#debata prezydencka TVP i Polsatu #factcheck na żywo

Weryfikacja wypowiedzi kandydatów na prezydenta- Andrzeja Dudy i Bronisława Komorowskiego w pierwszej wspólnej debacie organizowanej przez Telewizję Polską i Polsat.

Sprawdzone wypowiedzi

Bronisław Komorowski

Mamy jedną z mocniejszych armii w Europie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi opublikowanymi w styczniu 2015 roku przez Global Firepower (GFP) uwzględniającymi 126 państw z całego świata, Polska w skali globalnej plasuje się na 19 pozycji pod względem siły militarnej. Biorąc pod uwagę wyłącznie państwa europejskie Polska zajmuje 6 miejsce.

Andrzej Duda

Finansowanie armii na poziomie 2% PKB było ostatnio w latach 2006-2007.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z raportem Stockholm International Peace Research Institute  wydatki na obronność Rzeczpospolitej Polskiej w roku 2007 wyniosły 2% PKB, natomiast w roku 2006 1,9% PKB. W kolejnych latach udział wydatków w PKB kształtował się na poziomie 1,8-1,9% PKB.

Bronisław Komorowski

Największa liczba Polaków emigrowała w czasie rządów PiS- u, nawet 0,5 mln rocznie, dziś to jest 50-60 tysięcy, 8 razy mniej.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Najnowsze dane dotyczące emigracji z Polski dotyczą 2013 roku (Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 – 2013), kiedy to liczba emigrantów w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o  66 tys. Okresem największej emigracji były lata 2005-07, kiedy to emigrowało rocznie:

  • 2005 – 450 tys. osób,

  • 2006 – 500 tys. osób,

  • 2007 – 320 tys. osób.

Z porównania danych liczbowych wynika, że w porównaniu do roku 2005, w którym emigracja była największa, w roku 2013 wyemigrowało 7,56 razy mniej Polaków. Warto wziąć jednak pod uwagę, że powyższe badania GUS mierzą ilość osób przebywających poza granicami kraju dłużej niż 3 miesiące tylko w jednym momencie – na koniec roku kalendarzowego (nie uwzględniają więc tych, którzy przykładowo wyjechali na okres od stycznia do listopada) i sam Urząd zaznacza tą problematyczną kwestię w swojej metodologii. Zważając na znaczącą nieścisłość liczbową oraz mankamenty metodologii GUS niniejszą wypowiedź należy uznać za manipulację.

 

Andrzej Duda

W zachodnich Niemczech są bazy wojska amerykańskiego.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na zachodzie Niemiec znajduje się największa w Europie lotnicza baza amerykańska.

Bronisław Komorowski

Pana ugrupowanie (PiS) zawsze blokowało rozwiązania jak JOW- y i niefinansowanie partii z budżetu.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

PiS początkowo był przeciwny JOW- om ale  w 2006 roku złożył do Sejmu projekt zmiany ustawy o ordynacji do Sejmu i Senatu RP, w którym zaproponował ordynację mieszaną, zgodnie z którą w jednomandatowych okręgach wybierany byłby co drugi poseł. Projekt ten nie został przyjęty. Natomiast obecnie PiS nie wyklucza możliwości zmian w Konstytucji ale po referendum i szerokich konsultacjach z ekspertami, politykami i obywatelami.

Jeżeli chodzi natomiast o niefinansowanie partii z budżetu Politycy PiS otwarcie opowiadają się przeciwko temu rozwiązaniu. Warto przytoczyć jedną z wypowiedzi na ten temat. Marcin Mastalerek kilka dni temu w Programie I Polskiego Radia mówił, że zniesienie budżetowego finansowania partii “doprowadziłoby do oligarchizacji jak na Ukrainie. W całej Europie jest finansowanie partii z budżetu. Nie ma na Białorusi”.

Andrzej Duda

Emerytura minimalna wynosi 880 zł.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  kwota najniższej gwarantowanej emerytury wynosi 880,45 zł.

Andrzej Duda

Płacimy za gaz więcej niż Niemcy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez portal Biznes Alert, Niemcy w 2014 roku płacili za gaz średnio 323 USD za tys. m sześciennych, Polska natomiast 379 USD, a więc o 56 USD za tys. m sześciennych więcej.

Andrzej Duda

Dwukrotnie zmienialiście budżet z powodu dziury budżetowej, ostatni raz w 2013 r.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

W czasie rządów Platformy Obywatelskiej dwukrotnie dokonano zmiany ustawy budżetowej: w roku 2009 i 2013.

W 2009 roku konieczne było m.in. skorygowanie poziomu dochodów budżetowych z 303.034.805 tys. zł do 272.911.504 tys. zł i zwiększenie deficytu z 18.186.307 tys. zł. do 27.186.307 tys. zł.

W 2013 roku konieczne było m.in. skorygowanie poziomu dochodów budżetowych z 299 385 300 tys. zł.do 275 729 440 tys. zł.  i zwiększenie deficytu z 35 565 500 tys. zł. do 51 565 000 tys. zł

Andrzej Duda

Pana partia [Platforma Obywatelska] buduje gazoport od 8 lat.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Andrzejowi Dudzie chodzi najprawdopodobniej o budowę terminalu LNG w Świnoujściu. Decyzja o jego budowie została podjęta przez Radę Ministrów w uchwale z dnia 3 stycznia 2006 roku, w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Faktyczna budowa rozpoczęła się jednak dopiero 23 marca 2011 r., kiedy odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę terminalu.

 

Bronisław Komorowski

Zaprosiłem następny szczyt NATO do Warszawy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na stronie internetowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej można znaleźć informację o wystosowaniu zaproszenia przez Bronisława Komorowskiego w tej sprawie do Sekretarza Generalnego NATO Andersa Fogh Rasmussena, które zostało przyjęte. Szczyt odbędzie się w 2016 roku.

Andrzej Duda

W 2011 roku na uroczystości upamiętniające ofiary w Jedwabnem wysłał pan list… w tym liście m.in. zawarł pan takie stwierdzenie “naród ofiar był także sprawcą”

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

W liście wysłanym na uroczystość zawarte zostało sformułowanie “Naród ofiar musiał uznać tę niełatwą prawdę, że bywał także sprawcą.”

źródło: Kancelaria Prezydenta RP

Bronisław Komorowski

Nie słyszałem o innym sukcesie większym niż wpłynięcie na stanowisko Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Uczyniłem to skutecznie. Pan prezydent Obama wyjaśnił, że nie miał złych intencji używając określenia polskie obozy zagłady.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Prezydent Stanów Zjednoczonych Barak Obama w 2012 roku  podczas nadawania pośmiertnie Janowi Karskiemu Prezydenckiego Medalu Wolności przemówił:

‘’Jan służył jak kurier polskiego ruchu oporu w najczarniejszych latach II Wojny Światowej. Przed jedną z wypraw na terytorium wroga usłyszał, że Żydzi są masowo mordowani. Ruch oporu pomógł mu dostać się do warszawskiego getta i do polskiego obozu śmierci, żeby zobaczyć to na własne oczy.

Słowa spotkały się z reakcją polskiego MSZ oraz Prezydenta, który napisał list do Baracka Obamy 30 maja 2012 roku. W odpowiedzi z 31 maja 2015 roku Barack Obama napisał:

‘’ Wspominając o „polskim obozie śmierci”, a nie o „nazistowskim obozie śmierci w okupowanej przez Niemcy Polsce” omyłkowo użyłem zwrotu, który przez lata wywoływał cierpienie u wielu Polaków i w związku z którym Polska słusznie podjęła kampanię na rzecz wyeliminowania go z publicznego dyskursu na całym świecie. Żałuję błędu i zgadzam się, że moment ten stanowi okazję, by zapewnić, że obecne i przyszłe pokolenia znają i będą znać prawdę.’’

oraz

‘’ Ponadto po prostu nie było „polskich obozów śmierci”. Ośrodki zabijania w Auschwitz-Birkenau, Bełżcu, Treblince i gdzie indziej w okupowanej Polsce były budowane i prowadzone przez reżim nazistowski. Odwrotnie, wielu Polaków ryzykowało swym życiem – i oddało swe życie – by ocalić Żydów przed Holokaustem’’.

Wypowiedź odbiła się szerokim echem w światowych mediach, które wypominały ‘’wpadkę’’ Obamy.

Tłumaczenie listu http://www.rmf24.pl/fakty/news-obama-zaluje-ale-nie-przeprasza-w-liscie-do-komorowskiego,nId,609700

Bronisław Komorowski

Pan jednoznacznie opowiedział się za tym, że Unia Europejska powinna bardziej restrykcyjnie wprowadzać limity emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych pyłów. No przecież to jest zabójstwo dla polskiego górnictwa… Pan to wypełnił w ankiecie na eurodeputowanego.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Bronisław Komorowski w swojej wypowiedzi powoływał się na kwestionariusz, który Andrzej Duda wypełnił podczas kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku dla portalu mamprawowiedziec.pl

 

Wynika z niego m.in. że obecny europoseł zdecydowanie opowiedział się za stwierdzeniem, że Unia Europejska powinna ustalić bardziej restrykcyjne limity emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych pyłów.

 

art62.jpg

źródło: mamprawowiedziec.pl

 

Warto jednak zauważyć, że w tym samym kwestionariuszu polityk uznał m.in. za korzystne lepsze wykorzystanie zasobów energetycznych – przede wszystkim węgla.

 

art63.jpg

źródło: mamprawowiedziec.pl

Wypowiedź należy uznać za manipulację, gdyż pomija szerszy kontekst całości jakim jest wypełniony przez Andrzeja Dudę kwestionariusz. Biorąc pod uwagę odpowiedź na drugie pytanie, ówczesny kandydat na europosła nie dał podstawy do jednoznacznego stwierdzenia, że jest zwolennikiem poglądów szkodzących sektorowi górnictwa w Polsce.

Bronisław Komorowski

Warto pamiętać Panie Pośle, że w czasie rządów PiS- u państwo wydawaliście na modernizację polskich sił zbrojnych mniej więcej 4 mld złotych. Dzisiaj rocznie wydajemy ponad 8 mld.

 

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

W latach 20062007 na wydatki majątkowe związane z modernizacją sił zbrojnych przeznaczono odpowiednio, 3,89 mld zł (20,6% budżetu MON) i 5,02 mld zł (23,3% budżetu MON). Natomiast w ostatnim zrealizowanym już budżecie państwa za rok 2014 w budżecie MON przeznaczono w związku z tym 8,27 mld złotych (26% budżetu) – najwięcej w historii Sił Zbrojnych RP.

Andrzej Duda

Lata 2005-07 – wtedy wzrost PKB wynosił 7 %.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Jedynie w 2007 roku według Głównego Urzędu Statystycznego i EUROSTAT- u Polska osiągnęła wzrost PKB sięgający 7 procent.

Lata GUS EUROSTAT
2005 3,6 % 3,5 %
2006 6,2 % 6,2 %
2007 6,8 % 7,2 %

Andrzej Duda

Pan wniósł do Sejmu i pchał na siłę projekt ustawy zmieniającej zasady zgromadzeń publicznych… po czym w Trybunale Konstytucyjnym stwierdzono niezgodność tej ustawy z Konstytucją w kilku punktach.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Ustawa o zgromadzeniach publicznych została podpisana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego i dwa lata później  zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny.

 

Bronisław Komorowski

W czasie poprzedniej pana kampanii do Parlamentu Europejskiego mówił pan, że trzeba stopniowo odchodzić od Wspólnej Polityki Rolnej, że należy inwestować w infrastrukturę zamiast dotować producentów rolnych.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Bronisław Komorowski w swojej wypowiedzi powoływał się na kwestionariusz, który Andrzej Duda wypełnił podczas kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku dla portalu mamprawowiedziec.pl

Polityk rzeczywiście przychylił się w nim do poglądu, że należy stopniowo odchodzić od Wspólnej Polityki Rolnej, wprowadzając odpowiednie regulacje i programy przejściowe.

art64.jpg

źródło: mamprawowiedziec.pl

Również prawdą jest, że zgodził się z postulatem inwestowania w infrastrukturę i stwarzania miejsc pracy na obszarach wiejskich, zamiast dotowania producentów rolnych.

art61.jpg

źródło: mamprawowiedziec.pl

Andrzej Duda

W tym projekcie także są przepisy przewidujące sankcje karne dla tych lekarzy, którzy naruszają ustawę.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W rządowym projekcie ustawy o leczeniu niepłodności z 13 marca 2015 r. w Rozdziale 12 “Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne” znajdują się przepisy wymieniające czyny niezgodne z ustawą, które podlegają penalizacji (grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności – w zależności od popełnionego czynu).

Andrzej Duda

Słynny grafen został sprzedany, okazuje się że będzie produkowany w Wielkiej Brytanii. Jak mogliśmy stracić tak wspaniały polski wynalazek?

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Grafen nie jest polskim wynalazkiem, jego twórcy to Andre Geim i Konstantin Novoselov, fizycy pracujący na Uniwersytecie w Manchesterze. To Uniwersytet rozwija produkcje bazującą na grafenie przy współpracy z przedsiębiorcami.

Wytwarzaniem grafenu na skalę przemysłową będzie zajmował się nowy zakład w Cambridge. Jego badacze opracowali unikalny sposób wytwarzania grafenu na bazie gazów cieplarnianych. Wykorzystują oni kule plazmy, które pozwalają na „łamanie” takich gazów, jak metan oraz dwutlenek węgla. Następnie otrzymywany jest z nich wysokiej jakości grafen.

Andrzejowi Dudzie prawdopodobnie chodziło o opracowaną przez Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych metodę uzyskiwania grafenu, która jest na etapie uzyskiwania patentów. Nie zakończono jeszcze postępowania patentowego EPO (European Patent Office).

Warto jednak dodać, iż jednym ze współzałożycieli Cambridge Nanosystem jest Polak – dr Krzysztof Kozioł.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >