Debata przedwyborcza Jedynki – Jaka Unia Europejska w przyszłości?

Przemysław Szubartowicz w Radiowej Jedynce pyta ,czy Unia Europejska powinna być jeszcze bardziej zjednoczona, czy powinna stać się federacją,czy też raczej powinna zmierzać w kierunku egoizmów narodowych.

[fot. Polskie Radio S.A./www.polskieradio.pl]

Sprawdzone wypowiedzi

Krzysztof Iszkowski

W tej chwili państwa Unii Europejskiej, 28 państw w sumie wydaje na zbrojenia około 40% tego, co Stany Zjednoczone.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według European Defence Agency wydatki krajów UE na zbrojenia w 2012 roku wyniosły 189.9 mld euro, co według kursu euro do dolara z ostatniego dnia 2012 roku daje 250.7 mld dolarów. W tym samym czasie wydatki na zbrojenia w USA wyniosły 682.7 mld dolarów.

Z obliczeń wynika że Unia Europejska wydaje na zbrojenia 36.7% tego co Stany Zjednoczone. Biorąc pod uwagę fakt, że Krzysztof Iszkowski użył sformułowania „około”, trzeba uznać jego wypowiedź za prawdziwą.

Krzysztof Bosak

Niemcy wybudowali nowoczesne centrum szkolenia Rosjanom pod Moskwą, szkolenia wojskowego. Francuzi nowoczesne desantowce sprzedają Rosjanom.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Rosja i francuska stocznia DCNS podpisały w grudniu 2010 roku kontrakt opiewający na sumę 1.6 miliardów dolarów dotyczący budowy 2 okrętów desantowych typu Mistral. Okręt „Władywostok” był wodowany 15 października 2013 roku, a wodowanie drugiego okrętu „Sewastopol” planowane jest na październik tego roku.

 

W Mulino pod Niżnym Nowogrodem powstanie baza wojskowa zbudowana i wyposażona przez niemiecką firmę Rheinmetall zgodnie z kontraktem podpisanym w czerwcu 2011 roku. Ośrodek ten będzie jednym z największych w Europie, co roku będzie tam szkolonych 30 tysięcy żołnierzy.

 

Krzysztof Bosak

Mamy najwyższy udział węglowej energetyki w naszym sektorze energetycznymi. Unia Europejska zmusza nas do tego, byśmy z tego rezygnowali, byśmy ponosili ogromne dodatkowe koszty.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jak podaje raport Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Polskim  sektorze energetycznym udział węgla wynosi 79,8%, w tym węgiel kamienny odpowiada za 62,2%, a węgiel brunatny za 17,6% wytwarzanej energii.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego dotyczącym transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, państwa Unii Europejskiej zostały objęte nową strategią energetyczną “Europa 2020”. Zasadniczymi celami Unii jest wdrożenie polityki energetycznej i klimatycznej, składających się z dokończenia budowy rynku wewnętrznego energii, zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw  gazu i ropy naftowej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnanych o 20%, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ostatecznym zużyciu energii do 20% oraz osiągnięcie 20% wzrostu efektywności energetycznej. Jednocześnie wiąże się to dla Polski ze znacznymi kosztami, ponieważ zgodnie z przyjętą dyrektywą kraje członkowskie do 2020 roku powinny osiągnąć 20% udział ze żródeł energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii oraz 10% udział tej energii w sektorze transportowym.

Dyrektywa przedstawia cele obligatoryjne dla każdego kraju, w tym dla Polski 15% w całym sektorze OZE oraz 10% w sektorze paliw transportowych,

 

Krzysztof Bosak

W referendum 10 lat temu do Parlamentu Europejskiego około 4 milionów ludzi było przeciwnych obecności Polski w Unii Europejskiej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W ogólnokrajowym referendum w sprawie wyrażenia zgody
na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do
Unii Europejskiej, zwanym referendum akcesyjnym, na pytanie ,,Czy wyraża Pani / Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?” odpowiedzi „nie” udzieliło 3 935 655 uprawnionych do głosowania, czyli22,55% głosujących w referendum.

Odnotować natomiast należy, że wspomniane powyżej referendum nie odbyło się 10 lat temu, leczy niespełna 11., bowiem referendum zostało wyznaczone na dzień 8 czerwca 2003 roku, a głosowanie odbyło się w dniach 7-8 czerwca 2003 roku.

 Źródło: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2003 r. o skorygowanym wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >