Debata TOK FM – Częstochowa

17 września odbyła się debata Radia TOK FM w której wzięli udział kandydaci w wyborach do Sejmu z Częstochowy. W debacie udział wzięli: Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej, Anetta Ujma z Nowoczesnej Ryszarda Petru, Szymon Giżyński z Prawa i Sprawiedliwości, Jacek Kasprzyk ze Zjednoczonej Lewicy oraz Jarosław Soja z Partii Razem.

Sprawdzone wypowiedzi

Anetta Ujma

Straż miejska w Częstochowie ma liczne zadania łącznie ze świetlicą którą się zajmuje.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Świetlica, o której mowa została założona przez stowarzyszenie “Skrawek Nieba”, którego prezesem jest komendant Straży Miejskiej w Częstochowie – Artur Hołubiczko. W wywiadzie dla lokalnej gazety opowiada o pracy w tej świetlicy i na jakich zasadach jest ona prowadzona. W art. 11 ust. 1 pkt. 8 ustawy o strażach gminnych jest napisane, że zadaniem Straży Miejskiej jest również “inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym”. Z tego wynika, że zajmowanie się świetlicą założona przez Straż Miejską mieści się w kompetencji tego organu.

Jacek Kasprzyk

Z funduszu kościelnego też są opłacane składki na ubezpieczenia społeczne księży.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W artykule 16 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych czytamy:

Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 podlegających obowiązkowo tym ubezpieczeniom, finansują:

1) duchowni – w wysokości 20% składki oraz Fundusz Kościelny – w wysokości 80% składki;

Wynika z tego, że Jacek Kasprzyk powiedział prawdę, 80% kwoty składki na ubezpieczenia społeczne pokrywa Fundusz Kościelny.

Jacek Kasprzyk

Na takie rozwiązanie tj. opodatkowanie kapitału spekulacyjnego zdecydowało się już kilka krajów Unii Europejskiej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Opodatkowanie kapitału spekulacyjnego (podatek Tobina) został wprowadzony w kilku krajach Unii Europejskiej. Nie wszystkie kraje wspólnoty europejskiej zgodziły się na opodatkowanie transakcji finansowych. Jednakże w 2011 roku Francja, Niemcy, Belgia, Włochy, Grecj i Portugalia utworzyły pionierską grupę jedenastu krajów, które wprowadziły ów podatek.

Izabela Leszczyna

Specjalne strefy ekonomiczne są w Czechach i na Słowacji.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z raportem KPMG Czechy i Słowacja nie posiadają Specjalnych stref ekonomicznych (SEZ), jednakże zapewniają one na przykład kompleksową obsługę inwestorów, bądź różne ulgi podatkowe.

Izabela Leszczyna

Polska jest krajem(w okresie rządów PO)w którym dług publiczny wzrósł najmniej spośród wszystkich krajów UE.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według danych eurostatu Polski dług publiczny w latach 2007-2014 wzrósł o 5,9 punktów procentowych PKB. Nie jest to jednak najmniejszy wzrost jaki odnotowana w tych latach w UE. W Szwecji zadłużenie wzrosło o 5,7 punktów procentowych, a na Malcie 5,6 punktów procentowych.

Jarosław Soja

Spółkę z.o.o. można założyć w Polsce przez Internet po jej założeniu od razu można przystąpić do działania gdyż rejestracja w podatku VAT nie jest konieczna do sprzedawania i kupowania.

Założenie firmy w Polsce jednoosobowej działalności gospodarczej może się odbyć przez Internet natychmiast można ją założyć zarejestrować i można działać.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych istnieje możliwość zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez system eMS(system Ministerstwa Sprawiedliwości). Od 2015 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego poszerzono listę podatników zwolnionych z obowiązku rejestracji. Zniesiony został również obowiązek potwierdzenia zgłoszenia VAT-R. Ale nadal przedsiębiorca musi się zarejestrować jako płatnik podatku VAT.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej istnieje możliwość rejestrowania działalności gospodarczej przez Internet w systemie CEIDG.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >