówiącej o “antykonstytucyjności” – uważa ją za niekonieczną i uznaje, że polskie prawo wyczerpuje tę materię i nie ma potrzeby regulowania jej dokumentem napisanym “nieprecyzyjnym językiem”.

Andrzej Duda

W okresie II Rzeczypospolitej… przedstawiciele kurii biskupiej zasiadali w polskim Senacie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na podstawie dokumentu Senat w tradycji i praktyce ustrojowej Rzeczypospolitej, przygotowanym przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym i Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych z okazji 90. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej, prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki pisze:

(..) zdecydowana większość senatorów reprezentowała środowiska inteligenckie i ziemiańskie. fotele senatorskie uzyskało kilku duchownych, w tym arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego Józef Teodorowicz oraz biskup krakowski Adam Sapieha. Obaj zostali jednak zobowiązani do złożenia mandatów przez Stolicę Apostolską.

Tym samym słowa Andrzeja Dudy są prawdziwe, co potwierdza także Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu. Spis wszystkich senatorów II RP dostępny tutaj. Również na stronie Senatu możemy znaleźć następujące stwierdzenie: “Wśród senatorów byli jednak duchowni i przedstawiciele innych religii, wybierani w wyborach powszechnych.”

Bronisław Komorowski

Posłanka Pawłowicz określiła flagę UE mianem “szmaty”.

Prawda Ukryj uzasadnienie

10 grudnia 2013 r. w wywiadzie dla “Super Expressu” posłanka Pawłowicz wyraziła się słowami: “Ustawa o godle, barwach narodowych i hymnie RP przewiduje, że godne eksponowanie i cześć należy się polskiej fladze. Ciągłe eksponowanie jej łącznie z jakąś unijną szmatą obraża nasze symbole”

 

Bronisław Komorowski

PiS głosowało przeciwko uszczupleniu finansowania partii z budżetu państwa o połowę.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W sejmowym głosowaniu 16.12.2010 roku nad senacką poprawką do ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych dotyczącą zmniejszenia subwencji o połowę, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość zagłosował za jej odrzuceniem (wszyscy obecni na głosowaniu 143 posłowie tej partii).

Bronisław Komorowski

On [Krzysztof Szczerski] mówi wprost, pisze o potrzebie powołania republiki wyznaniowej w Polsce, o potrzebie funkcjonowania przedstawicieli Kościoła Katolickiego w Senacie, mówi o dyktaturze ewangelii.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Wypowiedź została zakwalifikowana jako manipulacja, ponieważ wprowadza w błąd poprzez umieszczenie częściowo prawdziwych informacji w odbiegającym od oryginalnego kontekście. Tekst K. Szczerskiego, do którego odnosi się prezydent B. Komorowski, nie stanowił programu politycznego. Artykuł „Polska – republika wyznaniowa” był wyłącznie esejem teoretycznym z zakresu filozofii polityki i przedstawiała alternatywną wizję dziejów III RP.

W roku 2005, Krzysztof Szczerski napisał artykuł “Polska – republika wyznaniowa” dla filozoficznego kwartalnika społeczno-kulturalno-politycznego “Pressje” („Pressje” 2005, nr 5, s. 17-26). Rzeczywiście podnosił on w swoim artykule, że należałoby przekształcić III RP w swego rodzaju „republikę wyznaniową”. K. Szczerski był zdania, że w Senacie powinni zasiadać przedstawiciele Episkopatu Kościoła Katolickiego, jak również przedstawiciele innych kościołów chrześcijańskich. Ponadto Szczerski uważał, że w sferze publicznej potrzebna jest “dyktatura ewangelii”. Miałaby ona polegać na oparciu życia politycznego w kraju na zasadach moralnych nawiązujących do cnót chrześcijańskich. Podstawą legitymizacji takiej „republiki wyznaniowej” miałyby być „powinności moralne” zakotwiczone w „dbałości o dobro wspólne poprzez mobilizację ludzi do działania na rzecz własnego rozwoju i współdziałania w tym zakresie z innymi i tym samym tworzenia dobra nadrzędnego”. Niemniej jednak artykuł ma charakter eseju teoretycznego z zakresu filozofii polityki i przedstawia swego rodzaju alternatywną wizję dziejów III RP.

Warto też zwrócić przywołać tutaj słowa samego autora Krzysztofa Szczerskiego z 2011 r., który w wywiadzie dla portalu Kresy TV podkreślił, że jego artykuł miał jedynie charakter “prowokacji intelektualnej”.

Bronisław Komorowski

(..) pan nie wziął udziału w głosowaniu w Parlamencie Europejskim którego pan jest członkiem… nad uchwałą która właśnie upominała się o chrześcijan zagrożonych przez Państwo Islamskie?

Prawda Ukryj uzasadnienie

Głosowanie nad projektem rezolucji w sprawie sytuacji w Iraku i Syrii oraz ofensywy Państwa Islamskiego, w tym prześladowań mniejszości (2014/2843(RSP)) odbyło się na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w Strasburgu 18 września 2014 roku. Nazwisko Andrzeja Dudy nie widnieje na liście obecności z tego posiedzenia.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >