Debata przedwyborcza Jedynki – Jaka Unia Europejska w przyszłości?

14.05.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według European Defence Agency wydatki krajów UE na zbrojenia w 2012 roku wyniosły 189.9 mld euro, co według kursu euro do dolara z ostatniego dnia 2012 roku daje 250.7 mld dolarów. W tym samym czasie wydatki na zbrojenia w USA wyniosły 682.7 mld dolarów.

Z obliczeń wynika że Unia Europejska wydaje na zbrojenia 36.7% tego co Stany Zjednoczone. Biorąc pod uwagę fakt, że Krzysztof Iszkowski użył sformułowania „około”, trzeba uznać jego wypowiedź za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.