Debata TOK FM- Katowice

Radio TOK FM przeprowadza szereg debat w największych miastach Polski. Dzisiaj prezentujemy państwu factcheck debaty katowickiej w której wzięli udział Andrzej Sośnierz z Prawa i Sprawiedliwości, Monika Rosa z Nowoczesnej, Marek Wójcik z Platformy Obywatelskiej, Henryk Moskwa ze Zjednoczonej Lewicy oraz Przemysław Wipler z  partii KORWiN.

Sprawdzone wypowiedzi

Henryk Moskwa

Jest 14 tys. parafii w Polsce.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego na rok 2013 w Polsce było 10 207 parafii
Według danych GUS (2012) w Polsce jest 10 201 parafii

Marek Wójcik

W ciągu ostatnich 8 lat wynagrodzenie minimalne z ponad siedmiuset kilkudziesięciu zł wzrosło właściwie ponad dwukrotnie.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Minimalne wynagrodzenie w 2008r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2007r. wynosiło 1,126zł. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014r. określa minimalne wynagrodzenie na poziomie 1750zł. Zgodnie z tym minimalne wynagrodzenie w Polsce w ciągu ostatnich 8 lat nie wzrosło dwukrotnie.

Monika Rosa

Sama ustawa o VAT ma 25000 stron.

Monika Rosa

Gimnazja w pewnym sensie zdały egzamin, jeśli chodzi o PISA mamy bardzo dobre wyniki w egzaminach.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z raportem krajowym PISA z 2012 roku należy uznać wypowiedź za prawdziwą, ponieważ według raportu krajowego PISA polscy uczniowie w ostatnich latach uzyskiwali lepsze wyniki niż w latach poprzednich. W raporcie czytamy, że Polska :”Dokonała też spektakularnego postępu w porównaniu do innych krajów uczestniczących w badaniu i po raz pierwszy uzyskała wyniki powyżej średniej OECD.”

Marek Wójcik

W ostatnich wyborach na RAŚ głosowało kilkadziesiąt tys. Ślązaków.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W ostatnich wyborach samorządowych na Ruch Autonomii Śląska w wyborach do Sejmików wojewódzkich w województwie śląskim zagłosowało 97 131 osób, a w województwie opolskim 5 702 osoby.

Przemysław Wipler

TK wydał orzeczenie zgodnie z którym przepisy o płacy minimalnej obowiązują również w więzieniach. W związku z tym, że płaca minimalna była zbyt wysoko ustawiona 90% polskich więźniów, którzy mieli pracę to stracili ją.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Trybunał Konstytucyjny 23 lutego 2010 roku wydał orzeczenie, w którym stwierdza, że przepisy dotyczące płacy minimalnej dla skazanych określone w Kodeksie Karnym Wykonawczym nie mogą zmieniać wynagrodzenia minimalnego wypłacanego więźniom. W 2010 r. liczba pracujących odpłatnie skazanych wynosiła średnio 16 910, a odpłatnie pracujących tymczasowo aresztowanych – 197. Nieodpłatnie pracowało 7 830 skazanych. W 2011r. odpłatnie pracowało 11 624 skazanych i 68 tymczasowo aresztowanych, nieodpłatnie pracowało 11 930 osób. Wypowiedź zakwalifikowaliśmy jako manipulację ponieważ pierwsza część wypowiedzi o wyroku TK jest prawdziwa natomiast liczba pracujących i zarabiających więźniów nie zmniejszyła się o 90%, a o ok. 30%.

Przemysław Wipler

Białe pieczywo jest zakazane w sklepikach szkolnych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży  w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, kanapki mogą być robione na bazie pieczywa razowego lub pełnoziarnistego: żytniego, pszennego, mieszanego lub pieczywa bezglutenowego.

Marek Wójcik

Zgodnie z konwencją genewską kiedy na granicy zjawi się człowiek który mówi że jego życie jest zagrożone, że jest poddawany torturom to tego człowieka nie można pozostawić samemu sobie trzeba go po prostu przyjąć później można przeprowadzić postępowanie wyjaśniające sprawdzić czy naprawdę ta osoba jest uchodźcą czyli taką osobą której życie jest zagrożone w tym miejscu  z której ucieka czy też jest to imigrant ekonomiczny, jeśli jest to ekonomiczny, to taką osobę można odesłać do miejsca z którego przybył.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Konwencja dotycząca statusu uchodźców sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951r.(Konwencja genewska) określa w art. 1A że za uchodźcę może być uznana osoba, która „przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem”. Opuszczając państwo swojego obywatelstwa uchodźca rezygnuje z jego ochrony, uznając, że władze państwowe nie wywiązały się należycie z ciążących na nich obowiązków względem obywatela. Dopuszczały do sytuacji, w której osobie tej groziło prześladowanie lub same dopuszczały się prześladowania swego obywatela. Na mocy konwencji taka osobę należy przyjąć do państwa. Jednakże, jeśli taka osoba okaże się po weryfikacji imigrantem ekonomicznym to państwo ma prawo do odesłania takiego człowieka do miejsca, z którego przybył.

Monika Rosa

Utrzymanie tysiąca osób na rok to jest 11mln zł (o uchodźcach).

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Portal bankier.pl bazując na danych z Urzędu do Spraw Cudzoziemców wyliczył, że roczny koszt utrzymania jednego imigranta w Polsce, może wynieść od 10 tys. do 15 tys. złotych. W przypadku tysiąca osób, kwota ta wyniosłaby w przybliżeniu: 10-15 mln złotych. Stwierdzenie, że roczne koszty poniesione przez Polskę w celu utrzymania tysiąca osób wyniosą 11 mln złotych należy uznać za manipulację, ponieważ kwota jaką wyda RP będzie zależna od wielu zmiennych czynników (m.in. liczebności rodzin, zdrowia i wieku uchodźców) i nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że wyniosą one dokładnie tyle ile podała Pani Monika Rosa. Cudzoziemcom poza ośrodkiem dla cudzoziemców może przysługiwać świadczenie pieniężne, które dla osoby samotnej wynosi 750zł. Zmniejsza się świadczenia przysługujące jednej osobie w wieloosobowych rodzinach. Przyjmując, że wszyscy uchodźcy byliby samotni roczny koszt utrzymania tysiąca wynosiłby 9 mln zł.

Marek Wójcik

Frontex czyli agencja ochrony granic ma swoją siedzibę w Warszawie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Siedziba Frontex (Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich) ma swoją siedzibę w Warszawie, Plac Europejski 6.

Marek Wójcik

Półtora roku temu kiedy nie było wiadomo czy Ukraina przetrwa czy się nie rozpadnie przygotowaliśmy miasteczko uchodźcze na 10 tys osób licząc się z tym że być może będziemy musieli się uchodźcami z Ukrainy zająć.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Podczas obrad Komisji Spraw Wewnętrznych 12 marca 2014 roku, prowadzonych pod przewodnictwem Pana Marka Wójcika, została rozpatrzona koncepcja utworzenia “miasteczka dla uchodźców” na poligonie w miejscowości Nowa Dęba (woj. podkarpackie). Poligon miał pomieścić około 5 tys. osób.

Wypowiedź Pana Marka Wójcika należy uznać za manipulację, ponieważ obóz dla uchodźców w założeniu miał pomieścić mniej osób. Dane, które zostały podana do wiadomości przez Pana Marka Wójcika są nieprawdziwe.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >