Debata TOK FM- Gdańsk

1 października 2015r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się debata kandydatów do Sejmu przeprowadzona przez Radio TOK FM. Udział w niej wzięli: Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości, Ewa Lieder z Nowoczesnej Ryszarda Petru, Aleksandra Krotowska- Cacha z Partii Razem, Michał Owczarczak z Platformy Obywatelskiej oraz Joanna Senyszyn ze Zjednoczonej Lewicy.

Sprawdzone wypowiedzi

Jarosław Sellin

My mieliśmy dwa projekty(Konstytucji) mieliśmy projekt w 2006 i w 2010.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Pierwszy projekt powstał w 2005r. projekt nie jest już dostępny na stronie PiS. Jednak wciąż widnieje na stronie posła Marka Łatasa z PIS.

Drugi projekt powstał w 2009, został ogłoszony w styczniu 2010.

Pomimo, że żaden z projektów nie wpłynął do sejmu, należy uznać, że wypowiedź jest prawdziwa gdyż oba projekty powstały i zostały przedstawione w zakładanym okresie.

Michał Owczarczak

Jakbyśmy sięgnęli np. do zapisów tego projektu Konstytucji PIS, który był ciekawy ale tam można było znaleźć z tego co pamiętam takie zapisy że Prezydent ma prawo odmówić powołania ministra który będzie miał poparcie większości sejmowej bo np. uzna że minister nie gwarantuje zdaniem pana Prezydenta właściwej realizacji zapisów prawa.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Art. 122 ust.1 projektu Konstytucji Prawa i Sprawiedliwości z 2010r. mówi: “Prezydent Rzeczypospolitej może odmówić powołania Prezesa Rady Ministrów lub innego członka Rady Ministrów, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie będzie on przestrzegać prawa albo jeżeli przeciwko powołaniu przemawiają ważne względy bezpieczeństwa państwa.”

Joanna Senyszyn

Rocznie jest 800 legalnych aborcji, a 100000 nielegalnych.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Według danych Ministerstwa Zdrowia przedstawianych w ramach sprawozdania Rady Ministrów z wykonania ustawy (ostatnie dane z 2011) liczna aborcji w Polsce wynosi  669, natomiast według danych NFZ w 2011 było to 1167 w 2012 liczba aborcji wyniosła 1252 w 2013 wykonano 1354 zabiegi aborcji (indukcja poronienia) a w 2014 1913  takich zabiegów. Indukcja poronienia to jednak pojęcie szersze niż aborcja ponieważ obejmuje również usunięcie obumarłego płodu.

Według Fundacji na rzecz kobiet i planowania rodziny w Polsce, która zabiega o wprowadzenie aborcji na życzenie, podziemie aborcyjne wynosi od 80 do 200 tysięcy rocznie. Ruchy pro-life podają liczby od 6 do 13 tysięcy. Brakuje na ten temat statystyk organizacji nie zabiegających o zmianę prawa w kwestii aborcji jak i żadnych danych rządowych czy europejskich wobec czego liczba ta jest nieweryfikowalna.

Jarosław Sellin

Wszystkie statystyki wskazują że z tych 800 aborcji legalnych 90 chyba pare % to są dzieci z zespołem Downa.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według danych Ministerstwa Zdrowia w 2011 roku w Polsce przeprowadzono 669 aborcji z czego 620 w wyniku badań prenatalnych (czyli z powodu choroby dziecka). Stanowi to ponad 90 % wykonanych zabiegów, jednak zdanie należy uznać za fałszywe gdyż nie prowadzi się statystyk określających jaka wada płodu była przesłanką aborcyjną, a istnieje więcej chorób umożliwiających aborcję, zespół Downa jest tylko jedną z nich.

Joanna Senyszyn

Ona(elektrownia atomowa) będzie kosztować ok. 160 mld zł, już poszło na nią 180mln.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Z odpowiedzi Ministra Skarbu Państwa na interpelację jednego z posłów w sprawie elektrowni atomowej wynika że pomiędzy 2009 a 2014 rokiem spółka PGE EJ 1 (odpowiedzialna za wdrażanie Planu Energetyki Jądrowej) wydała 182 mln zł. Należy zaznaczyć, że w obecnym momencie określenie kosztów wybudowania i uruchomienia pierwszego bloku elektrowni jest niemożliwe, ponieważ nie została jeszcze wybrana lokalizacja oraz nie została określona technologia i wykonawcy . Jednak w wersji Planu Energetyki Jądrowej z 2014 roku (Plan jest aktualizowany co 4 lata i ulega bieżącym modyfikacjom) czytamy: “szacunkowe nakłady inwestycyjne związane z przygotowaniem i realizacją budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce o mocy ok. 3000 MW mogą kształtować się na poziomie od około 40 do 60 mld PLN, przy uwzględnieniu nakładów na przygotowanie terenu i infrastrukturę pomocniczą elektrowni.” co jest kwotą znacznie mniejszą niż 160 mld. wspomniane przez Joanne Senyszyn. Wypowiedź została uznana za manipulację ponieważ dane o dotychczasowych kosztach elektrowni zgadzają się, jednak szacowane całościowe koszty są inne niż podała w wypowiedzi prof. Senyszyn.

Jarosław Sellin

W marcu na szczycie Unii Europejskiej zgodziła się(Ewa Kopacz) na to żeby w dokumencie europejskim w ramach podpisywania unii energetycznej był zapis że europejska gospodarka w całości będzie podlegać dekarbonizacji.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie ze Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej – COM(2015)80. UE zobowiązuje się do zmniejszenia o co najmniej 40% emisji cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1990. Protokół paryski zakłada ten cel do 2030r. Szczyt Rady Europejskiej na którym zatwierdzono tę strategię odbył się 19-20 marca 2015r.

Jarosław Sellin

Moja partia w latach 2005-2007 rządząc obniżała podatki, obniżyliśmy podatek PIT.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W 2007 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 1991r. Do tej pory obowiązywały 4 stawki podatkowe: 19% do 37.024zł, 30% od 37.024zł do 74.048zł, 40% od 74.048zł do 600 000zł, i 50% od 600 000zł. Po nowelizacji zaczęły obowiązywać dwie stawki podatkowe: 18% do 85.528 zł i 32% powyżej tej kwoty. Biorąc pod uwagę że najniższa stawka podatkowa została obniżona o 1%, a osoby zarabiające powyżej 85.528zł. płaciły wcześniej podatek na poziomie 40%, a obecnie płacą na poziomie 32%, należy stwierdzić że podatek ten został obniżony.

Michał Owczarczak

W 2006r. bezrobocie w Polsce wynosiło 15,7%, dziś wynosi 10%.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Najwyższy poziom bezrobocia w Polsce w roku 2006 wynosił 18% (styczeń). 15,7%, o których mówił poseł Owczarczak przypadał na miesiąc lipiec. Obecnie poziom bezrobocia w Polsce (dane z sierpnia b.r. aktualne w dniu wypowiedzi) wynosi 10%.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >