#Debata prezydencka | #factcheck na żywo

Analiza wypowiedzi uczestników debaty prezydenckiej w TVP1 z udziałem dziesięciu kandydatów.

Sprawdzone wypowiedzi

Magdalena Ogórek

W rankingu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju Polska zajmuje 86. miejsce w tworzeniu przyjaznej atmosfery dla przedsiębiorców.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według raportu  Światowego Banku (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju) “Doing Business 2015”, Polska jest na 32 pozycji w świecie pod względem przyjaznego środowiska dla biznesu.

Andrzej Duda

Średnia pensja w Polsce to 1800 złotych.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Średnia płaca w Plsce wynosi dokładnie 3783, 46 zł.

Andrzej Duda

(…) choć wiemy że dwie firmy produkujące helikoptery w Polsce są.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W Polsce działają dwie firmy produkujące helikoptery (śmigłowce wielozadaniowe). Są to: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik oraz PZL Mielec/Sikorsky Aircraft Corporation.

Obie firmy wzięły udział w ostatnim przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla polskich Sił Zbrojnych.

Andrzej Duda

Rzeczywiście jest zapisane w artykule 126 konstytucji, że prezydent czuwa nad jej przestrzeganiem.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Art. 126 ust. 2 Konstytucji RP stanowi, że: Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

Adam Jarubas

Pesa stworzyła pociąg homologowany na 250 km/h.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Najszybszy pociąg tej firmy osiąga do 200 km/h, ale homologację posiada jedynie do prędkości 160 km/h.

Magdalena Ogórek

Wysyłamy 100 tys kontroli skarbowych rocznie, z czego ⅕ daje skutek.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W 2013 r. odbyło się 100 tys. kontroli podatkowych, a ich skuteczność wynosiła poniżej 30%.

W 2014 roku przeprowadzono 77.5 tys. kontroli podatkowych i liczba kontroli trafnych wzrosła o 15%, natomiast efektywność finansowa ww. kontroli wzrosła o 51%.

Magdalena Ogórek

Chciałabym przypomnieć ostatnie słowa pana prezydenta, urzędującego pana prezydenta, który w jednym z ostatnich wywiadów powiedział, że Musimy pokazywać Rosji, że się jej nie boimy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W wywiadzie opublikowanym w “Magazynie Świątecznym” Gazety Wyborczej z 2 maja 2015 r. na pytanie o to, czy Polska powinna obawiać się rosyjskiej agresji, Prezydent Komorowski odpowiedział (…) Zgodnie z łacińską zasadą ‚si vis pacem, para bellum’, trzeba wysyłać sygnały, że my się Rosji nie boimy, ale mamy świadomość zagrożenia i wyciągamy z tego wnioski. (…).

Magdalena Ogórek

Przypominam, że to jest mocarstwo [Rosja], które ma doktrynę na prewencyjne użycie takiej broni [atomowej].

Prawda Ukryj uzasadnienie

26 grudnia 2014 roku Władimir Putin podpisał nową redakcję doktryny wojskowej Federacji Rosyjskiej. Poprzednia doktryna pochodzi z roku 2010. Nowa jest w dużym stopniu oparta na wcześniejszej.

Według doktryny (punkt 16) – broń jądrowa pozostaje ważnym środkiem do zapobiegania wojny jądrowej i konfliktów zbrojnych z udziałem broni konwencjonalnej (wojny na dużą skalę i wojny regionalne).

Magdalena Ogórek

Nawet prezydent Chin, który przylatuje na te obchody [zakończenia II Wojny Światowej – w Moskwie] później leci do Mińska.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wedle informacji podanych na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin, prezydent Xi Jinping odwiedzi w maju kolejno: Kazachstan (7 maja), Rosję (8-10 maja) i Białoruś (10-12 maja).

Magdalena Ogórek

Sekretarz Generalny ONZ, który przylatuje w przeddzień do Polski, także leci później do Kijowa i do Moskwy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Biuro prasowe ONZ oficjalnie poinformowało o wizycie Sekretarza Generalnego ONZ, Ban Ki-moona, w Gdańsku 7 maja 2015 r. Następnie Ban Ki-moon uda się do Kijowa, gdzie spotka się z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką. 9 maja odbędzie się wizyta w Moskwie, gdzie Sekretarz Generalny weźmie udział w uroczystościach z okazji Dnia Zwycięstwa.

Magdalena Ogórek

Ziemiec: Ja tylko dodam, że konstytucja w artykule 134 daje prezydentowi zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi Rzeczpospolitej Polskiej, dlatego też pytałem o bezpieczeństwo.

Ogórek: Ale na wniosek ministra obrony narodowej.

Ziemiec: Tak, ale rzeczywiście tak jest, ale rzeczywiście jest też zwierzchnikiem.

Ogórek: Czyli bez ministra nie może być zwierzchnikiem, bez tego wniosku.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

To Konstytucja, a konkretnie właśnie art. 134 nadaje Prezydentowi zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi, a nie wniosek ministra.

Art. 134.

1. Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej.

  2. Prezydent Rzeczypospolitej mianuje Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych na czas określony. Czas trwania kadencji, tryb i warunki odwołania przed jej upływem określa ustawa.

  3. Na czas wojny Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. W tym samym trybie może on Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych odwołać. Kompetencje Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasady jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej określa ustawa.

  4. Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, nadaje określone w ustawach stopnie wojskowe

  5. Kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej, związane ze zwierzchnictwem nad Siłami Zbrojnymi, szczegółowo określa ustawa.

Magdalena Ogórek

Gwarantuję, że za 860 milionów, które w ostatnich pięciu latach wydał urzędujący prezydent (…)

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na podstawie analiz wykonania budżetu państwa w części 01 Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, a także danych z ustaw budżetowych, wynika że w ostatnich pięciu latach (tj. 2011-2015) kancelaria prezydenta Bronisława Komorowskiego wydała łącznie 853,6 mln złotych. Kwota ta mieści się w granicy 5% błędu, dlatego wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

tabela ogorekWykres 1. Wydatki kancelarii precydenckiej w latach 2010-2015.

Paweł Kukiz

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw daje nam 70% PKB.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z raportem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości “Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013”:

W świetle danych GUS, przygotowanych na potrzeby niniejszego raportu, działające w Polsce przedsiębiorstwa generują blisko trzy czwarte polskiego PKB (73%–71,8% w 2011 r.). W strukturze udziału w PKB przedsiębiorstw MSP generują co drugą złotówkę (48,5%), w tym najmniejsze firmy blisko co trzecią (29,7%). Udział średnich podmiotów jest trzy razy mniejszy (11,0%) niż mikrofirm, a małych – prawie cztery razy (7,8%).

Magdalena Ogórek

Art 146 Konstytucji mówi jasno, że to Rada Ministrów prowadzi politykę zagraniczną.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Art. 146 Konstytucji RP: Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej.

Janusz Korwin-Mikke

W Wielkiej Brytanii jest 650 okręgów wyborczych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W Wielkiej Brytanii jest 650 okręgów wyborczych w wyborach parlamentarnych.

Janusz Korwin-Mikke

Ponad 60% Anglików chce zrezygnować z JOW-ów.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z badaniami dla The Independent, 60% Brytyjczyków chce reformy systemu wyborczego opartego na JOWach, by dać większą reprezentację małym partiom.

Janusz Korwin-Mikke

[Część Amerykanów ma cel, żeby zrobić wojnę światową,] póki jeszcze Rosja i Chiny nie są silniejsze od Stanów Zjednoczonych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Biorąc pod uwagę porównanie siły militarnej to według wielu rankingów (np. ranking Global Firepower) Stany Zjednoczone są nadal na 1 miejscu w skali światowej, na miejscu drugim jest Rosja a na trzecim Chiny.

Ranking został stworzony na podstawie porównywania 50 czynników, które składają się na siłę armii. Należy jednak zaznaczyć, że nie została wzięta pod uwagę siła nuklearna państw, tylko potencjał konwencjonalnych sił zbrojnych.

Janusz Palikot

Pan Janusz Korwin-Mikke, który jest zatrudniony, ubezpiecza się w KRUSie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na stronie Janusza Korwin-Mikkego możemy przeczytać fragmenty materiału prasowego TVP Info, w którym on sam potwierdza swoje członkostwo w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Janusz Palikot

Mamy to już w Senacie, w 2011 roku obowiązywały jednomandatowe okręgi wyborcze w Senacie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Rzeczywiście od 2011 roku w wyborach do Senatu obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze, co zostało wprowadzone ustawą z 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (art. 260).

Janusz Palikot

Na 100 senatorów 97 jest z Platformy i z PiSu.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W wyborach do Senatu w 2011 roku mandaty uzyskało w sumie 94 kandydatów z list Platformy Obywatelskiej (63) i Prawa i Sprawiedliwości (31).

Obecnie w Senacie zasiada 93 senatorów PO (61) i PiS (32). Platforma Obywatelska straciła dwa mandaty senatorskie w wyniku wyborów uzupełniających w okręgach nr 73 i 75.

Janusz Palikot

Przypomnę, Janusz Korwin-Mikke proponuje monarchię, w której królem ma być prymas naszego kraju.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Janusz Korwin-Mikke prywatnie jest zwolennikiem monarchii. W jednym z wywiadów powiedział:

W każdym razie przyszły monarcha to będzie zdolny, agresywny młody człowiek mający poparcie wśród wiernej drużyny. Ktoś, kto ma autorytet wśród ludzi. On koronuje się sam, podobnie jak Napoleon. Przecież król nie zasiądzie na tronie dzięki głosowaniu ludu.

Stwierdzenie to jest jednak fałszem, bowiem Janusz Korwin-Mikke nie mówi nic o roli prymasa jako króla.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >