Debata Radia Kraków

Do udziału w debacie Radio Kraków zaprosiło wszystkich kandydatów ogólnopolskich komitetów wyborczych, startujących w Krakowie z pozycji numer jeden. Udział w dyskusji potwierdzili: Małgorzata Wassermann (jedynka na liście PiS), Rafał Trzaskowski (jedynka na liście PO), Kazimiera Szczuka (jedynka na liście Zjednoczonej Lewicy), Wojciech Kozak (jedynka na liście PSL), Jerzy Meysztowicz (jedynka na liście Nowoczesnej), Krzysztof Zając („dwójka” na liście nr 7 Okręg 13 KWW Kukiz’15), Jakub Baran (jedynka na liście Partii Razem) oraz Patryk Wącławski – „dwójka” na krakowskiej liście Partii KORWIN.

 

Pierwszy temat – ustawa antysmogowa.

Sprawdzone wypowiedzi

Małgorzata Wassermann

Do końca tego roku krakowianie mogą bezpłatnie wymienić sobie piec.

Prawda Ukryj uzasadnienie

UCHWAŁA NR CXXI/1918/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa stanowi:
§ 16. 1. Dotację przyznaje się:

1) do 100 % poniesionych kosztów dla wniosków kompletnych złożonych w latach 2014 – 2015,

2) do 80 % poniesionych kosztów dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2016,

3) do 60 % poniesionych kosztów dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2017,

4) do 40 % poniesionych kosztów dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2018.

Zatem zgodnie z powyższym artykułem jest to prawda

Rafał Trzaskowski

Jest program rządowy, który rozwija idee z ustawy. Nasza filozofia to zachęty. Możliwość wymiany pieców? To już trwa.

Prawda Ukryj uzasadnienie

6 października 2015 prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Ustawy o Prawie Ochrony Środowiska zwaną potocznie “ustawą antysmogową”. Dzięki ustawie na szczeblu lokalnym, będą możliwe pewne prawne rozwiązania, np. za pomocą uchwał będą mogły określać rodzaj i jakość paliw stałych dopuszczonych do stosowania i parametry techniczne lub parametry emisji urządzeń do spalania. Będą mogły uchwalić też zakaz stosowania określonych instalacji, w których następuje spalanie. Będzie jednak trzeba określić np. granice obszaru objętego ograniczeniami. W ramach programu priorytetowego NFOŚiGW Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” –  KAWKA. W ramach tego programu można było ubiegać się o dofinansowanie (nawet do 90%) ceny urządzenia, tj. pieca, który zgodnie z ustawą antysmogową powinien być wymieniony. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na ten cel 120 mln. złotych

Krzysztof Zając

W tym momencie 6,7% CIT i 37,5 % PIT trafia do samorządu, reszta trafia budżetu państwa

 

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, źródłem dochodów gminy są wpływy z podatków:

od nieruchomości,

rolnego,

leśnego,

od środków transportowych,

dochodowego od osób fizycznych – w roku 2015 udział gmin we wpływach z PIT płaconego przez jej mieszkańców wynosi 37,67%

od spadków i darowizn,

od czynności cywilnoprawnych,

dochodowego od osób prawnych – udział wynosi 6,71% od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy.

 

Dochodem powiatu, zgodnie z ustawą jest 10,25% wpływu z PIT płaconego przez mieszkańców. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40%.

 

Województwo samorządowe otrzymuje 1,60% wpływu z PIT. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa, wynosi 14,75%.

Dodatkowo wyłączny dochód Skarbu Państwa stanowią podatek VAT, akcyza, cła i podatek od gier.(wpływy za 2014 r.)

 

Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko wpływy z PIT, to w sumie do jednostek samorządu terytorialnego  (gmin, powiatów i województw) w 2015 roku wróciło 49,52% zebranego podatku od osób fizycznych (ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i informacja Ministerstwa Finansów).

 

Wojciech Kozak

Przy ulicy Długiej jest jedyny w mieście minarecik, sięga 18 metrów.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Faktycznie przy skrzyżowaniu ul. Długiej i ul. Pędzichów w Krakowie znajduje się Dom Turecki, w którym na ostatnim 3 piętrze był minaret, świadczy o tym charakterystyczna architektura, niestety nie znana jest jego wysokość.

Jerzy Meysztowicz

Polska ma przyjąć 7,5 tysiąca uchodźców

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Po negocjacjach ministrów spraw wewnętrznych państw UE w Brukseli na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawiła się informacja, że do Polski trafi około 5 tys. uchodźców. Poza tym Polska już wcześniej zgodziła się na przyjęcie 2 tys. uchodźców. Podsumowując do Polski zostanie przyjętych ok. 7 tys. uchodźców.

Rafał Trzaskowski

Będzie 7 tysięcy uchodźców.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Po negocjacjach ministrów spraw wewnętrznych państw UE w Brukseli na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawiła się informacja, że do Polski trafi około 5 tys. uchodźców. Poza tym Polska już wcześniej zgodziła się na przyjęcie 2 tys. uchodźców. Podsumowując do Polski zostanie przyjętych ok. 7 tys. uchodźców.

Patryk Wącławski

Problemem jest dwutlenek azotu, którego głównym źródłem są spaliny.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie podaje, że jednym z głównych źródeł emisji dwutlenku azotu jest transport drogowy. W dużych miastach to właśnie wpływ spalin samochodowych powoduje duże stężenie tego gazu w powietrzu.

Rafał Trzaskowski

Było 90 tysięcy Czeczeńców w latach 90. w Polsce.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Wypowiedź tę uznajemy za nieweryfikowalną z powodu braku rzetelnych źródeł czy opracowań.

Pozwolimy sobie jednak przedstawić część analizy przygotowanej przez naszego analityka, zastrzegając przy tym, że źródła, na jakich opiera się analiza, nie są źródłami pierwotnymi.

Pierwsi uchodźcy z Czeczenii pojawili się w Polsce wraz z rozpoczęciem wojny rosyjsko-czeczeńskiej w grudniu 1994 r. Najwięcej Czeczenów przyjechało do Polski wraz z wybuchem tzw. II wojny czeczeńskiej pod koniec 1999 roku. Mówi się, że wtedy przyjmowaliśmy nawet 30 osób dziennie.

Adam Borowski, współzałożyciel i przewodniczący Komitetu Polska-Czeczenia i Honorowy Konsul Czeczeńskiej Republiki Iczkerii w Polsce twierdzi, że dane te są zawyżone. Jednak wypowiedź ta nie jest poparta żadnymi konkretnymi danymi.

Rafał Trzaskowski

Partia Razem proponuje 75% podatku dla najbogatszych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W programie wyborczym partii Razem czytamy: “nasza propozycja zmian  podatkowych jest kompleksowa i obejmuje nie tylko podwyższenie kwoty wolnej, ale również  zmiany progów i podstawy opodatkowania.

Proponujemy następującą skalę podatkową:

• 0% dla podstawy opodatkowania poniżej 12 000 zł

• 22% dla nadwyżki ponad 12 000 zł

• 33% dla nadwyżki ponad 60 000 zł,

• 44% dla nadwyżki ponad 120 000 zł

• 55% dla nadwyżki ponad 250 000 zł

• 75% dla nadwyżki ponad 500 000 zł”

Jakub Baran

Razem proponuje obniżenie podatków dla najbiedniejszych

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według programu wyborczego Partii Razem, ugrupowanie to proponuje wprowadzenie podatku progresywnego, tj. wysokość podatku ma zależeć od wysokości rocznych dochodów, im większy dochód, tym wyższy podatek.

Partia proponuje wesprzeć najbiedniejszych poprzez zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 12 tysięcy złotych, czyli do poziomu dwunastokrotności minimum socjalnego.

Krzysztof Zając

Sierpień 2008 – 9,1% bezrobocia, sierpień 2014 – 10%.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi GUS, stopa bezrobocia w sierpniu 2008 r. faktycznie wynosiła 9,1%, w sierpniu 2014 – 10%.

Małgorzata Wassermann

Ewa Kopacz mówiła na początku o 2 tysiącach uchodźców

Prawda Ukryj uzasadnienie

Premier poinformowała 21 lipca 2015, że Polska przyjmie 1100 osób w ramach relokacji z Unii Europejskiej, np. z Włoch i Grecji oraz 900 osób w ramach przesiedleń spoza UE. Jest to spójne z informacjami dostępnymi na oficjalnej stronie internetowej KPRM.

Małgorzata Wassermann

Da Silva, prezes właśicciela Biedronki dostał odznaczenie z MSZ

Prawda Ukryj uzasadnienie

Rzecznik MSZ Marcin Wojciechowski przyznał w pażdzierniku, że dyrektor operacyjny firmy Geronimo Martins Pedro Pereira da Silva został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP w czasie kameralnej uroczystości w sierpniu tego roku. (źródła 1, 2, 3).

Rafał Trzaskowski

Da Silva nie dostał medalu z MSZ.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Rzecznik MSZ Marcin Wojciechowski przyznał w pażdzierniku, że dyrektor operacyjny firmy Geronimo Martins Pedro Pereira da Silva został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP w czasie kameralnej uroczystości w sierpniu tego roku. (źródła 1, 2, 3)

Jakub Baran

Krakowski Alarm Smogowy jako pierwszy informował o problemie smogu w Krakowie.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Rola Krakowskiego Alarmu Smogowego w procesie walki z zanieczyszczeniem powietrza jest niewątpliwie bardzo ważna. Dzięki staraniom miejskich aktywistów Kraków jako pierwsze miasto w Polsce przyjął w roku 2013 uchwałę zakazującą stosowania na terenie miasta paliw stałych unieważnioną następnie wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nie można jednak powiedzieć że Krakowski Alarm Smogowy jako pierwszy informował o problemie zanieczyszczenia powietrza w Krakowie – informacje takie wielokrotnie pojawiały się w debacie publicznej przed powstaniem Krakowskiego Alarmu Smogowego (np:  rok 1994, rok 2005)

Jerzy Meysztowicz

37% zanieczyszczeń trafia do Krakowa z terenów północno-zachodnich

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z częścią diagnostyczną Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego (s.37) udział zanieczyszczeń napływowych (spoza granic Krakowa) oraz tła naturalnego w stężeniach średniorocznych pyłu PM10 wynosi ok. 20%, pyłu PM2.5 ok. 30%, benzo(a)pirenu ok. 30%, dwutlenku azotu ok. 25%. Nie jest zatem możliwe żeby 37% zanieczyszczeń trafiało do Krakowa z terenów północno-zachodnich.

 

Małgorzata Wassermann

Rząd Polski przygotowuje się na te choroby, choćby biorąc rozporządzenie ministerstwa zdrowia

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wydano Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 17 września 2015 r. w sprawie chorób zakaźnych, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gdzie wymienia się choroby zakaźne, między innymi: dur brzuszny, cholera, błonica, dżuma. Na podstawie rozporządzenia Polska może odmówić wjazdu cudzoziemcowi u którego rozpoznano objawy jednej z chorób wymienionych w rozporządzeniu.

Rafał Trzaskowski

System D’Hondta daje olbrzymią premię największym partiom, dostają olbrzymie premie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Metoda d’Hondta oparta jest na tworzeniu ilorazów wyborczych na podstawie dzielenia uzyskanej ilości głosów przez kolejne liczby naturalne, daje przewagę partiom które otrzymują dużą ilość głosów. Sposób rozdziału mandatów opisano w Kodeksie Wyborczym w art. 232.

Rozważmy przypadek okręgu wyborczego w którym do obsadzenia jest 10 mandatów, a w którym startuje 5 komitetów.  Komitety otrzymały w wyborach następującą liczbę głosów:

Komitet 1 – 10 000 głosów (50%)

Komitet 2 – 5 000 głosów (25%)

Komitet 3 – 2 500 głosów (12,5%)

Komitet 4 – 1 500 głosów (7,5%)

Komitet 5 – 1 000 głosów (5%).

Dla lepszego zobrazowania możemy porównać ile mandatów otrzymałyby komitety w zależności od metody liczenia głosów. Metodę d’Hondta porównamy z dwoma innymi najbardziej popularnymi sposobami przeliczania głosów na mandaty – metodą Sainte-Laguë i metodą Hare’a-Niemeyera:

Bez tytułu.png

Jak widać w tabelce metoda d’Hondta daje Komitetowi 1, który otrzymał największą ilość głosów najwięcej mandatów spośród 3 prezentowanych metod. Podobnie dwa komitety z mniejszą ilością głosów – komitet 4 i komitet 5 w ogóle nie biorą udziału w podziale mandatów.

Wypowiedź można uznać za prawdziwą na przykładzie wyborów do Sejmu w 1997 roku, kiedy to AWS mając 33,8% głosów dostał 220 mandatów (43,7%), a ROP mając 5,6% głosów dostał mandatów 6 (1,3%).

Małgorzata Wassermann

PBK wydał 100 miliardów na referendum

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej mówi, że koszt referendum to około 90 mln zł z czego 35 mln to wydatek na diety, 7 mln to sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania. Reszta kwoty to wsparcie informatyczne, działalność komisarzy wyborczych, koszt kart do głosowania.

Małgorzata Wassermann

11 milionów poszło na igrzyska.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na realizację projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022 budżet miasta Krakowa w latach 20132014 poniósł wydatki w wysokości  7 354 880 zł. Dodatkowo, Komitet Konkursowy Kraków 2022 w 2013 roku wydał 3 193 745 zł z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Daje to kwotę 10 548 625 zł.

Patryk Wącławski

Poker jest w Polsce nielegalny, także sportowy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z 2009 roku oraz jej nowelizacją z roku 2015, poker w Polsce (także ten sportowy) jest co do zasady nielegalny. Dopuszczalne są tylko turnieje pokera rozgrywane w kasynach, na zasadach i warunkach zatwierdzonych w regulaminie i udzielonej koncesji, lub udzielonym zezwoleniu.

Rafał Trzaskowski

W rozporządzeniu MF jest możliwość nieobejmowania kasą fiskalną małych obrotów, poniżej 2 tys. zł

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z 2014 roku, limit zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania wynosi 20 tysięcy złotych. Limit ten dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, a także podatników świadczących usługi lub dostarczające towary osobom fizycznym (nieprowadzącym działalności gospodarczej) i rolnikom ryczałtowym.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >